link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2019 Biomedicum Helsinki - säätiö
teemakuva  
Olet tässä: Etusivu
 

Donationsanvisningar

Biomedicum Helsinki -stiftelsen garanterar tillgång till kunskap som din läkare behöver för sitt arbete

Biomedicum Helsinki -stiftelsen ser till att framsteg är möjliga inom hälsovården i Finland. Den understöder, upprätthåller och främjar medicinsk och vårdvetenskaplig forskning i Finland, bland annat genom årliga stipendier till yngre forskare. Bredden på alla forskningsprojekt som understöds av stiftelsen är imponerande - allt från cancer till barnlöshet.

Vi behöver din hjälp

Biomedicum Helsinki -stiftelsen finansierar forskningsunderstöden med gåvomedel. Det samhälleliga understödet för medicinsk forskning avtar, och därför blir betydelsen av finansiellt understöd av privata personer och företag allt viktigare.

Donationerna används enbart för forskning

Din donation överförs i sin helhet till stiftelsens grundfond, eller om du så önskar till någon specialfond som du finner angelägen. Medlen ur grundfonden styrs till den forskning inom hälsovården som behöver din hjälp allra mest.

Inte svårt att donera

  • I banken anteckna på meddelandefältet  om du vill understödja en viss form av medicinsk forskning eller om du vill att donationen läggs till grundfonden.
  • Anteckna det belopp du vill donera.   
Donationskonton:

Nordea FI44 2262 1800 0056 51

Om du vill göra upp ditt testamente med stiftelsen som förmånstagare, finns det anvisningar om detta i en handbok som stiftelsen har utgivit. 

Donationerna är avdragsgilla

Om beloppet av donationen till Biomedicum Helsinki -stiftelsen ligger mellan 850 euro och 25 000 euro, får företag avdra det donerade beloppet i sin statsbeskattning. 

Biomedicum Helsinki -stiftelsen
Penninginsamlingslov: RA/2017/7780
Verkställandeti och -region:
16.8.2017 - 31.7.2019, hela Finland utom Åland
Användningsändamålet:
Stipendier för forskarna inom Helsingfors universitet och Helsingfors och Nylands sjukhusområde
Forskningsområde i Biomedicum Helsinki

5.7.2018/kv

Donationsanvisningar

Biomedicum Helsinki -stiftelsen garanterar tillgång till kunskap som din läkare behöver för sitt arbete

Biomedicum Helsinki -stiftelsen ser till att framsteg är möjliga inom hälsovården i Finland. Den understöder, upprätthåller och främjar medicinsk och vårdvetenskaplig forskning i Finland, bland annat genom årliga stipendier till yngre forskare. Bredden på alla forskningsprojekt som understöds av stiftelsen är imponerande - allt från cancer till barnlöshet.

Vi behöver din hjälp

Biomedicum Helsinki -stiftelsen finansierar forskningsunderstöden med gåvomedel. Det samhälleliga understödet för medicinsk forskning avtar, och därför blir betydelsen av finansiellt understöd av privata personer och företag allt viktigare.

Donationerna används enbart för forskning

Din donation överförs i sin helhet till stiftelsens grundfond, eller om du så önskar till någon specialfond som du finner angelägen. Medlen ur grundfonden styrs till den forskning inom hälsovården som behöver din hjälp allra mest.

Inte svårt att donera

Donationskonton:

Nordea FI44 2262 1800 0056 51

Om du vill göra upp ditt testamente med stiftelsen som förmånstagare, finns det anvisningar om detta i en handbok som stiftelsen har utgivit. 

Donationerna är avdragsgilla

Om beloppet av donationen till Biomedicum Helsinki -stiftelsen ligger mellan 850 euro och 25 000 euro, får företag avdra det donerade beloppet i sin statsbeskattning. 

Biomedicum Helsinki -stiftelsen
Penninginsamlingslov: RA/2017/7780
Verkställandeti och -region:
16.8.2017 - 31.7.2019, hela Finland utom Åland
Användningsändamålet:
Stipendier för forskarna inom Helsingfors universitet och Helsingfors och Nylands sjukhusområde
Forskningsområde i Biomedicum Helsinki

5.7.2018/kv