link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 

Suomi mukaan EU:n genomitiedon hyödyntämisen virtuaali-instituuttiin

EU on myöntänyt 9 miljoonan euron rahoituksen viisivuotiseen Network of Excellence -tutkimushankkeeseen, jossa uudella tavalla yhdistetään laskennallista ja lääketieteellistä osaamista genomitiedon hyödyntämiseksi. ENFIN-hankkeessa (Experimental Network for Functional Integration) on mukana 17 tutkimusorganisaatiota 13 Euroopan maasta; Suomesta mukana on Helsingin yliopisto. Hanketta koordinoi Euroopan Bioinformatiikan instituutti (EMBL-European Bioinformatics Institute).

Suomalaista osaamista ENFIN-hankkeessa edustaa professori Tomi Mäkelän tutkimusryhmä Helsingin yliopistosta. Biomedicum Helsingissä toimivalla Mäkelän ryhmällä on jo aikaisempaa kokemusta tällaisesta tutkimuksesta, sillä ryhmä kuuluu Suomen Akatemian ja TEKESin rahoittamaan vuonna 2004 käynnistyneeseen SYSBIO-tutkimusohjelmaan samoin kuin ensi vuonna käynnistyvään genomitiedon hyödyntämisen huippuyksikköön. ENFIN-hankkeeseen ryhmä tuo erityisesti signaalinvälityksen ja translationaalisen tutkimuksen vahvaa osaamista.

Tieto ihmisen perimästä ja tuota tietoa hyödyntävät uudet tehoseulontateknologiat muokkaavat biologian ja lääketieteen tutkimuksen tulevaisuutta. Näiden menetelmien täysimittainen hyödyntäminen vaatii kuitenkin eri alojen osaajilta yhteen hiileen puhaltamista ja samalla kokonaan uudenlaisia tutkimusrakenteita. ENFIN-hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on tehdä Euroopasta tiennäyttäjä tällä perinteiset tieteen rajat ylittävällä tutkimusalueella.

Hanke yhdistää molekyylibiologian, bioinformatiikan, systeemibiologian, tietojenkäsittelytieteiden ja translationaalisen tutkimuksen eurooppalaisen huippuosaamisen. Eri alojen osaajat muodostavat virtuaali-instituutin, jossa biologisten ja lääketieteellisten kysymysten lähtökohdista luodaan seuraava sukupolvi bioinformatiikan työkaluja.

Termejä:
Systeemibiologia = Geenejä, niiden tuottamia proteiineja ja näiden vuorovaikutuksia keskenään sekä ympäristön kanssa tarkastellaan suurempien kokonaisuuksien, kuten aineenvaihduntateiden, solujen ja organismien osana

Translationaalinen tutkimus = perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen "välimaasto": perustutkimuksen tuottaman tiedon jalostaminen sovelluksiksi ja potilaan hyödyksi

Bioinformatiikka = biologisen ja lääketieteellisen informaation tietokoneavusteinen kerääminen, prosessointi ja analysointi

Lisätietoja:
Professori Tomi Mäkelä
Puh. 09 191 25555, GSM 050-528 6128
Sähköposti: tomi.makela@helsinki.fi

Suomi mukaan EU:n genomitiedon hyödyntämisen virtuaali-instituuttiin

EU on myöntänyt 9 miljoonan euron rahoituksen viisivuotiseen Network of Excellence -tutkimushankkeeseen, jossa uudella tavalla yhdistetään laskennallista ja lääketieteellistä osaamista genomitiedon hyödyntämiseksi. ENFIN-hankkeessa (Experimental Network for Functional Integration) on mukana 17 tutkimusorganisaatiota 13 Euroopan maasta; Suomesta mukana on Helsingin yliopisto. Hanketta koordinoi Euroopan Bioinformatiikan instituutti (EMBL-European Bioinformatics Institute).

Suomalaista osaamista ENFIN-hankkeessa edustaa professori Tomi Mäkelän tutkimusryhmä Helsingin yliopistosta. Biomedicum Helsingissä toimivalla Mäkelän ryhmällä on jo aikaisempaa kokemusta tällaisesta tutkimuksesta, sillä ryhmä kuuluu Suomen Akatemian ja TEKESin rahoittamaan vuonna 2004 käynnistyneeseen SYSBIO-tutkimusohjelmaan samoin kuin ensi vuonna käynnistyvään genomitiedon hyödyntämisen huippuyksikköön. ENFIN-hankkeeseen ryhmä tuo erityisesti signaalinvälityksen ja translationaalisen tutkimuksen vahvaa osaamista.

Tieto ihmisen perimästä ja tuota tietoa hyödyntävät uudet tehoseulontateknologiat muokkaavat biologian ja lääketieteen tutkimuksen tulevaisuutta. Näiden menetelmien täysimittainen hyödyntäminen vaatii kuitenkin eri alojen osaajilta yhteen hiileen puhaltamista ja samalla kokonaan uudenlaisia tutkimusrakenteita. ENFIN-hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on tehdä Euroopasta tiennäyttäjä tällä perinteiset tieteen rajat ylittävällä tutkimusalueella.

Hanke yhdistää molekyylibiologian, bioinformatiikan, systeemibiologian, tietojenkäsittelytieteiden ja translationaalisen tutkimuksen eurooppalaisen huippuosaamisen. Eri alojen osaajat muodostavat virtuaali-instituutin, jossa biologisten ja lääketieteellisten kysymysten lähtökohdista luodaan seuraava sukupolvi bioinformatiikan työkaluja.

Termejä:
Systeemibiologia = Geenejä, niiden tuottamia proteiineja ja näiden vuorovaikutuksia keskenään sekä ympäristön kanssa tarkastellaan suurempien kokonaisuuksien, kuten aineenvaihduntateiden, solujen ja organismien osana

Translationaalinen tutkimus = perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen "välimaasto": perustutkimuksen tuottaman tiedon jalostaminen sovelluksiksi ja potilaan hyödyksi

Bioinformatiikka = biologisen ja lääketieteellisen informaation tietokoneavusteinen kerääminen, prosessointi ja analysointi

Lisätietoja:
Professori Tomi Mäkelä
Puh. 09 191 25555, GSM 050-528 6128
Sähköposti: tomi.makela@helsinki.fi