link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 

Lääketiede monimutkaistuu - niin myös lääkehoito

Lääketieteen monimutkaistuminen vaikeuttaa oikean lääkkeen ja annoksen valintaa muulle kuin "keskimääräiselle" potilaalle, sanoo kliinisen farmakologian professori Janne Backman. Turvallinen ja tehokas lääkehoito rakentuu tutkimukselle, osaamiselle ja sujuvalle tiedonkululle.

Lääketutkimuksen ja toksikologian tohtoriohjelman (FPDP) vuositapaamisessa Meilahdessa pohdittiin lääketurvallisuutta. Vuosikokous, jonka järjestelyistä opiskelijat vastaavat suureksi osaksi itse, on tärkeä osa koulutusohjelmaa.

- Tavoitteena on antaa opiskelijoille näkemys lääkkeen koko kehityskaaresta molekyylitasolta aina potilashoitoon saakka, kertoo FPDP-ohjelman koordinaattori Ilkka Reenilä.

On haasteellista räätälöidä turvallinen ja tehokas lääkehoito esimerkiksi monilääkityspotilaille, vanhuksille, keskosille, vaikeaa munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastaville ja niille, jotka perinnöllisten tai hankittujen ominaisuuksien vuoksi sietävät huonosti jotain lääkettä, toteaa professori Janne Backman Helsingin yliopiston kliinisen farmakologian yksiköstä.

- Meillä on tietoa ja osaamista esimerkiksi vanhusten turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi, mutta käytännössä aikaa ja resursseja hoidon huolelliseen suunnitteluun ei välttämättä ole. Edelleen tulee eteen tilanteita, joissa vanhuksella on useita toisistaan poikkeavia lääkelistoja.

- Eri tietojärjestelmien käyttö ja tiedonkulun takkuilu potilaan siirtyessä terveydenhuollon eri yksiköiden ja kodin välillä aiheuttavat helposti vaikeuksia oikean lääkityksen toteuttamisessa ja pahimmillaan jopa vaaratilanteita, Backman sanoo.

Maailmanlaajuisia ongelmia ovat lääkeväärennökset ja kopiolääkkeet, joita hankitaan netin kautta ja ulkomailta - tuotteet on usein valmistettu laittomasti eikä niiden sisältö vastaa luvattua.

Aktiivisen tutkimuksen ansiosta lääketurvallisuudessa on kuitenkin tapahtunut paljon myönteistä kehitystä. Lääkeyhteisvaikutuksia pystytään nykyään ennakoimaan jo lääkettä kehitettäessä, ja myös haittavaikutusten valvonta on tehostunut.

- Keskimäärin uusien lääkkeiden hyöty-haittasuhde on parempi kuin entisten. Myös käyttöön otetut interaktiotietokannat lisäävät lääkehoitojen turvallisuutta.

Helsingin yliopistossa lääketurvallisuutta ja lääkeaineiden yhteisvaikutuksia on tutkittu kymmeniä vuosia, ja sen tuottamat tulokset tunnetaan kaikkialla maailmassa.

- Olemme löytäneet kymmeniä vaarallisia lääkeyhteisvaikutuksia, joita nyt osataan välttää. Tutkimusryhmissämme on myös tehty tärkeitä havaintoja perinnöllisten tekijöiden merkityksestä tiettyjen lääkeaineiden vaikutukseen - esimerkkeinä voi mainita vaikka statiinien lihastoksisuus, äkkikuolemariskiä lisäävät sydämen sähköiset poikkeavuudet ja epilepsialääke valproaatin maksatoksisuus, Backman kertoo.

 

FPDP:n tohtoriohjelmassa ovat mukana kaikki Suomen lääketieteelliset tiedekunnat ja farmasian koulutusyksiköt sekä muita lääketutkimukseen liittyviä organisaatioita. Helsingin yliopiston tulevassa Terveyden tutkimuksen tutkijakoulussa tulee olemaan myös tiedekuntarajat ylittävä lääketutkimuksen tohtoriohjelma, joka on kiinteästi yhteydessä FPDP:aan.

Teksti: Päivi Lehtinen

26.8.2013

Lääketiede monimutkaistuu - niin myös lääkehoito

Lääketieteen monimutkaistuminen vaikeuttaa oikean lääkkeen ja annoksen valintaa muulle kuin "keskimääräiselle" potilaalle, sanoo kliinisen farmakologian professori Janne Backman. Turvallinen ja tehokas lääkehoito rakentuu tutkimukselle, osaamiselle ja sujuvalle tiedonkululle.

Lääketutkimuksen ja toksikologian tohtoriohjelman (FPDP) vuositapaamisessa Meilahdessa pohdittiin lääketurvallisuutta. Vuosikokous, jonka järjestelyistä opiskelijat vastaavat suureksi osaksi itse, on tärkeä osa koulutusohjelmaa.

- Tavoitteena on antaa opiskelijoille näkemys lääkkeen koko kehityskaaresta molekyylitasolta aina potilashoitoon saakka, kertoo FPDP-ohjelman koordinaattori Ilkka Reenilä.

On haasteellista räätälöidä turvallinen ja tehokas lääkehoito esimerkiksi monilääkityspotilaille, vanhuksille, keskosille, vaikeaa munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastaville ja niille, jotka perinnöllisten tai hankittujen ominaisuuksien vuoksi sietävät huonosti jotain lääkettä, toteaa professori Janne Backman Helsingin yliopiston kliinisen farmakologian yksiköstä.

- Meillä on tietoa ja osaamista esimerkiksi vanhusten turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi, mutta käytännössä aikaa ja resursseja hoidon huolelliseen suunnitteluun ei välttämättä ole. Edelleen tulee eteen tilanteita, joissa vanhuksella on useita toisistaan poikkeavia lääkelistoja.

- Eri tietojärjestelmien käyttö ja tiedonkulun takkuilu potilaan siirtyessä terveydenhuollon eri yksiköiden ja kodin välillä aiheuttavat helposti vaikeuksia oikean lääkityksen toteuttamisessa ja pahimmillaan jopa vaaratilanteita, Backman sanoo.

Maailmanlaajuisia ongelmia ovat lääkeväärennökset ja kopiolääkkeet, joita hankitaan netin kautta ja ulkomailta - tuotteet on usein valmistettu laittomasti eikä niiden sisältö vastaa luvattua.

Aktiivisen tutkimuksen ansiosta lääketurvallisuudessa on kuitenkin tapahtunut paljon myönteistä kehitystä. Lääkeyhteisvaikutuksia pystytään nykyään ennakoimaan jo lääkettä kehitettäessä, ja myös haittavaikutusten valvonta on tehostunut.

- Keskimäärin uusien lääkkeiden hyöty-haittasuhde on parempi kuin entisten. Myös käyttöön otetut interaktiotietokannat lisäävät lääkehoitojen turvallisuutta.

Helsingin yliopistossa lääketurvallisuutta ja lääkeaineiden yhteisvaikutuksia on tutkittu kymmeniä vuosia, ja sen tuottamat tulokset tunnetaan kaikkialla maailmassa.

- Olemme löytäneet kymmeniä vaarallisia lääkeyhteisvaikutuksia, joita nyt osataan välttää. Tutkimusryhmissämme on myös tehty tärkeitä havaintoja perinnöllisten tekijöiden merkityksestä tiettyjen lääkeaineiden vaikutukseen - esimerkkeinä voi mainita vaikka statiinien lihastoksisuus, äkkikuolemariskiä lisäävät sydämen sähköiset poikkeavuudet ja epilepsialääke valproaatin maksatoksisuus, Backman kertoo.

 

FPDP:n tohtoriohjelmassa ovat mukana kaikki Suomen lääketieteelliset tiedekunnat ja farmasian koulutusyksiköt sekä muita lääketutkimukseen liittyviä organisaatioita. Helsingin yliopiston tulevassa Terveyden tutkimuksen tutkijakoulussa tulee olemaan myös tiedekuntarajat ylittävä lääketutkimuksen tohtoriohjelma, joka on kiinteästi yhteydessä FPDP:aan.

Teksti: Päivi Lehtinen

26.8.2013