link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2018 Biomedicum Helsinki - säätiö
teemakuva  
 

Tutkimusohjelmat

Biomedicum Helsinki on lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskus, jonka tärkeänä tavoitteena on edistää perustutkijoiden ja potilastyötä tekevien lääkäritutkijoiden yhteistyötä. Uusi tiedekeskus tarjoaa tähän erinomaiset olosuhteet.

Biomedicum Helsinki -rakennuksessa on useita Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yksiköitä. Lisäksi talossa työskentelee suuri määrä tutkijoita, joiden päätyönä on potilashoito HYKS:ssä.

Perustutkijoiden ja kliinistä työtä tekevien lääkäritutkijoiden laboratorio- ja tutkimustilojen sijainti samassa rakennuksessa edistää yhteisten tutkimushankkeiden kehittymistä kaikkien osapuolten eduksi.

Erityinen perustutkijoiden ja lääkäritutkijoiden yhteistyömuoto on Biomedicum Helsinkiin valitut lääketieteellisen tiedekunnan alaiset kuusi tutkimusohjelmaa, joissa perustutkijat ja lääkäritutkijat työskentelevät yhteisissä laboratoriotiloissa. Tutkimusohjelmat valitaan ulkopuolisen arvioinnin perusteella viideksi vuodeksi.

Tutkimusohjelmat raportoivat toiminnastaan Biomedicum Helsingin johtajalle ja kansainväliselle tieteelliselle neuvostolle, joka arvioi tutkimusohjelmat viisivuotiskauden lopulla.

Tutkimusohjelmissa työskentelee yhteensä yli 400 tutkijaa Helsingin yliopiston, HUS:n, Kansanterveyslaitoksen ja Folkhälsanin yksiköistä. Usea Suomen Akatemian huippuyksikkö toimii osana tutkimusohjelmia. Ohjelmien ryhmät ovat käynnistäneet ja ylläpitävät monia Biomedicum Helsingin yhteisiä tutkimuspalveluja.

Vuosiksi 2013-2017 valitut tutkimusohjelmat:

Diabetes- ja lihavuustutkimusohjelma

Johtaja: professori Mikael Knip, mikael.knip (at) hus.fi

Genomibiologia

Selvittää solun normaalia ja häiriintynyttä toimintaa genominlaajuisilla lähestymistavoilla, ja pyrkii muuntamaan saadut tutkimustulokset diagnostisiksi testeiksi ja/tai terapeuttisiksi kohteiksi.
Johtaja: tutkijaprofessori Lauri Aaltonen, lauri.aaltonen (at) helsinki.fi

Immunobiologia 

Tutkii mikrobeissa ja isännässä tapahtuvia molekyyli- ja solutason ilmiöitä taudin aiheuttajien invaasion ja infektion aikana. Tavoitteena on löytää uusia taudin aiheuttajia, diagnostisia testejä ja hoitomuotoja.
Johtaja: professori Mikael Skurnik, mikael.skurnik (at) helsinki.fi

Translationaatinen syöpäbiologia 

Tuottaa uutta tietoa syövän syntymekanismeista ja tunnistaa uusia syövässä muuntuneita kohdegeenejä. Tutkimuskohteina ovat erityisesti perimän vauriovaste, syövän kantasolut sekä veri- ja imusuonten uudismuodostus.
Johtaja: akatemiaprofessori Kari Alitalo, kari.alitalo (at) helsinki.fi

Molekyylineurologia

Selvittää neurologisten ja neuropsykiatristen sairauksien molekyylitason tapahtumia etsimällä tauteja aiheuttavia ja niille altistavia geenejä sekä tutkimalla tautien mekanismeja. Tutkimustietoa hyödynnetään sairauksien diagnostiikassa ja hoidossa.
Johtaja: professori Anu Wartiovaara, anu.wartiovaara (at) helsinki.fi 

5.11.2013/kv

Tutkimusohjelmat

Biomedicum Helsinki on lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskus, jonka tärkeänä tavoitteena on edistää perustutkijoiden ja potilastyötä tekevien lääkäritutkijoiden yhteistyötä. Uusi tiedekeskus tarjoaa tähän erinomaiset olosuhteet.

Biomedicum Helsinki -rakennuksessa on useita Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yksiköitä. Lisäksi talossa työskentelee suuri määrä tutkijoita, joiden päätyönä on potilashoito HYKS:ssä.

Perustutkijoiden ja kliinistä työtä tekevien lääkäritutkijoiden laboratorio- ja tutkimustilojen sijainti samassa rakennuksessa edistää yhteisten tutkimushankkeiden kehittymistä kaikkien osapuolten eduksi.

Erityinen perustutkijoiden ja lääkäritutkijoiden yhteistyömuoto on Biomedicum Helsinkiin valitut lääketieteellisen tiedekunnan alaiset kuusi tutkimusohjelmaa, joissa perustutkijat ja lääkäritutkijat työskentelevät yhteisissä laboratoriotiloissa. Tutkimusohjelmat valitaan ulkopuolisen arvioinnin perusteella viideksi vuodeksi.

Tutkimusohjelmat raportoivat toiminnastaan Biomedicum Helsingin johtajalle ja kansainväliselle tieteelliselle neuvostolle, joka arvioi tutkimusohjelmat viisivuotiskauden lopulla.

Tutkimusohjelmissa työskentelee yhteensä yli 400 tutkijaa Helsingin yliopiston, HUS:n, Kansanterveyslaitoksen ja Folkhälsanin yksiköistä. Usea Suomen Akatemian huippuyksikkö toimii osana tutkimusohjelmia. Ohjelmien ryhmät ovat käynnistäneet ja ylläpitävät monia Biomedicum Helsingin yhteisiä tutkimuspalveluja.

Vuosiksi 2013-2017 valitut tutkimusohjelmat:

Diabetes- ja lihavuustutkimusohjelma

Johtaja: professori Mikael Knip, mikael.knip (at) hus.fi

Genomibiologia

Selvittää solun normaalia ja häiriintynyttä toimintaa genominlaajuisilla lähestymistavoilla, ja pyrkii muuntamaan saadut tutkimustulokset diagnostisiksi testeiksi ja/tai terapeuttisiksi kohteiksi.
Johtaja: tutkijaprofessori Lauri Aaltonen, lauri.aaltonen (at) helsinki.fi

Immunobiologia 

Tutkii mikrobeissa ja isännässä tapahtuvia molekyyli- ja solutason ilmiöitä taudin aiheuttajien invaasion ja infektion aikana. Tavoitteena on löytää uusia taudin aiheuttajia, diagnostisia testejä ja hoitomuotoja.
Johtaja: professori Mikael Skurnik, mikael.skurnik (at) helsinki.fi

Translationaatinen syöpäbiologia 

Tuottaa uutta tietoa syövän syntymekanismeista ja tunnistaa uusia syövässä muuntuneita kohdegeenejä. Tutkimuskohteina ovat erityisesti perimän vauriovaste, syövän kantasolut sekä veri- ja imusuonten uudismuodostus.
Johtaja: akatemiaprofessori Kari Alitalo, kari.alitalo (at) helsinki.fi

Molekyylineurologia

Selvittää neurologisten ja neuropsykiatristen sairauksien molekyylitason tapahtumia etsimällä tauteja aiheuttavia ja niille altistavia geenejä sekä tutkimalla tautien mekanismeja. Tutkimustietoa hyödynnetään sairauksien diagnostiikassa ja hoidossa.
Johtaja: professori Anu Wartiovaara, anu.wartiovaara (at) helsinki.fi 

5.11.2013/kv