link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2019 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 

Lää­ke­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan uu­det tut­ki­mus­oh­jel­mat on va­lit­tu

Tiedekunta päätti kansainvälisen tieteellisen arviointiryhmän suositusten perusteella hyväksyä yhdeksän uutta tutkimusohjelmaa vuosiksi 2019-2024.

Kansainvälisen asiantuntija-arvioinnin perusteella lääketieteellisen tiedekunnan uusiksi tutkimusohjelmiksi on valittu seuraavat yhdeksän ohjelmaa. Kaikki ohjelmat on valittu kuudeksi vuodeksi. Osa ohjelmista väliarvioidaan vuoden 2021 lopussa.

Applied Tu­mor Ge­no­mics (ATG)
Johtaja: Lauri Aaltonen
16 jäsentä (9 vastuullista tutkijaa, 4 kliinistä tutkijaa, 3 nuorta tutkijaa)

Cli­nical and Mo­lecu­lar Me­ta­bo­lism (CAMM)
Johtaja: Kirsi Pietiläinen
26 jäsentä (10 vastuullista tutkijaa, 11 kliinistä tutkijaa, 5 nuorta tutkijaa)

Hu­man Mic­ro­bio­me Re­search
Johtaja: Willem de Vos
19 jäsentä (7 vastuullista tutkijaa, 9 kliinistä tutkijaa, 3 nuorta tutkijaa)

In­di­vi­dua­lized Drug The­ra­py (IN­DI­VIDRUG)
Johtaja: Mikko Niemi
15 jäsentä (11 vastuullista tutkijaa, 3 kliinistä tutkijaa, 1 nuori tutkija)

Pro­gram in Trans­la­tio­nal Im­mu­no­lo­gy (TRIMM)
Johtaja: Satu Mustjoki
23 jäsentä (10 vastuullista tutkijaa, 11 kliinistä tutkijaa, 2 nuorta tutkijaa)

Sleep and stress in health and in tran­si­tion from acu­te to chro­nic di­sea­ses (SLEEPWELL)
Johtaja: Tiina Paunio
14 jäsentä (8 vastuullista tutkijaa, 4 kliinistä tutkijaa, 2 nuorta tutkijaa)

Sys­tems Onco­lo­gy (ONCO­SYS)
Johtaja: Sampsa Hautaniemi
19 jäsentä (10 vastuullista tutkijaa, 6 kliinistä tutkijaa, 3 nuorta tutkijaa)

Trans­la­tio­nal Cancer Me­dici­ne Pro­gram (CAN-PRO)
Johtaja: Kari Alitalo
19 jäsentä (12 vastuullista tutkijaa, 2 kliinistä tutkijaa, 5 nuorta tutkijaa)

Trans­la­tio­nal Stem Cell Bio­lo­gy and Me­ta­bo­lism (STEMM)
Johtaja: Timo Otonkoski
16 jäsentä (11 vastuullista tutkijaa, 4 kliinistä tutkijaa, 1 nuori tutkija)

Tieteellisessä arvioinnissa oli mukana yhteensä 12 tutkimusohjelmaehdokasta. Päätökset valittujen yhdeksän tutkimusohjelman tiloista ja muista resursseista tehdään syksyn 2018 aikana.

Li­sä­tie­dot:
Tutkimusohjelmayksikkö

Teksti: COMMS-MEILAHTI

18.6.2018/kv

Lää­ke­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan uu­det tut­ki­mus­oh­jel­mat on va­lit­tu

Tiedekunta päätti kansainvälisen tieteellisen arviointiryhmän suositusten perusteella hyväksyä yhdeksän uutta tutkimusohjelmaa vuosiksi 2019-2024.

Kansainvälisen asiantuntija-arvioinnin perusteella lääketieteellisen tiedekunnan uusiksi tutkimusohjelmiksi on valittu seuraavat yhdeksän ohjelmaa. Kaikki ohjelmat on valittu kuudeksi vuodeksi. Osa ohjelmista väliarvioidaan vuoden 2021 lopussa.

Applied Tu­mor Ge­no­mics (ATG)
Johtaja: Lauri Aaltonen
16 jäsentä (9 vastuullista tutkijaa, 4 kliinistä tutkijaa, 3 nuorta tutkijaa)

Cli­nical and Mo­lecu­lar Me­ta­bo­lism (CAMM)
Johtaja: Kirsi Pietiläinen
26 jäsentä (10 vastuullista tutkijaa, 11 kliinistä tutkijaa, 5 nuorta tutkijaa)

Hu­man Mic­ro­bio­me Re­search
Johtaja: Willem de Vos
19 jäsentä (7 vastuullista tutkijaa, 9 kliinistä tutkijaa, 3 nuorta tutkijaa)

In­di­vi­dua­lized Drug The­ra­py (IN­DI­VIDRUG)
Johtaja: Mikko Niemi
15 jäsentä (11 vastuullista tutkijaa, 3 kliinistä tutkijaa, 1 nuori tutkija)

Pro­gram in Trans­la­tio­nal Im­mu­no­lo­gy (TRIMM)
Johtaja: Satu Mustjoki
23 jäsentä (10 vastuullista tutkijaa, 11 kliinistä tutkijaa, 2 nuorta tutkijaa)

Sleep and stress in health and in tran­si­tion from acu­te to chro­nic di­sea­ses (SLEEPWELL)
Johtaja: Tiina Paunio
14 jäsentä (8 vastuullista tutkijaa, 4 kliinistä tutkijaa, 2 nuorta tutkijaa)

Sys­tems Onco­lo­gy (ONCO­SYS)
Johtaja: Sampsa Hautaniemi
19 jäsentä (10 vastuullista tutkijaa, 6 kliinistä tutkijaa, 3 nuorta tutkijaa)

Trans­la­tio­nal Cancer Me­dici­ne Pro­gram (CAN-PRO)
Johtaja: Kari Alitalo
19 jäsentä (12 vastuullista tutkijaa, 2 kliinistä tutkijaa, 5 nuorta tutkijaa)

Trans­la­tio­nal Stem Cell Bio­lo­gy and Me­ta­bo­lism (STEMM)
Johtaja: Timo Otonkoski
16 jäsentä (11 vastuullista tutkijaa, 4 kliinistä tutkijaa, 1 nuori tutkija)

Tieteellisessä arvioinnissa oli mukana yhteensä 12 tutkimusohjelmaehdokasta. Päätökset valittujen yhdeksän tutkimusohjelman tiloista ja muista resursseista tehdään syksyn 2018 aikana.

Li­sä­tie­dot:
Tutkimusohjelmayksikkö

Teksti: COMMS-MEILAHTI

18.6.2018/kv