link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 

Vuoden 2006 Matti Äyräpään palkinto Lauri A. Aaltoselle

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Matti Äyräpään palkinto (20 000 EUR) myönnetään 8.1.2006 akatemiaprofessori Lauri A. Aaltoselle. Lauri Aaltonen ja hänen tutkimusryhmänsä ovat tehneet merkittäviä löytöjä syövälle altistavien geenien kartoittamisessa, erityisesti paksusuoli-syövän geenitutkimuksessa. Aaltosen johtama Kasvaingenomiikan tutkimusryhmä toimii Genomitiedon hyödyntämisen huippuyksikössä Biomedicum Helsingissä.

Vuonna 1963 syntynyt Aaltonen väitteli lääke-tieteen tohtoriksi vuonna 1994. Hänen väitöskir-jansa merkittävin havainto oli paksusuolisyövälle altistavan geenin löytyminen ja se palkittiin Euroopan parhaana molekyylibiologian väitös-kirjana julkaisuvuotenaan. Sen jälkeen Aaltonen tutkimusryhmineen on jatkanut syöpäkasvaimille altistavien geenien kartoittamista ja onnistunut tunnistamaan useampia kasvainalttius geenejä. Erityisen merkittäväksi havainnoksi on osoittautunut Peutz-Jeghers-oireyhtymän geenin selvittäminen. Kyseessä on harvinainen suoliston perinnöllinen polypoositauti, johon liittyy oleellisena piirteenä useisiin elimiin kohdistuva kasvainalttius. Aaltosen ryhmä osoitti että tilan aiheuttaa viallinen LKB1 geeni. LKB1 on osoittautunut erittäin keskeiseksi solun energiajärjestelmiä kontrolloivaksi geeniksi, joka on avainroolissa myös diabeteksen syntyyn liittyvissä prosesseissa.

Suomi tarjoaa Aaltosen tutkimustyölle erinomaiset edellytykset. Tutkimukselle myötämielinen väestö ja lainsäädäntö sekä arvokkaat rekisterit antavat hyvän selkänojan. Esimerkkinä nimenomaan kansallisiin vahvuuksiin liittyvästä menestyksestä on kokonaan uuden kasvainalttiusoireyhtymän löytäminen ja sen geenitaustan selvittäminen. Kyseessä on HLRCC oireyhtymä, joka altistaa kohdun ja ihon leiomyoomille, kohdun leiomyosarkoomalle ja munuaissyövälle. Valppaiden kliinikoiden, Suomen Syöpärekisterin, myötämielisten potilaiden ja yhteistyöhaluisten patologian arkistojen yhteisponnistuksin saatiin oireyhtymän kliiniset piirteet kuvattua, ja kerättyä aineisto joka mahdollisti altistavan geenin tunnistamisen laboratoriossa.

Perustutkimuksen näkökulmasta Aaltosen huippututkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa kasvainten molekyylitaustasta ja näin onkin saavutettu tieteellisesti arvokkaita ensihavaintoja, mutta löydöksiä pyritään aina mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään myös potilastyössä.

- Geenivirhettä kantavat henkilöt voidaan heidän sitä halutessaan ohjata säännölliseen seurantaan ja mahdollisesti ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Seurannan tavoitteena on havaita kasvaimet varhaisessa vaiheessa ja näin vaikuttaa taudinkulkuun. Ennaltaehkäisy periytyvässä kasvainalttiudessa onkin parhaita esimerkkejä siitä miten geenitiedosta voidaan hyötyä jo tällä hetkellä. Geenitutkimuksen eettisiä kysymyksiä ei kuitenkaan saa unohtaa, Lauri Aaltonen sanoo.

Aaltonen painottaa myös tutkijan vastuuta tutkimukseen osallistujista.

- Olen erittäin kiitollinen tutkimuksiimme osallistuville henkilöille heidän korvaamattomasta avustaan. Ilmapiiri maassamme on erittäin tutkimusmyönteinen ja tieteentekijöillä on suuri vastuu siitä, että näin on myös jatkossa. Kansalaiset ymmärtävät hyvin tiedelöytöjen potentiaaliset hyödyt, mutta tutkimuksiin osallistuminen edellyttää myös luottamusta tutkijaan.

Lauri Aaltonen on saanut muun muassa Euroopan syöpätutkijoiden nuoren tutkijan palkinnon vuonna 1998 ja Anders Jahren nuoren tutkijan palkinnon vuonna 2000. Aaltosen ja brittitutkija Ian Tomlinsonin välinen CANCERGENES yhteistyöprojekti oli ehdolla vuoden 2005 Descartes palkinnolle. Aaltosen oppilaista Akseli Hemminki on palkittu Duodecimin nuoren tutkijan palkinnolla vuonna 2003 sekä Maija Kiuru vuoden 2003 Medix-palkinnolla ja Helsingin yliopiston väitöskirjapalkinnolla 2004.

Lisätietoja:
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
- valitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, professori Kimmo Kontula, puh. 0500 850 260
- akatemiaprofessori Lauri A. Aaltonen, puh 050 5846 763, lauri.aaltonen@helsinki.fi

Vuoden 2006 Matti Äyräpään palkinto Lauri A. Aaltoselle

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Matti Äyräpään palkinto (20 000 EUR) myönnetään 8.1.2006 akatemiaprofessori Lauri A. Aaltoselle. Lauri Aaltonen ja hänen tutkimusryhmänsä ovat tehneet merkittäviä löytöjä syövälle altistavien geenien kartoittamisessa, erityisesti paksusuoli-syövän geenitutkimuksessa. Aaltosen johtama Kasvaingenomiikan tutkimusryhmä toimii Genomitiedon hyödyntämisen huippuyksikössä Biomedicum Helsingissä.

Vuonna 1963 syntynyt Aaltonen väitteli lääke-tieteen tohtoriksi vuonna 1994. Hänen väitöskir-jansa merkittävin havainto oli paksusuolisyövälle altistavan geenin löytyminen ja se palkittiin Euroopan parhaana molekyylibiologian väitös-kirjana julkaisuvuotenaan. Sen jälkeen Aaltonen tutkimusryhmineen on jatkanut syöpäkasvaimille altistavien geenien kartoittamista ja onnistunut tunnistamaan useampia kasvainalttius geenejä. Erityisen merkittäväksi havainnoksi on osoittautunut Peutz-Jeghers-oireyhtymän geenin selvittäminen. Kyseessä on harvinainen suoliston perinnöllinen polypoositauti, johon liittyy oleellisena piirteenä useisiin elimiin kohdistuva kasvainalttius. Aaltosen ryhmä osoitti että tilan aiheuttaa viallinen LKB1 geeni. LKB1 on osoittautunut erittäin keskeiseksi solun energiajärjestelmiä kontrolloivaksi geeniksi, joka on avainroolissa myös diabeteksen syntyyn liittyvissä prosesseissa.

Suomi tarjoaa Aaltosen tutkimustyölle erinomaiset edellytykset. Tutkimukselle myötämielinen väestö ja lainsäädäntö sekä arvokkaat rekisterit antavat hyvän selkänojan. Esimerkkinä nimenomaan kansallisiin vahvuuksiin liittyvästä menestyksestä on kokonaan uuden kasvainalttiusoireyhtymän löytäminen ja sen geenitaustan selvittäminen. Kyseessä on HLRCC oireyhtymä, joka altistaa kohdun ja ihon leiomyoomille, kohdun leiomyosarkoomalle ja munuaissyövälle. Valppaiden kliinikoiden, Suomen Syöpärekisterin, myötämielisten potilaiden ja yhteistyöhaluisten patologian arkistojen yhteisponnistuksin saatiin oireyhtymän kliiniset piirteet kuvattua, ja kerättyä aineisto joka mahdollisti altistavan geenin tunnistamisen laboratoriossa.

Perustutkimuksen näkökulmasta Aaltosen huippututkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa kasvainten molekyylitaustasta ja näin onkin saavutettu tieteellisesti arvokkaita ensihavaintoja, mutta löydöksiä pyritään aina mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään myös potilastyössä.

- Geenivirhettä kantavat henkilöt voidaan heidän sitä halutessaan ohjata säännölliseen seurantaan ja mahdollisesti ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Seurannan tavoitteena on havaita kasvaimet varhaisessa vaiheessa ja näin vaikuttaa taudinkulkuun. Ennaltaehkäisy periytyvässä kasvainalttiudessa onkin parhaita esimerkkejä siitä miten geenitiedosta voidaan hyötyä jo tällä hetkellä. Geenitutkimuksen eettisiä kysymyksiä ei kuitenkaan saa unohtaa, Lauri Aaltonen sanoo.

Aaltonen painottaa myös tutkijan vastuuta tutkimukseen osallistujista.

- Olen erittäin kiitollinen tutkimuksiimme osallistuville henkilöille heidän korvaamattomasta avustaan. Ilmapiiri maassamme on erittäin tutkimusmyönteinen ja tieteentekijöillä on suuri vastuu siitä, että näin on myös jatkossa. Kansalaiset ymmärtävät hyvin tiedelöytöjen potentiaaliset hyödyt, mutta tutkimuksiin osallistuminen edellyttää myös luottamusta tutkijaan.

Lauri Aaltonen on saanut muun muassa Euroopan syöpätutkijoiden nuoren tutkijan palkinnon vuonna 1998 ja Anders Jahren nuoren tutkijan palkinnon vuonna 2000. Aaltosen ja brittitutkija Ian Tomlinsonin välinen CANCERGENES yhteistyöprojekti oli ehdolla vuoden 2005 Descartes palkinnolle. Aaltosen oppilaista Akseli Hemminki on palkittu Duodecimin nuoren tutkijan palkinnolla vuonna 2003 sekä Maija Kiuru vuoden 2003 Medix-palkinnolla ja Helsingin yliopiston väitöskirjapalkinnolla 2004.

Lisätietoja:
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
- valitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, professori Kimmo Kontula, puh. 0500 850 260
- akatemiaprofessori Lauri A. Aaltonen, puh 050 5846 763, lauri.aaltonen@helsinki.fi