link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 

Poik­keus­ti­lan­ne Hel­sin­gin yli­opis­tol­le ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen ta­kia

Helsingin yliopistolle on julistettu poikkeustilanne. Koronaviruskriisin johtoryhmä tekee rehtorin valtuuttamana tilanteen edellyttämät yliopistoa koskevat päätökset ja antaa määräykset.

Noudatamme suosituksissa ja määräyksissä Suomen valtion, HUSin ja THL:n suosituksia ja määräyksiä.

Seuraavat päätökset astuvat voimaan ma 16.3.2020 Päätökset on otettava käyttöön viimeistään perjantaina 20.3.2020 ja ne ovat voimassa ainakin 31.5.2020 saakka.

Mat­kus­ta­mi­nen ja vie­rai­li­jat

Yliopistolaiset eivät saa matkustaa työ- ja opiskeluasioisssa ulkomaille.  

Kotimaan matkustusta suositellaan välttämään työ- ja opiskeluasioissa.  

Yliopistolta ei lähetetä opiskelijoita vaihtoon. Ulkomailla olevia vaihto-opiskelijoita ei kuitenkaan kutsuta kotiin. Ulkomailta palaavia vaihto-opiskelijoita tuetaan.

Ulkomailta Suomeen palaavien yliopistoyhteisön jäsenten tulee tehdä etätyötä tai etäopiskelua paluun jälkeisen 7 vuorokauden ajan. Yliopiston tiloissa työskentely ja opiskelu on kielletty tänä aikana.

Helsingin yliopisto ei ota vastaan vierailijoita ulkomailta, mukaan lukien ulkomaiset opiskelijat. Tiedekunta voi poiketa tästä väitöstilaisuuden vastaväittelijän osalta, mikäli etäyhteyden käyttäminen ei ole mahdollista. Ks. myös Väitöstilaisuudet ja koronavirustilanne

Ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ope­tus­ta­pah­tu­mat  

Yliopiston suunnittelemat yleisötilaisuudet peruutetaan eikä uusia järjestetä.  

Yliopiston opetuksessa ja muissa sisäisissä tilaisuuksissa, mukaan lukien tentit ja väitöstilaisuudet, voi olla läsnä samassa tilassa enintään 50 henkilöä. Tiedekunnat antavat asiasta tarkennetut ohjeet.  

Ope­tuk­sen läs­nä­olo­pak­ko

Opetuksen läsnäolopakkoa koskevat määräykset puretaan. Korvaavat toimintatavat päätetään koulutusohjelmissa. Kasvatustieteellinen, lääketieteellinen ja eläinlääketieteellinen tiedekunta voivat antaa tästä poikkeavia määräyksiä. Opintojen edistymisen joustavuutta tulee edistää.

Va­lin­ta­ko­keet

Suomen hallitus on kieltänyt yli 500 hengen yleisötilaisuudet. Valintakokeisiin varautumista valmistellaan tällä hetkellä siltä pohjalta, että yhdessä tilassa voi olla enintään 500 henkilöä. Valintakokeiden toteuttamista suunnitellaan yliopistojen yhteistyönä.

It­seo­pis­ke­lu

Opiskelijoita suositellaan opiskelemaan kotoa käsin ja välttämään yliopiston yhteisiä avoimia opiskelutiloja. Oppimiskeskus Aleksandrian tietotekniikan käyttötilat suljetaan.

Vi­ran­omais­tie­do­tus             

Saat lisätietoa THL:n sivuilta ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta.

THL:n sivuilta saat tietoa epidemia-alueella matkustaville ja Suomeen saapuville matkustajille. 

Helsinkiläiset voivat soittaa Helsingin kaupungin neuvontapuhelimeen numeroon (09) 310 10024, mikäli  heille ilmestyy oireita ja he haluavat kysyä neuvoja liittyen koronavirukseen.

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta toimii numerossa 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15. Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Puhelimessa tarjotaan yleistä tietoa koronaviruksesta. Kyseessä ei ole terveysneuvonta.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen vai­ku­tus va­lin­ta­ko­kei­siin             

Päivitetty 12.3.: Suomen hallitus on kieltänyt yli 500 hengen yleisötilaisuudet. Valintakokeisiin varautumista valmistellaan tällä hetkellä siltä pohjalta, että yhdessä tilassa voi olla enintään 500 henkilöä. Valintakokeiden toteuttamista suunnitellaan yliopistojen yhteistyönä.

Helsingin yliopiston kevään 2020 valintakokeet järjestetään pääosin Messukeskuksessa 18.–29.5.2020. Kokeisiin osallistuu vajaa 20 000 hakijaa. Koronaviruksen eteneminen Euroopassa on aiheuttanut huolta valintakokeiden järjestämisestä.

Valintakokeisiin liittyvät järjestelyt etenevät tämän hetkiseen tietoon perustuen normaalisti ja ohjaus- ja neuvontapalvelut toimivat tavalliseen tapaan.

Tämänhetkisen tiedon mukaan valintakokeet järjestetään suunnitelmien mukaisesti. Helsingin yliopisto seuraa koronavirustilannetta aktiivisesti ja varautuu koronaviruksen mahdollisesti tuomiin muutoksiin. Monet valintakokeet ovat yliopistojen yhteisiä, joten yliopistot tekevät yhteistyötä tilanteeseen varautumisessa.

Päätöksiä mahdollisista toimenpiteistä ei vielä ole tehty. Helsingin yliopisto tekee varautumissuunnitelmaa.

Yliopistot noudattavat asiassa viranomaisten antamia ohjeita. Toistaiseksi viranomaiset eivät ole ottaneet kantaa yliopiston valintakokeisiin. Lopullinen tilannearvio voidaan tehdä vasta lähempänä valintakokeita.

Toi­min­taoh­jeet opis­ke­li­jal­le             

Tarkempia ohjeita ja usein kysyttyjä kysymyksiä löydät Opiskelijan ohjeista.

Toimintaohjeet henkilökunnalle 

Henkilökunnalle tarkempia ohjeita ja usein kysyttyjä kysymyksiä koronaan liittyen löydät intranetistä Flammasta. Seuraa Flamman etusivulla uutisointia.

Opettaja, opetukseen liittyvissä asioissa löydät tietoa opetustyön ohjeista.

Helsingin yliopisto

13.3.2020/kv 

Poik­keus­ti­lan­ne Hel­sin­gin yli­opis­tol­le ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen ta­kia

Helsingin yliopistolle on julistettu poikkeustilanne. Koronaviruskriisin johtoryhmä tekee rehtorin valtuuttamana tilanteen edellyttämät yliopistoa koskevat päätökset ja antaa määräykset.

Noudatamme suosituksissa ja määräyksissä Suomen valtion, HUSin ja THL:n suosituksia ja määräyksiä.

Seuraavat päätökset astuvat voimaan ma 16.3.2020 Päätökset on otettava käyttöön viimeistään perjantaina 20.3.2020 ja ne ovat voimassa ainakin 31.5.2020 saakka.

Mat­kus­ta­mi­nen ja vie­rai­li­jat

Yliopistolaiset eivät saa matkustaa työ- ja opiskeluasioisssa ulkomaille.  

Kotimaan matkustusta suositellaan välttämään työ- ja opiskeluasioissa.  

Yliopistolta ei lähetetä opiskelijoita vaihtoon. Ulkomailla olevia vaihto-opiskelijoita ei kuitenkaan kutsuta kotiin. Ulkomailta palaavia vaihto-opiskelijoita tuetaan.

Ulkomailta Suomeen palaavien yliopistoyhteisön jäsenten tulee tehdä etätyötä tai etäopiskelua paluun jälkeisen 7 vuorokauden ajan. Yliopiston tiloissa työskentely ja opiskelu on kielletty tänä aikana.

Helsingin yliopisto ei ota vastaan vierailijoita ulkomailta, mukaan lukien ulkomaiset opiskelijat. Tiedekunta voi poiketa tästä väitöstilaisuuden vastaväittelijän osalta, mikäli etäyhteyden käyttäminen ei ole mahdollista. Ks. myös Väitöstilaisuudet ja koronavirustilanne

Ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ope­tus­ta­pah­tu­mat  

Yliopiston suunnittelemat yleisötilaisuudet peruutetaan eikä uusia järjestetä.  

Yliopiston opetuksessa ja muissa sisäisissä tilaisuuksissa, mukaan lukien tentit ja väitöstilaisuudet, voi olla läsnä samassa tilassa enintään 50 henkilöä. Tiedekunnat antavat asiasta tarkennetut ohjeet.  

Ope­tuk­sen läs­nä­olo­pak­ko

Opetuksen läsnäolopakkoa koskevat määräykset puretaan. Korvaavat toimintatavat päätetään koulutusohjelmissa. Kasvatustieteellinen, lääketieteellinen ja eläinlääketieteellinen tiedekunta voivat antaa tästä poikkeavia määräyksiä. Opintojen edistymisen joustavuutta tulee edistää.

Va­lin­ta­ko­keet

Suomen hallitus on kieltänyt yli 500 hengen yleisötilaisuudet. Valintakokeisiin varautumista valmistellaan tällä hetkellä siltä pohjalta, että yhdessä tilassa voi olla enintään 500 henkilöä. Valintakokeiden toteuttamista suunnitellaan yliopistojen yhteistyönä.

It­seo­pis­ke­lu

Opiskelijoita suositellaan opiskelemaan kotoa käsin ja välttämään yliopiston yhteisiä avoimia opiskelutiloja. Oppimiskeskus Aleksandrian tietotekniikan käyttötilat suljetaan.

Vi­ran­omais­tie­do­tus             

Saat lisätietoa THL:n sivuilta ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta.

THL:n sivuilta saat tietoa epidemia-alueella matkustaville ja Suomeen saapuville matkustajille. 

Helsinkiläiset voivat soittaa Helsingin kaupungin neuvontapuhelimeen numeroon (09) 310 10024, mikäli  heille ilmestyy oireita ja he haluavat kysyä neuvoja liittyen koronavirukseen.

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta toimii numerossa 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15. Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Puhelimessa tarjotaan yleistä tietoa koronaviruksesta. Kyseessä ei ole terveysneuvonta.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen vai­ku­tus va­lin­ta­ko­kei­siin             

Päivitetty 12.3.: Suomen hallitus on kieltänyt yli 500 hengen yleisötilaisuudet. Valintakokeisiin varautumista valmistellaan tällä hetkellä siltä pohjalta, että yhdessä tilassa voi olla enintään 500 henkilöä. Valintakokeiden toteuttamista suunnitellaan yliopistojen yhteistyönä.

Helsingin yliopiston kevään 2020 valintakokeet järjestetään pääosin Messukeskuksessa 18.–29.5.2020. Kokeisiin osallistuu vajaa 20 000 hakijaa. Koronaviruksen eteneminen Euroopassa on aiheuttanut huolta valintakokeiden järjestämisestä.

Valintakokeisiin liittyvät järjestelyt etenevät tämän hetkiseen tietoon perustuen normaalisti ja ohjaus- ja neuvontapalvelut toimivat tavalliseen tapaan.

Tämänhetkisen tiedon mukaan valintakokeet järjestetään suunnitelmien mukaisesti. Helsingin yliopisto seuraa koronavirustilannetta aktiivisesti ja varautuu koronaviruksen mahdollisesti tuomiin muutoksiin. Monet valintakokeet ovat yliopistojen yhteisiä, joten yliopistot tekevät yhteistyötä tilanteeseen varautumisessa.

Päätöksiä mahdollisista toimenpiteistä ei vielä ole tehty. Helsingin yliopisto tekee varautumissuunnitelmaa.

Yliopistot noudattavat asiassa viranomaisten antamia ohjeita. Toistaiseksi viranomaiset eivät ole ottaneet kantaa yliopiston valintakokeisiin. Lopullinen tilannearvio voidaan tehdä vasta lähempänä valintakokeita.

Toi­min­taoh­jeet opis­ke­li­jal­le             

Tarkempia ohjeita ja usein kysyttyjä kysymyksiä löydät Opiskelijan ohjeista.

Toimintaohjeet henkilökunnalle 

Henkilökunnalle tarkempia ohjeita ja usein kysyttyjä kysymyksiä koronaan liittyen löydät intranetistä Flammasta. Seuraa Flamman etusivulla uutisointia.

Opettaja, opetukseen liittyvissä asioissa löydät tietoa opetustyön ohjeista.

Helsingin yliopisto

13.3.2020/kv