link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 

Suomalaistutkijat kartoittivat solujen kasvuun ja jakautumiseen

Eläinsolujen kasvuun ja jakautumiseen vaikuttavat useat sadat geenit on nyt ensimmäistä kertaa kartoitettu yhdessä systemaattisessa tutkimuksessa. Suuri osa näistä geeneistä on myös mahdollisia syöpägeenejä.

Professori Jussi Taipaleen tutkimusryhmä (HY, KTL) on tunnistanut solujen kasvuun ja jakautumiseen vaikuttavat geenit. Tämä saatiin aikaan hiljentämällä järjestelmällisesti yksi kerrallaan valtaosa banaanikärpäsen 14 000 geenistä ja analysoimalla näiden vaikutus solujen kasvuun ja jakautumiseen. Tutkimuksen tulokset julkaistaan 23.2.2006 ilmestyvässä Nature-tiedelehdessä.

Taipaleen Biomedicum Helsingissä toimiva tutkimusryhmä kuuluu Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan molekyyli- ja syöpäbiologian tutkimusohjelmaan sekä Kansanterveyslaitoksen molekyylilääketieteen osastoon, ja ryhmä on myös osa Suomen Akatemian Genomitiedon hyödyntämisen huippuyksikköä.

Banaanikärpäsen solut toimivat hyvänä mallina ihmissolujen kasvun säätelyn ymmärtämiselle, sillä solunjakaantumiseen vaikuttava peruskoneisto on hyvin samanlainen hyönteisillä ja ihmisellä. Solujen kasvumekanismien ymmärtäminen on erityisen tärkeää, koska solujen kasvun tarkka säätely on välttämätöntä alkionkehitykselle ja kudosten uusiutumiselle, ja kasvun säätelymekanismien vaurioituminen vaikuttaa keskeisesti mm. kaikkien syöpätyyppien syntyyn.

Tutkimus kuuluu systeemibiologian alaan, jossa pyritään solujen toimintamekanismien kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen tekemällä laajamittaisia koesarjoja ja yhdistelemällä saatuja tietoja tietoteknisin menetelmin. Geenien tehoseulonta toteutettiin Helsingin yliopiston uudessa High Throughput Center -tehoseulontayksikössä, joka on tuonut lääketeollisuuden tehoseulontamenetelmät myös yliopistollisen tutkimuksen käyttöön.

Nyt tehty tutkimus tarttuu samalla yhteen biologian suurista haasteista: tehtävien etsimiseen genomin kartoituksessa löydetyille uusille geeneille.

Tutkimus paljastikin tunnettujen kasvunsäätelijöiden lisäksi joukon geenejä, joiden tehtävää ei aiemmin tunnettu. Löydetyt geenit tarjoavat erinomaisen lähtökohdan solunjakautumisessa tapahtuvien geenien välisen vuorovaikutuksen ymmärtämiselle.

Tutkimuksessa olivat mukana Mikael Björklund, Minna Taipale, Markku Varjosalo, Juha Saharinen, Juhani Lahdenperä ja Jussi Taipale. Tutkimusta rahoittivat Suomen Akatemia, Biocentrum Helsinki, Helsingin yliopisto, Sigrid Juseliuksen säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Maud Kuistilan muistosäätiö ja Syöpäsäätiöt.

Lisätietoja:
Professori Jussi Taipale
Puh. 09 191 25556, sähköposti: jussi.taipale@helsinki.fi

Yliopistotutkija, FT Mikael Björklund
Puh. 09 191 25545, sähköposti: mikael.bjorklund@helsinki.fi

Suomen Akatemian tutkijatohtori, FT Minna Taipale
Sähköposti: minna.taipale@helsinki.fi

High Throughput Center, FM Juhani Lahdenperä
Puh. 050 432 8703, sähköposti: juhani.lahdenpera@helsinki.fi

Suomalaistutkijat kartoittivat solujen kasvuun ja jakautumiseen

Eläinsolujen kasvuun ja jakautumiseen vaikuttavat useat sadat geenit on nyt ensimmäistä kertaa kartoitettu yhdessä systemaattisessa tutkimuksessa. Suuri osa näistä geeneistä on myös mahdollisia syöpägeenejä.

Professori Jussi Taipaleen tutkimusryhmä (HY, KTL) on tunnistanut solujen kasvuun ja jakautumiseen vaikuttavat geenit. Tämä saatiin aikaan hiljentämällä järjestelmällisesti yksi kerrallaan valtaosa banaanikärpäsen 14 000 geenistä ja analysoimalla näiden vaikutus solujen kasvuun ja jakautumiseen. Tutkimuksen tulokset julkaistaan 23.2.2006 ilmestyvässä Nature-tiedelehdessä.

Taipaleen Biomedicum Helsingissä toimiva tutkimusryhmä kuuluu Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan molekyyli- ja syöpäbiologian tutkimusohjelmaan sekä Kansanterveyslaitoksen molekyylilääketieteen osastoon, ja ryhmä on myös osa Suomen Akatemian Genomitiedon hyödyntämisen huippuyksikköä.

Banaanikärpäsen solut toimivat hyvänä mallina ihmissolujen kasvun säätelyn ymmärtämiselle, sillä solunjakaantumiseen vaikuttava peruskoneisto on hyvin samanlainen hyönteisillä ja ihmisellä. Solujen kasvumekanismien ymmärtäminen on erityisen tärkeää, koska solujen kasvun tarkka säätely on välttämätöntä alkionkehitykselle ja kudosten uusiutumiselle, ja kasvun säätelymekanismien vaurioituminen vaikuttaa keskeisesti mm. kaikkien syöpätyyppien syntyyn.

Tutkimus kuuluu systeemibiologian alaan, jossa pyritään solujen toimintamekanismien kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen tekemällä laajamittaisia koesarjoja ja yhdistelemällä saatuja tietoja tietoteknisin menetelmin. Geenien tehoseulonta toteutettiin Helsingin yliopiston uudessa High Throughput Center -tehoseulontayksikössä, joka on tuonut lääketeollisuuden tehoseulontamenetelmät myös yliopistollisen tutkimuksen käyttöön.

Nyt tehty tutkimus tarttuu samalla yhteen biologian suurista haasteista: tehtävien etsimiseen genomin kartoituksessa löydetyille uusille geeneille.

Tutkimus paljastikin tunnettujen kasvunsäätelijöiden lisäksi joukon geenejä, joiden tehtävää ei aiemmin tunnettu. Löydetyt geenit tarjoavat erinomaisen lähtökohdan solunjakautumisessa tapahtuvien geenien välisen vuorovaikutuksen ymmärtämiselle.

Tutkimuksessa olivat mukana Mikael Björklund, Minna Taipale, Markku Varjosalo, Juha Saharinen, Juhani Lahdenperä ja Jussi Taipale. Tutkimusta rahoittivat Suomen Akatemia, Biocentrum Helsinki, Helsingin yliopisto, Sigrid Juseliuksen säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Maud Kuistilan muistosäätiö ja Syöpäsäätiöt.

Lisätietoja:
Professori Jussi Taipale
Puh. 09 191 25556, sähköposti: jussi.taipale@helsinki.fi

Yliopistotutkija, FT Mikael Björklund
Puh. 09 191 25545, sähköposti: mikael.bjorklund@helsinki.fi

Suomen Akatemian tutkijatohtori, FT Minna Taipale
Sähköposti: minna.taipale@helsinki.fi

High Throughput Center, FM Juhani Lahdenperä
Puh. 050 432 8703, sähköposti: juhani.lahdenpera@helsinki.fi