link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2019 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 

Biomedicum Helsinki -säätiön apurahahaku 17.4. - 17.5.2018

Biomedicum Helsinki -säätiö tukee kliinisen lääketieteen sekä muun yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan ylläpitoa ja edistämistä. Säätiö on varautunut myöntämään vuonna 2018 tätä tarkoitusta varten 160 000 €. Apurahan saajat julkaistaan syksyllä 2018.

 • Nuoren tutkijan apurahat on tarkoitettu vain tohtorintutkintoon tähtäävään tutkimustyöhön. Hakemuksessa tulee esittää suunnitelma, johon rahoitusta haetaan. Rahoitusta ei myönnetä väitökseen liittyvien kulujen kattamiseksi. Samalle henkilölle voidaan myöntää nuoren tutkija apuraha kaksi kertaa.
  Apurahan suuruus on joko 4000 tai 6000 euroa.
 • Starttiapurahalla pyritään madaltamaan kynnystä kokeilla tutkimusprojektia ilman edellytystä sitoutua tutkijanuralle. Apuraha kohdennetaan lääketieteen / hammaslääketieteen koulutuksen saaville tai saaneille. Hakija voi olla esimerkiksi syventävää projektia jatkava medisiinari tai työympäristössään parannuskohteen havainnut ja siihen ratkaisua etsimään lähtevä lääkäri. Starttiapuraha on suuruudeltaan 4000 €.
 • Hakija voi hakea vain joko nuoren tutkijan tai starttiapurahaa. Jos hakija lähettää kaksi hakemusta, vain jälkimmäinen käsitellään.
 • Säätiö kohdentaa enintään 50 000 € itsenäisen tutkijanuran alkuvaiheessa olevan kliinikkotutkijan ulkomaiseen tutkijatohtorikoulutukseen. Kliinikkotutkijan tulee olla tohtorintutkinnon suorittanut erikois- tai erikoistuva lääkäri. 
 • Vuonna 2018 borrelioosirahastosta (borrelioosi- ja kroonisiin tarttuviin keskushermostotauteihin) myönnetään kohdennetusti yllä mainittujen apurahamuotojen hakemusten perusteella apurahoja yhteensä enintään 25 000 €. Hakemuksen voi kohdentaa borrelioosirahastoon.
 • Timo Lehtosen urologiarahastosta ei julisteta erillisiä apurahoja haettavaksi.
Hakuaika 17.4. - 17.5.2018

Apurahahakemus toimitetaan sähköisenä. Hakulomake sulkeutuu automaattisesti hakuajan päättyessä tiistaina 15.5.2018 klo 16.00. Hakija saa antamaansa sähköpostiosoitteeseen vahvistuksen vastaanotetusta hakemuksesta. Mikäli hakija jättää useamman kuin yhden hakemuksen vain viimeisenä ennen määräaikaa jätetty huomioidaan.

Vain määräaikaan mennessä jätettyjä hakemuksia käsitellään.

Hakemukset käsitellään ja arvioidaan kesän aikana. Apurahoista päätetään alkusyksyllä 2018 ja päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse.
Vuonna 2018 ei järjestetä muita hakukertoja.

1. Nuorten tutkijoiden apurahahakemus 2018

2. Starttiapurahahakemus 2018

3. Kliinisen tutkijan apurahahakemus 2018

4. Borrelioosirahaston hakemus; myönnetään yllä mainittujen apurahamuotojen hakemusten perusteella

Hakemus ja sen liitteet

Sähköisen hakulomakkeen lähettämisen jälkeen siihen tulee lisätä liitteet yhtenä pdf-tiedostona, jonka maksimikoko on 16 MB.

1. Nuorten tutkijoiden apurahat

 • hakemuskaavake
 • tutkimussuunnitelma (enintään 2 sivua)
 • ansioluettelo (enintään 1 sivu)
 • julkaisuluettelo (enintään 10 merkittävintä julkaisua viimeisen viiden vuoden ajalta)

2. Starttiapuraha

 • hakemuskaavake
 • tutkimussuunnitelma (enintään 2 sivua)
 • ansioluettelo (1 sivu)
 • julkaisuluettelo (ei pakollinen)

3. Kliinisten tutkijoiden apurahat

 • hakemuskaavake
 • tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua)
 • selvitys ulkomaisesta tutkijankoulutuspaikasta
 • ansioluettelo (enintään 1 sivu)
 • julkaisuluettelo (enintään 20 julkaisua)
 • vastaanottavan ryhmän kutsu tai vastaava kirje

4. Borrelioosirahaston apurahat

 • myönnetään yllä mainittujen apurahamuotojen hakemusten perusteella

Esimerkki julkaisuluettelon merkinnästä:

9. Kouri VP, Olkkonen J, Kaivosoja E, Ainola M, Juhila J, Hovatta I, Konttinen YT, Mandelin J. Circadian timekeeping is disturbed in rheumatoid arthritis at molecular level. PLoS One 2013;8(1):e54049. (IF 3.234, Rank 9/57 in Multidisciplinary Sciences)

Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin
 • tutkimus on lääketieteellisesti tai hoitotieteellisesti merkittävä
 • hanke kuuluu Helsingin yliopiston tai HUSin keskeisiin tutkimus- ja vahvuusalueisiin
 • muista lähteistä myönnetty tutkimusrahoitus
 • hakijan aikaisemmat tutkimusnäytöt
 • väitöskirjatyön nykyvaihe soveltuvin osin
Apurahan käyttötarkoitus, maksutapa ja selvitys käytöstä
 • Nuorten tutkijoiden apuraha myönnetään henkilökohtaisena apurahana. Apurahan voi saada vain kaksi kertaa
 • Starttiapuraha myönnetään henkilökohtaisena apurahana tutkimusprojektin kokeiluun ilman edellytystä sitoutua tutkijanuralle.
 • Kliinisen tutkijan määräraha myönnetään henkilökohtaisena apurahana ulkomailla tapahtuvaan tohtoritutkijakoulutukseen.
 • Apurahan saajat julkaistaan ja myönnetyt apurahat maksetaan Biomedicum Helsinki -päivän yhteydessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse säätiön hallituksen apurahapäätöksestä.
 • Apurahan saajan tulee antaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä Biomedicum Helsinki -säätiön hallitukselle vuoden kuluessa apurahan maksamisesta.
 • Apurahan saajan tulee huomioida apuraha julkaisun Acknowledgements-osassa käyttäen säätiön koko nimeä (Biomedicum Helsinki Foundation).
 • Säätiö antaa veroviranomaisille tiedon myönnetyistä apurahoista.

Lisätiedot:
Kirsi Varmo, viestintäkoordinaattori
sähköposti: kirsi.varmo@hus.fi

16.4.2018/kv

Biomedicum Helsinki -säätiön apurahahaku 17.4. - 17.5.2018

Biomedicum Helsinki -säätiö tukee kliinisen lääketieteen sekä muun yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan ylläpitoa ja edistämistä. Säätiö on varautunut myöntämään vuonna 2018 tätä tarkoitusta varten 160 000 €. Apurahan saajat julkaistaan syksyllä 2018.

Hakuaika 17.4. - 17.5.2018

Apurahahakemus toimitetaan sähköisenä. Hakulomake sulkeutuu automaattisesti hakuajan päättyessä tiistaina 15.5.2018 klo 16.00. Hakija saa antamaansa sähköpostiosoitteeseen vahvistuksen vastaanotetusta hakemuksesta. Mikäli hakija jättää useamman kuin yhden hakemuksen vain viimeisenä ennen määräaikaa jätetty huomioidaan.

Vain määräaikaan mennessä jätettyjä hakemuksia käsitellään.

Hakemukset käsitellään ja arvioidaan kesän aikana. Apurahoista päätetään alkusyksyllä 2018 ja päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse.
Vuonna 2018 ei järjestetä muita hakukertoja.

1. Nuorten tutkijoiden apurahahakemus 2018

2. Starttiapurahahakemus 2018

3. Kliinisen tutkijan apurahahakemus 2018

4. Borrelioosirahaston hakemus; myönnetään yllä mainittujen apurahamuotojen hakemusten perusteella

Hakemus ja sen liitteet

Sähköisen hakulomakkeen lähettämisen jälkeen siihen tulee lisätä liitteet yhtenä pdf-tiedostona, jonka maksimikoko on 16 MB.

1. Nuorten tutkijoiden apurahat

2. Starttiapuraha

3. Kliinisten tutkijoiden apurahat

4. Borrelioosirahaston apurahat

Esimerkki julkaisuluettelon merkinnästä:

9. Kouri VP, Olkkonen J, Kaivosoja E, Ainola M, Juhila J, Hovatta I, Konttinen YT, Mandelin J. Circadian timekeeping is disturbed in rheumatoid arthritis at molecular level. PLoS One 2013;8(1):e54049. (IF 3.234, Rank 9/57 in Multidisciplinary Sciences)

Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin
Apurahan käyttötarkoitus, maksutapa ja selvitys käytöstä

Lisätiedot:
Kirsi Varmo, viestintäkoordinaattori
sähköposti: kirsi.varmo@hus.fi

16.4.2018/kv