link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 

Askel kohti tehokkaampia syöpäseulontoja

Poikkeuksellisen laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa on tunnistettu huomattava määrä perimässä esiintyviä "kirjoitusvirheitä", jotka nostavat rintasyövän, eturauhassyövän tai munasarjasyövän riskiä. Tuloksista on hyötyä muun muassa uusien, entistä tarkemmin kohdennettujen seulontatutkimusten kehittämisessä.

 

Dosentti Heli Nevanlinnan tutkimusryhmä oli mukana laajimmassa tähän mennessä tehdyssä tutkimuksessa, jossa etsittiin rintasyövälle, munasarjasyövälle ja eturauhassyövälle altistavia geneettisiä kirjoitusvirheitä. Tutkimuksen tulokset on julkaistu Nature Genetics -lehdessä.

Löydetyillä yksittäisillä geneettisillä kirjoitusvirheillä on hyvin pieni merkitys yksilön syöpäriskin kannalta. Jos perimään kuitenkin on kasaantunut suuri määrä näitä virheitä, alttius sairastua voi nousta huomattavan suureksi: rintasyövän riskin voi olla kolminkertainen ja eturauhassyövän riskin jopa lähes 50 prosenttia.

- Näyttää siltä, että yksi sadasta ihmisestä kantaa perimässään niin suurta joukkoa näitä syövälle altistavia geneettisiä kirjoitusvirheitä, että heidän riskinsä sairastua syöpään on selvästi kohonnut, Nevanlinna sanoo.

Tutkijat uskovat, että COGS-hankkeen tulokset luovat perustaa entistä käyttökelpoisempien ja tarkemmin kohdennettujen rintasyövän ja eturauhassyövän seulontatutkimusten rakentamiselle. Tutkimuksessa saatu uusi tieto auttaa myös ymmärtämään entistä paremmin näiden syöpien syntyä ja kehitystä, mistä on hyötyä hoitojen kehittämisessä.

Laaja yhteistyö - isot tutkimusaineistot
COGS (Collaborative Oncological gene-environment study) -tutkimushankkeessa oli mukana yli 100 000 syöpää sairastavaa henkilöä ja 100 000 tervettä verrokkia.

- Tällaisia laajoja kansainvälisiä yhteistyötutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan löytää syöpäriskiä vain hieman lisääviä geenimuotoja ja selvittää niiden yhteisvaikutuksia, Nevanlinna sanoo.

Tutkijat löysivät yli 80 sellaista genomin aluetta, joilla sijaitsevilla geneettisillä virheillä on yhteys johonkin tutkituista syövistä. Lisäksi tunnistettiin geneettisiä virheitä, jotka esiintyivät vain erityisen aggressiivisissa rintasyövän muodoissa.

COGS-hankkeessa pyrittiin myös löytämään tekijöitä, jotka vaikuttavat BRCA-rinta- ja munasarjasyöpägeeniä kantavien naisten syöpäriskiin - tällä hetkellä ei vielä pystytä ennakoimaan, ketkä tämän tunnetun alttiusgeenin kantajista todella sairastuvat syöpään.

- BRCA1- tai BRCA2-syöpägeenin kantajista viisi prosenttia kantoi myös suurinta osaa nyt löydetyistä geneettisistä virheistä, ja tällä viidellä prosentilla oli 80 prosentin todennäköisyys sairastua rintasyöpään 80 ikävuoteen mennessä.


Hyötyä myös omille tutkimusprojekteille
- Sen lisäksi, että osallistumme nyt julkaistujen tutkimusten kaltaisiin laajoihin yhteishankkeisiin, voimme konsortioyhteistyön puitteissa myös viedä eteenpäin monia omia tutkimusprojektejamme, Nevanlinna huomauttaa.

Nevanlinnan ryhmän keskeiset tutkimuskohteet ovat suvuittain esiintyvän rinta- ja munasarjasyövän geenitausta sekä geenien vaikutus syövän ennusteeseen ja hoitovasteeseen. Munasarjasyövän geneettistä alttiutta Nevanlinna tutkii yhdessä dosentti Ralf Bützovin ja dosentti Arto Lemisen kanssa.

COGS on seitsemän tutkijakonsortion yhteenliittymä, jossa on mukana kuusitoista tutkimuslaitosta Euroopan maista ja ustraliasta. (www.cogseu.org).
Suomalaisena partnerina liittymässä oli HUS-kuntayhtymä, mutta hankkeeseen osallistui tutkijoita myös Itä-Suomen yliopistosta ja KYS:sta sekä Oulun ja Tampereen  yliopistoista.

HYKS:n ja Helsingin yliopiston tutkijat olivat mukana rinta- ja munasarjasyöpä- sekä BRCA-tutkimuksissa.KYS:n ja Itä-Suomen sekä Oulun yliopistojen tutkijat samoin rintasyöpätutkimuksessa. Tampereen yliopiston tutkijat osallistuivat eturauhassyöpä-tutkimukseen.

Nature Genetics, April 2013 - Vol 45 No 4

Dosentti Heli Nevanlinnan tutkimusryhmä

Teksti: Päivi Lehtinen

2.4.2013/kv

Askel kohti tehokkaampia syöpäseulontoja

Poikkeuksellisen laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa on tunnistettu huomattava määrä perimässä esiintyviä "kirjoitusvirheitä", jotka nostavat rintasyövän, eturauhassyövän tai munasarjasyövän riskiä. Tuloksista on hyötyä muun muassa uusien, entistä tarkemmin kohdennettujen seulontatutkimusten kehittämisessä.

 

Dosentti Heli Nevanlinnan tutkimusryhmä oli mukana laajimmassa tähän mennessä tehdyssä tutkimuksessa, jossa etsittiin rintasyövälle, munasarjasyövälle ja eturauhassyövälle altistavia geneettisiä kirjoitusvirheitä. Tutkimuksen tulokset on julkaistu Nature Genetics -lehdessä.

Löydetyillä yksittäisillä geneettisillä kirjoitusvirheillä on hyvin pieni merkitys yksilön syöpäriskin kannalta. Jos perimään kuitenkin on kasaantunut suuri määrä näitä virheitä, alttius sairastua voi nousta huomattavan suureksi: rintasyövän riskin voi olla kolminkertainen ja eturauhassyövän riskin jopa lähes 50 prosenttia.

- Näyttää siltä, että yksi sadasta ihmisestä kantaa perimässään niin suurta joukkoa näitä syövälle altistavia geneettisiä kirjoitusvirheitä, että heidän riskinsä sairastua syöpään on selvästi kohonnut, Nevanlinna sanoo.

Tutkijat uskovat, että COGS-hankkeen tulokset luovat perustaa entistä käyttökelpoisempien ja tarkemmin kohdennettujen rintasyövän ja eturauhassyövän seulontatutkimusten rakentamiselle. Tutkimuksessa saatu uusi tieto auttaa myös ymmärtämään entistä paremmin näiden syöpien syntyä ja kehitystä, mistä on hyötyä hoitojen kehittämisessä.

Laaja yhteistyö - isot tutkimusaineistot
COGS (Collaborative Oncological gene-environment study) -tutkimushankkeessa oli mukana yli 100 000 syöpää sairastavaa henkilöä ja 100 000 tervettä verrokkia.

- Tällaisia laajoja kansainvälisiä yhteistyötutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan löytää syöpäriskiä vain hieman lisääviä geenimuotoja ja selvittää niiden yhteisvaikutuksia, Nevanlinna sanoo.

Tutkijat löysivät yli 80 sellaista genomin aluetta, joilla sijaitsevilla geneettisillä virheillä on yhteys johonkin tutkituista syövistä. Lisäksi tunnistettiin geneettisiä virheitä, jotka esiintyivät vain erityisen aggressiivisissa rintasyövän muodoissa.

COGS-hankkeessa pyrittiin myös löytämään tekijöitä, jotka vaikuttavat BRCA-rinta- ja munasarjasyöpägeeniä kantavien naisten syöpäriskiin - tällä hetkellä ei vielä pystytä ennakoimaan, ketkä tämän tunnetun alttiusgeenin kantajista todella sairastuvat syöpään.

- BRCA1- tai BRCA2-syöpägeenin kantajista viisi prosenttia kantoi myös suurinta osaa nyt löydetyistä geneettisistä virheistä, ja tällä viidellä prosentilla oli 80 prosentin todennäköisyys sairastua rintasyöpään 80 ikävuoteen mennessä.


Hyötyä myös omille tutkimusprojekteille
- Sen lisäksi, että osallistumme nyt julkaistujen tutkimusten kaltaisiin laajoihin yhteishankkeisiin, voimme konsortioyhteistyön puitteissa myös viedä eteenpäin monia omia tutkimusprojektejamme, Nevanlinna huomauttaa.

Nevanlinnan ryhmän keskeiset tutkimuskohteet ovat suvuittain esiintyvän rinta- ja munasarjasyövän geenitausta sekä geenien vaikutus syövän ennusteeseen ja hoitovasteeseen. Munasarjasyövän geneettistä alttiutta Nevanlinna tutkii yhdessä dosentti Ralf Bützovin ja dosentti Arto Lemisen kanssa.

COGS on seitsemän tutkijakonsortion yhteenliittymä, jossa on mukana kuusitoista tutkimuslaitosta Euroopan maista ja ustraliasta. (www.cogseu.org).
Suomalaisena partnerina liittymässä oli HUS-kuntayhtymä, mutta hankkeeseen osallistui tutkijoita myös Itä-Suomen yliopistosta ja KYS:sta sekä Oulun ja Tampereen  yliopistoista.

HYKS:n ja Helsingin yliopiston tutkijat olivat mukana rinta- ja munasarjasyöpä- sekä BRCA-tutkimuksissa.KYS:n ja Itä-Suomen sekä Oulun yliopistojen tutkijat samoin rintasyöpätutkimuksessa. Tampereen yliopiston tutkijat osallistuivat eturauhassyöpä-tutkimukseen.

Nature Genetics, April 2013 - Vol 45 No 4

Dosentti Heli Nevanlinnan tutkimusryhmä

Teksti: Päivi Lehtinen

2.4.2013/kv