link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 

Uusia aseita syöpää vstaan

 

- Olemme äskettäin tunnistaneet paksusuolisyöpää sairastavien potilaiden joukosta alaryhmiä, joilla on huomattavasti keskimääräistä parempi ennuste, ja havainneet, että UCHL5- ubikitinaasin määrä kasvainkudoksessa on verrannollinen potilaan selviytymismahdollisuuksiin, Carina Holmberg-Still kertoo.

 

- Uudessa akatemiahankkeessa pyrimme yhteistyössä useiden syöpätutkimusryhmien kanssa varmentamaan UCHL5:n merkityksen potentiaalisena ennustetekijänä myös muissa suolistoalueen syövissä sekä selvittämään tarkemmin ne mekanismit, jotka tämän yhteyden taustalla ovat. Aiomme myös karakterisoida hiljattain genominlaajuisessa seulonnassa tunnistamiemme uusien geneettisten proteasomisäätelijöiden toimintamekanismit saadaksemme kattavamman kuvan proteasomin säätelystä.

Katri Kolin tutkimusryhmä on havainnut, että mesotelioomaa sairastavien syöpäkudoksessa esiintyy huomattavasti tavallista enemmän gremliini-proteiinia. Gremliini estää kudosta suojaavan, solujen uusiutumista ohjaavan BMP-kasvutekijän toimintaa ja edesauttaa syöpäsolujen leviämistä kudokseen ja muuttumista vastustuskykyisiksi solunsalpaajille. Syöpäkudoksessa gremliini voi toimia myös BMP-kasvutekijästä riippumattomasti.

- Gremliinin toiminnan estäminen tai BMP-signalointireitin aktiivisuuden lisääminen ovat uusia lähestymistapoja mesoteliooman hoidossa. Tutkimushankkeessa on tarkoitus tunnistaa BMP-reittiä sääteleviä lääkemolekyylejä ja kehittää gremliinin toimintaa estävä vasta-ainelääke sekä testata näiden toimivuutta uusissa kokeellisissa malleissa. Tavoitteena on löytää uusia lääkkeitä, joilla voitaisiin murtaa solunsalpaajaresistenssiä mesotelioomapotilailla, Katri Koli kertoo.

Teksti: Päivi Lehtinen

20.5.2015/kv

Uusia aseita syöpää vstaan

 

- Olemme äskettäin tunnistaneet paksusuolisyöpää sairastavien potilaiden joukosta alaryhmiä, joilla on huomattavasti keskimääräistä parempi ennuste, ja havainneet, että UCHL5- ubikitinaasin määrä kasvainkudoksessa on verrannollinen potilaan selviytymismahdollisuuksiin, Carina Holmberg-Still kertoo.

 

- Uudessa akatemiahankkeessa pyrimme yhteistyössä useiden syöpätutkimusryhmien kanssa varmentamaan UCHL5:n merkityksen potentiaalisena ennustetekijänä myös muissa suolistoalueen syövissä sekä selvittämään tarkemmin ne mekanismit, jotka tämän yhteyden taustalla ovat. Aiomme myös karakterisoida hiljattain genominlaajuisessa seulonnassa tunnistamiemme uusien geneettisten proteasomisäätelijöiden toimintamekanismit saadaksemme kattavamman kuvan proteasomin säätelystä.

Katri Kolin tutkimusryhmä on havainnut, että mesotelioomaa sairastavien syöpäkudoksessa esiintyy huomattavasti tavallista enemmän gremliini-proteiinia. Gremliini estää kudosta suojaavan, solujen uusiutumista ohjaavan BMP-kasvutekijän toimintaa ja edesauttaa syöpäsolujen leviämistä kudokseen ja muuttumista vastustuskykyisiksi solunsalpaajille. Syöpäkudoksessa gremliini voi toimia myös BMP-kasvutekijästä riippumattomasti.

- Gremliinin toiminnan estäminen tai BMP-signalointireitin aktiivisuuden lisääminen ovat uusia lähestymistapoja mesoteliooman hoidossa. Tutkimushankkeessa on tarkoitus tunnistaa BMP-reittiä sääteleviä lääkemolekyylejä ja kehittää gremliinin toimintaa estävä vasta-ainelääke sekä testata näiden toimivuutta uusissa kokeellisissa malleissa. Tavoitteena on löytää uusia lääkkeitä, joilla voitaisiin murtaa solunsalpaajaresistenssiä mesotelioomapotilailla, Katri Koli kertoo.

Teksti: Päivi Lehtinen

20.5.2015/kv