link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 

Viiden maan tutkijat selvittävät unen säätelyjärjestelmää

Viiden maan tutkijat ryhtyvät yhteisvoimin selvittämään unen säätelyjärjestelmää. Monitieteinen kansainvälinen tutkimuskonsortio käyttää useita eri lähestymistapoja ratkaistakseen unen ja valveen salaisuudet.

Dosentti Tarja Stenberg Helsingin yliopistosta koordinoi uutta EU-hanketta, jossa selvitetään unen säätelyn mekanismeja. Enough Sleep -hanke on ensimmäinen yritys tutkia unen säätelyjärjestelmää yhdistämällä monta eri lähestymistapaa: mukana on geeni- ja solutason tutkimusta sekä aivotoiminnan kuvantamis- ja stimulaatiotutkimuksia. Hankkeeseen liittyy myös tutkimuslaitteiden tuotekehitystä.

Enough Sleep -hankkeessa on mukana seitsemän tutkimusryhmää Suomen, Hollannin, Italian, Ruotsin ja Sveitsin yliopistoista ja tutkimuslaitoksista sekä lisäksi suomalainen pk-yritys Nexstim Oy. Kolmivuotinen hanke on saanut 1,45 miljoonan euron rahoituksen EU:n kuudennesta puiteohjelmasta (STREP).

Säännöllinen uni on olennaisen tärkeää ihmisen henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Unen säätelyn mekanismeista on kertynyt runsaasti sirpaleista tietoa, mutta yhtenäistä, koko säätelyn kattavaa teoriaa ei toistaiseksi ole onnistuttu kehittämään. Enough Sleep -hankkeen tavoitteena on oppia ymmärtämään, miten unen erilliset säätelymekanismit toimivat yhdessä ja miten ne säätelevät uni-valverytmiä. Näiden mekanismien ymmärtäminen auttaa kehittämään niin unihäiriöiden kuin mahdollisesti erilaisten mielenterveyden häiriöidenkin hoitoa.

"Monitieteisessä kansainvälisessä konsortiossamme yhdistyy niin unen perustutkimus kuin kokeellinen ja kliininenkin tutkimus sekä lisäksi erityisesti unen säätelyn tutkimiseen soveltuvien laitteiden ja menetelmien kehittäminen", dosentti Stenberg kertoo.

Suomesta hankkeessa on Helsingin yliopiston lisäksi mukana myös Kansanterveyslaitoksen tutkijaryhmä, joka hyödyntää Terveys 2000 -tutkimuksen yhteydessä kerättyä aineistoa. "Tämä jo valmiina oleva erinomainen aineisto antaa meille todellisen etulyöntiaseman", Stenberg toteaa.

Kansanterveyslaitoksen tutkijat selvittävät muun muassa unen psykiatrista aspektia ja tutkivat lyhyt- ja pitkäunisuuden genetiikkaa sekä unen ja mielenterveyden häiriöiden välisiä yhteyksiä yhdessä italialaisen psykiatriryhmän kanssa. Helsingin yliopiston tutkimusryhmän osuutta Stenberg kuvaa "hyvin perustutkimukseksi" - ryhmä tutkii korvausunen solutasoisia mekanismeja, erityisesti adenosiinin ja typpioksidin osuutta unen säätelyssä.

Hankkeessa mukana oleva Nexstim Oy valmistaa aivojen tilan ja toimintakyvyn mittaamiseen kehitettyä magneettistimulaatiolaitetta (TMS). Laiteinnovaatio syntyi 1990-luvulla Helsingin yliopiston, HUS-piirin ja Teknillisen korkeakoulun yhteisessä BioMag-tutkimuslaboratoriossa; Nexstim Oy kehitti laitteesta kaupallisen sovelluksen. Enough Sleep -projektiin liittyvät TMS-mittaukset tehdään Milanon yliopistossa Nexstimin valmistamilla laitteilla.

Projektin tutkimusryhmät:
1. Helsingin Yliopisto
2. Karolinska Institutet, Stockholm
3. University of Verona
4. Leiden University Medical Center
5. University of Zurich
6. Kansanterveyslaitos
7. University of Milano
8. Nexstim Oy

Lisätietoja:
Dosentti Tarja Stenberg (Porkka-Heiskanen)
e-mail: porkka@cc.helsinki.fi
puh. 09 191 25317

 

Viiden maan tutkijat selvittävät unen säätelyjärjestelmää

Viiden maan tutkijat ryhtyvät yhteisvoimin selvittämään unen säätelyjärjestelmää. Monitieteinen kansainvälinen tutkimuskonsortio käyttää useita eri lähestymistapoja ratkaistakseen unen ja valveen salaisuudet.

Dosentti Tarja Stenberg Helsingin yliopistosta koordinoi uutta EU-hanketta, jossa selvitetään unen säätelyn mekanismeja. Enough Sleep -hanke on ensimmäinen yritys tutkia unen säätelyjärjestelmää yhdistämällä monta eri lähestymistapaa: mukana on geeni- ja solutason tutkimusta sekä aivotoiminnan kuvantamis- ja stimulaatiotutkimuksia. Hankkeeseen liittyy myös tutkimuslaitteiden tuotekehitystä.

Enough Sleep -hankkeessa on mukana seitsemän tutkimusryhmää Suomen, Hollannin, Italian, Ruotsin ja Sveitsin yliopistoista ja tutkimuslaitoksista sekä lisäksi suomalainen pk-yritys Nexstim Oy. Kolmivuotinen hanke on saanut 1,45 miljoonan euron rahoituksen EU:n kuudennesta puiteohjelmasta (STREP).

Säännöllinen uni on olennaisen tärkeää ihmisen henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Unen säätelyn mekanismeista on kertynyt runsaasti sirpaleista tietoa, mutta yhtenäistä, koko säätelyn kattavaa teoriaa ei toistaiseksi ole onnistuttu kehittämään. Enough Sleep -hankkeen tavoitteena on oppia ymmärtämään, miten unen erilliset säätelymekanismit toimivat yhdessä ja miten ne säätelevät uni-valverytmiä. Näiden mekanismien ymmärtäminen auttaa kehittämään niin unihäiriöiden kuin mahdollisesti erilaisten mielenterveyden häiriöidenkin hoitoa.

"Monitieteisessä kansainvälisessä konsortiossamme yhdistyy niin unen perustutkimus kuin kokeellinen ja kliininenkin tutkimus sekä lisäksi erityisesti unen säätelyn tutkimiseen soveltuvien laitteiden ja menetelmien kehittäminen", dosentti Stenberg kertoo.

Suomesta hankkeessa on Helsingin yliopiston lisäksi mukana myös Kansanterveyslaitoksen tutkijaryhmä, joka hyödyntää Terveys 2000 -tutkimuksen yhteydessä kerättyä aineistoa. "Tämä jo valmiina oleva erinomainen aineisto antaa meille todellisen etulyöntiaseman", Stenberg toteaa.

Kansanterveyslaitoksen tutkijat selvittävät muun muassa unen psykiatrista aspektia ja tutkivat lyhyt- ja pitkäunisuuden genetiikkaa sekä unen ja mielenterveyden häiriöiden välisiä yhteyksiä yhdessä italialaisen psykiatriryhmän kanssa. Helsingin yliopiston tutkimusryhmän osuutta Stenberg kuvaa "hyvin perustutkimukseksi" - ryhmä tutkii korvausunen solutasoisia mekanismeja, erityisesti adenosiinin ja typpioksidin osuutta unen säätelyssä.

Hankkeessa mukana oleva Nexstim Oy valmistaa aivojen tilan ja toimintakyvyn mittaamiseen kehitettyä magneettistimulaatiolaitetta (TMS). Laiteinnovaatio syntyi 1990-luvulla Helsingin yliopiston, HUS-piirin ja Teknillisen korkeakoulun yhteisessä BioMag-tutkimuslaboratoriossa; Nexstim Oy kehitti laitteesta kaupallisen sovelluksen. Enough Sleep -projektiin liittyvät TMS-mittaukset tehdään Milanon yliopistossa Nexstimin valmistamilla laitteilla.

Projektin tutkimusryhmät:
1. Helsingin Yliopisto
2. Karolinska Institutet, Stockholm
3. University of Verona
4. Leiden University Medical Center
5. University of Zurich
6. Kansanterveyslaitos
7. University of Milano
8. Nexstim Oy

Lisätietoja:
Dosentti Tarja Stenberg (Porkka-Heiskanen)
e-mail: porkka@cc.helsinki.fi
puh. 09 191 25317