link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2018 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 

BIOMEDICUM HELSINKI -SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT APURAHAT VUONNA 2017

Biomedicum Helsinki -säätiö tukee kliinisen lääketieteen sekä muun yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan ylläpitoa ja edistämistä. Tätä tarkoitusta varten säätiön hallitus myönsi vuonna 2017 yhteensä 168.000,00 euroa apurahoja, joiden saajina ovat tohtorintutkintoon tähtäävät nuoret tutkijat.

Lisäksi tänä vuonna säätiö kohdensi 30.000,00 euroa kliinisen tutkijan ulkomaisen tutkijatohtorikoulutuksen tukemiseen sekä yhteensä 20.000,00 euroa starttirahaan, jolla pyritään madaltamaan kynnystä kokeilla tutkimusprojektia ilman edellytystä sitoutua tutkijanuralle. Apuraha kohdennetaan lääketieteen / hammaslääketieteen koulutuksen saaville tai saaneille.

Nuoren tutkijan apuraha

Antila Salli: Aivokalvojen imusuonet fysiologisissa ja patologisissa tiloissa
Balboa Diego: Insuliinimutaation aiheuttama beetasolun ER stressi: mallinnos IPS-solujen avulla
Bychkov Dmitrii: Koneoppimiseen perustuva kudosanalyysi selviytymisen ennustamiseen syöväs-sä
de Oliveira Marques Elsa Isabel: Polaarisuusgeenien tuumorinsupressorifunktioiden selvittämi-nen rintasyövässä
Faisal Imrul: Transkriptiotekijä USF1 siittiöiden kantasolujen ylläpidossa
Forsström Saara: Mitokondriaalisten lihastautien biomarkkeri FGF21:n välittämän säätelyn ka-rakterisointi FGF21-poistogeenistä mitokondriotautimallihiirtä hyödyntäen
Gao Yajing: Lkb1 kasvunrajoitegeenin toiminta epiteelisoluissa
Gautam Prson: Uusien lääkeaineyhdistelmien määrittäminen haimasyövälle
Hakanpää Laura: Lupaava hoito verisuonien vuotoon tulehduksessa ja syövän metastaasissa es-tämällä integriinien haitallisen aktivaation endoteelissa
Haltia Ulla-Maija: Granuloosasolukasvainten uudet merkkiaineet ja kohdennetut hoidot
Heinolainen Krista: VEGFR-3:n merkitys verisuonissa ja verisuonten permeabititeelin säätelyssä
Ignatius Erika: Varhain alkavat ataksiat Suomessa, molekyylitason diagnostiikkaan painottuen
Iqbal Md Sharif: Ekstracellulaarimatriksin rooli kantasolujen ylläpidossa ja ikääntymisessä
Korhonen Emilia: Tutkin Tie1-reseptorin merkitystä imusuonten säätelyssä sekä fysiologisissa että patologisissa prosesseissa, kuten kehityksen aikana ja tulehduksessa
Kuivanen Suvi: Neuropatogeeniset flavivirukset: zikaviruksen ja puutiaisaivokuumeviruksen eris-täminen ja karakterisointi
Lahtinen Alexandra: DNA-metylaation yhteys univajeeseen
Lund Carina: GnRH neuronien erilaistaminen ihmisen monikykyisistä kantasoluista
Muniandy Maheswary: Geenin transkription ja metaboliittien rooli lihavuudessa: Ero terveen ja sai-raan lihavuuden välillä
Mäkelä Kati: Idiopaattisen keuhkofibroosin taudinkulun histopatologisten riskitekijöiden tunnista-minen
Mäkitie Riikka: Uusien perinnöllisten osteoporoosimuotojen kliiniset ja geneettiset piirteet
Nagaraj Ashwini: Keuhkosyövän heterogeenisuuden in vivo- ja ex vivo-menetelmiin pohjautuva tutkimus
Neupane Nirajan: Mitochondria in the maintenance of cellular proteostasis
Paananen Riku: Kyynelkalvon lipidikerroksen biofysiikka
Pant Shishir: Tyrosiinikinaasireseptoreiden estäjien lääkeresistenssin voittaminen syöpägeeni hep-siiniin kohdentuvilla lääkeaineilla
Pirhonen Juho: Intrasellulaarisen LDL-kolesterolin transportaatiosta vastaavan proteiiniverkoston tunnistaminen
Pohjolan-Pirhonen Risto: Parkinsonin taudin molekulaariset mekanismit
Pradhan Barun: LINE-1-tyyppisten tumaelementtien retrotranspositio syövässä
Ravikumar Balaguru: Laskennallinen alusta kinaasi-superperheen keskeisten pienmolekyylien seulontaan ja lääkkeiden uudelleen kohdentamiseen
Räsänen Markus: Kasvutekijä VEGF-B:n rooli sydämen vajaatoimintamallissa
Salmela Ida-Elina: Uuden hypogonadismia ja hyperglykemiaa aiheuttavan taudin mallinnus
Salo Veijo: Seipiinin rooli solulimakalvoston rasvoja tuottavien alueiden organisoinnissa
Sarviaho Riika: Koira idiopaattisen epilepsian mallieläimenä
Savola Paula: Elämän aikana veren kantasoluihin kertyneiden mutaatioiden merkitys nivelreu-massa
Siitonen Heli: Vaihdevuosien hormonihoidon lopetuksen vaikutukset sydämen ja verisuoniston toimintaan sekä elämänlaatuun
Talwelkar Sarang: Ei-pienisoluisen keuhkosyövän yksilöidyt hoitostrategiat
Tanskanen Tomas: Paksu- ja peräsuolisyövän genominlaajuinen assosiaatiotutkimus ja meta-analyysi pohjoiseurooppalaisissa väestöissä
Tolvanen Jaana: Kohdun sileälihaskasvainten molekyyligeneettiset tekijät
Turkki Riku: Kasvaimen mikroympäristön analysointi konenäön avulla - sovelluksia digitaaliseen patologiaan
Yellapragada Venkatram: Ihmisen sukukypsyyden molekulaariset mekanismit

Kliinisen tutkijan apuraha

Gordin Daniel: Pyruvaatti kinaasi M2 (PKM2) - mahdollinen diabeettiseltä nefropatialta suojaava tekijä

Starttiapuraha

Heiskanen Vladimir: Sukkulamatojen mitokondrioiden toiminnan lisääminen nikotiiniamidiribosi-dilla ja punaisella valolla Parkinsonin taudin 6-OHDA-mallissa
Holmström Oscar: Automaattinen kenttädiagnostiikka mobiilimikroskoopilla ja keinoälyllä
Lukac Jan: Transkriptomiikka ja proteomiikka elinsiirteiden hyljinnän tunnistamisessa
Lähde Marianne: Paksusuolisyövän kantasolujen transkriptiotekijäsäätely
Ojala Elina: Sydämen optogenetiikka uusien lääkehoitojen kehityksessä sekä lääkkeiden turvalli-suuden ja tehokkuuden testaamisessa

Lisätiedot:
Kirsi Varmo, kirsi.varmo@hus.fi

30.10.2017/kv

BIOMEDICUM HELSINKI -SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT APURAHAT VUONNA 2017

Biomedicum Helsinki -säätiö tukee kliinisen lääketieteen sekä muun yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan ylläpitoa ja edistämistä. Tätä tarkoitusta varten säätiön hallitus myönsi vuonna 2017 yhteensä 168.000,00 euroa apurahoja, joiden saajina ovat tohtorintutkintoon tähtäävät nuoret tutkijat.

Lisäksi tänä vuonna säätiö kohdensi 30.000,00 euroa kliinisen tutkijan ulkomaisen tutkijatohtorikoulutuksen tukemiseen sekä yhteensä 20.000,00 euroa starttirahaan, jolla pyritään madaltamaan kynnystä kokeilla tutkimusprojektia ilman edellytystä sitoutua tutkijanuralle. Apuraha kohdennetaan lääketieteen / hammaslääketieteen koulutuksen saaville tai saaneille.

Nuoren tutkijan apuraha

Antila Salli: Aivokalvojen imusuonet fysiologisissa ja patologisissa tiloissa
Balboa Diego: Insuliinimutaation aiheuttama beetasolun ER stressi: mallinnos IPS-solujen avulla
Bychkov Dmitrii: Koneoppimiseen perustuva kudosanalyysi selviytymisen ennustamiseen syöväs-sä
de Oliveira Marques Elsa Isabel: Polaarisuusgeenien tuumorinsupressorifunktioiden selvittämi-nen rintasyövässä
Faisal Imrul: Transkriptiotekijä USF1 siittiöiden kantasolujen ylläpidossa
Forsström Saara: Mitokondriaalisten lihastautien biomarkkeri FGF21:n välittämän säätelyn ka-rakterisointi FGF21-poistogeenistä mitokondriotautimallihiirtä hyödyntäen
Gao Yajing: Lkb1 kasvunrajoitegeenin toiminta epiteelisoluissa
Gautam Prson: Uusien lääkeaineyhdistelmien määrittäminen haimasyövälle
Hakanpää Laura: Lupaava hoito verisuonien vuotoon tulehduksessa ja syövän metastaasissa es-tämällä integriinien haitallisen aktivaation endoteelissa
Haltia Ulla-Maija: Granuloosasolukasvainten uudet merkkiaineet ja kohdennetut hoidot
Heinolainen Krista: VEGFR-3:n merkitys verisuonissa ja verisuonten permeabititeelin säätelyssä
Ignatius Erika: Varhain alkavat ataksiat Suomessa, molekyylitason diagnostiikkaan painottuen
Iqbal Md Sharif: Ekstracellulaarimatriksin rooli kantasolujen ylläpidossa ja ikääntymisessä
Korhonen Emilia: Tutkin Tie1-reseptorin merkitystä imusuonten säätelyssä sekä fysiologisissa että patologisissa prosesseissa, kuten kehityksen aikana ja tulehduksessa
Kuivanen Suvi: Neuropatogeeniset flavivirukset: zikaviruksen ja puutiaisaivokuumeviruksen eris-täminen ja karakterisointi
Lahtinen Alexandra: DNA-metylaation yhteys univajeeseen
Lund Carina: GnRH neuronien erilaistaminen ihmisen monikykyisistä kantasoluista
Muniandy Maheswary: Geenin transkription ja metaboliittien rooli lihavuudessa: Ero terveen ja sai-raan lihavuuden välillä
Mäkelä Kati: Idiopaattisen keuhkofibroosin taudinkulun histopatologisten riskitekijöiden tunnista-minen
Mäkitie Riikka: Uusien perinnöllisten osteoporoosimuotojen kliiniset ja geneettiset piirteet
Nagaraj Ashwini: Keuhkosyövän heterogeenisuuden in vivo- ja ex vivo-menetelmiin pohjautuva tutkimus
Neupane Nirajan: Mitochondria in the maintenance of cellular proteostasis
Paananen Riku: Kyynelkalvon lipidikerroksen biofysiikka
Pant Shishir: Tyrosiinikinaasireseptoreiden estäjien lääkeresistenssin voittaminen syöpägeeni hep-siiniin kohdentuvilla lääkeaineilla
Pirhonen Juho: Intrasellulaarisen LDL-kolesterolin transportaatiosta vastaavan proteiiniverkoston tunnistaminen
Pohjolan-Pirhonen Risto: Parkinsonin taudin molekulaariset mekanismit
Pradhan Barun: LINE-1-tyyppisten tumaelementtien retrotranspositio syövässä
Ravikumar Balaguru: Laskennallinen alusta kinaasi-superperheen keskeisten pienmolekyylien seulontaan ja lääkkeiden uudelleen kohdentamiseen
Räsänen Markus: Kasvutekijä VEGF-B:n rooli sydämen vajaatoimintamallissa
Salmela Ida-Elina: Uuden hypogonadismia ja hyperglykemiaa aiheuttavan taudin mallinnus
Salo Veijo: Seipiinin rooli solulimakalvoston rasvoja tuottavien alueiden organisoinnissa
Sarviaho Riika: Koira idiopaattisen epilepsian mallieläimenä
Savola Paula: Elämän aikana veren kantasoluihin kertyneiden mutaatioiden merkitys nivelreu-massa
Siitonen Heli: Vaihdevuosien hormonihoidon lopetuksen vaikutukset sydämen ja verisuoniston toimintaan sekä elämänlaatuun
Talwelkar Sarang: Ei-pienisoluisen keuhkosyövän yksilöidyt hoitostrategiat
Tanskanen Tomas: Paksu- ja peräsuolisyövän genominlaajuinen assosiaatiotutkimus ja meta-analyysi pohjoiseurooppalaisissa väestöissä
Tolvanen Jaana: Kohdun sileälihaskasvainten molekyyligeneettiset tekijät
Turkki Riku: Kasvaimen mikroympäristön analysointi konenäön avulla - sovelluksia digitaaliseen patologiaan
Yellapragada Venkatram: Ihmisen sukukypsyyden molekulaariset mekanismit

Kliinisen tutkijan apuraha

Gordin Daniel: Pyruvaatti kinaasi M2 (PKM2) - mahdollinen diabeettiseltä nefropatialta suojaava tekijä

Starttiapuraha

Heiskanen Vladimir: Sukkulamatojen mitokondrioiden toiminnan lisääminen nikotiiniamidiribosi-dilla ja punaisella valolla Parkinsonin taudin 6-OHDA-mallissa
Holmström Oscar: Automaattinen kenttädiagnostiikka mobiilimikroskoopilla ja keinoälyllä
Lukac Jan: Transkriptomiikka ja proteomiikka elinsiirteiden hyljinnän tunnistamisessa
Lähde Marianne: Paksusuolisyövän kantasolujen transkriptiotekijäsäätely
Ojala Elina: Sydämen optogenetiikka uusien lääkehoitojen kehityksessä sekä lääkkeiden turvalli-suuden ja tehokkuuden testaamisessa

Lisätiedot:
Kirsi Varmo, kirsi.varmo@hus.fi

30.10.2017/kv