link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 

Mittava rahoitus helpottamaan uuden syöpätestin kaupallistamista

Helsingin yliopiston tutkijaryhmä on saanut Euroopan tutkimusneuvostolta 150 000 euron rahoituksen yleistä perinnöllistä syöpäalttiutta, Lynch syndroomaa, koskevan laboratoriotestin tuotteistamiseksi.

Tutkijoiden tavoitteena on saada markkinoille testi, jolla voidaan tutkia ihmisen normaalista kudoksesta - esimerkiksi ihonäytteestä - yleiseen paksusuolisyöpäoireyhtymään, Lynch syndroomaan, liittyvä DNA:n korjausmekanismin puute.

Innovaatio syntyi "Epigenome and Cancer Susceptibility" -tutkimushankkeessa, johon professori Päivi Peltomäki sai 2,5 miljoonan euron ERC-rahoituksen vuonna 2008: keksintö tehtiin hänen yhteistyökumppaninsa, professori Minna Nyströmin tutkimusryhmässä Viikissä.

Lynch syndrooma on yleinen, vallitsevasti periytyvä ja erityisesti suolistosyöville altistava oireyhtymä; syndrooman kantajalla on jopa 80 prosentin alttius sairastua elinaikanaan paksusuolisyöpään.

- Tällä hetkellä käytössä olevilla geenitesteillä löydetään noin kaksi kolmasosaa sellaisista Lynch syndrooma -suvuista, joita voidaan pitää oireyhtymälle tyypillisinä vahvan suvussa kulkevan syöpätaipumuksen perusteella, Peltomäki kertoo.

Geenitestejä tarjotaan sellaisten sukujen jäsenille, joissa esiintyy normaalia enemmän perinnöllistä suolistosyöpää. Alttiusgeenien kantajat ohjataan kliiniseen seurantaan, ja sairastuminen voidaan estää poistamalla ajoissa syövän hyvänlaatuiset esiasteet. Yli kolmasosa Lynch syndrooma suvuista jää kuitenkin nykydiagnostiikalla tunnistamatta ja seurannan ulkopuolelle.

Keksinnössä hyödynnetään uudella tavalla syöpäalttiuden taustalla olevaa häiriötä, DNA:n puutteellista korjauskykyä, Lynchin syndrooman kantajien tunnistamiseksi. DiagMMR-testi soveltuu seulontatestiksi, koska se paljastaa perinnöllisen syöpäalttiuden jo ennen sairastumista.

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) tukee vuonna 2011 avatulla Proof of Concept (PoC) -rahoitusohjelmalla neuvoston rahoittamista tutkimushankkeista syntyneiden tulosten tuotteistamista. PoC-rahoitus on tarkoitettu tieteellisen keksinnön ja sen kaupallistamisen väliin jäävään kriittiseen vaiheeseen, johon on vaikea saada taloudellista tukea.

DiagMMR-testiin johtavan keksinnön patentointiprosessi käynnistyi pari vuotta sitten.

- Nyt olemme hiomassa menetelmää lopulliseen muotoonsa ja hakemassa yrityskumppania testin kaupallistamiseksi. Rahoitus tuli siis kreivin aikaan, Nyström sanoo.

- Kun ottaa huomioon, miten yleinen tämä DNA:n korjausvirhe on ja miten suuri riski sen kantajilla on sairastua, voi tulla sekä eettisesti että taloudellisesti kannattavaksi seuloa sen kantajia sopivista kohderyhmistä, Peltomäki toteaa.

Perinnöllisten suolistosyöpien tutkimus käynnistyi Suomessa parikymmentä vuotta sitten, kun kirurgit Heikki Järvinen ja Jukka-Pekka Mecklin ryhtyivät kokoamaan tietoja suvuista, joissa näitä syöpiä esiintyi poikkeuksellisen paljon.

- Järvinen ja Mecklin ovat edelleen tärkeimmät yhteistyökumppanimme, Peltomäki sanoo.

Peltomäen tutkimusryhmä

Nyströmin tutkimusryhmä

Suomen HNPCC (Lynch syndrooma) -tutkimusryhmä

ERC-rahoitusta saaneet Helsingin yliopiston tutkijat

Teksti: Päivi Lehtinen

15.3.2013/kv

Mittava rahoitus helpottamaan uuden syöpätestin kaupallistamista

Helsingin yliopiston tutkijaryhmä on saanut Euroopan tutkimusneuvostolta 150 000 euron rahoituksen yleistä perinnöllistä syöpäalttiutta, Lynch syndroomaa, koskevan laboratoriotestin tuotteistamiseksi.

Tutkijoiden tavoitteena on saada markkinoille testi, jolla voidaan tutkia ihmisen normaalista kudoksesta - esimerkiksi ihonäytteestä - yleiseen paksusuolisyöpäoireyhtymään, Lynch syndroomaan, liittyvä DNA:n korjausmekanismin puute.

Innovaatio syntyi "Epigenome and Cancer Susceptibility" -tutkimushankkeessa, johon professori Päivi Peltomäki sai 2,5 miljoonan euron ERC-rahoituksen vuonna 2008: keksintö tehtiin hänen yhteistyökumppaninsa, professori Minna Nyströmin tutkimusryhmässä Viikissä.

Lynch syndrooma on yleinen, vallitsevasti periytyvä ja erityisesti suolistosyöville altistava oireyhtymä; syndrooman kantajalla on jopa 80 prosentin alttius sairastua elinaikanaan paksusuolisyöpään.

- Tällä hetkellä käytössä olevilla geenitesteillä löydetään noin kaksi kolmasosaa sellaisista Lynch syndrooma -suvuista, joita voidaan pitää oireyhtymälle tyypillisinä vahvan suvussa kulkevan syöpätaipumuksen perusteella, Peltomäki kertoo.

Geenitestejä tarjotaan sellaisten sukujen jäsenille, joissa esiintyy normaalia enemmän perinnöllistä suolistosyöpää. Alttiusgeenien kantajat ohjataan kliiniseen seurantaan, ja sairastuminen voidaan estää poistamalla ajoissa syövän hyvänlaatuiset esiasteet. Yli kolmasosa Lynch syndrooma suvuista jää kuitenkin nykydiagnostiikalla tunnistamatta ja seurannan ulkopuolelle.

Keksinnössä hyödynnetään uudella tavalla syöpäalttiuden taustalla olevaa häiriötä, DNA:n puutteellista korjauskykyä, Lynchin syndrooman kantajien tunnistamiseksi. DiagMMR-testi soveltuu seulontatestiksi, koska se paljastaa perinnöllisen syöpäalttiuden jo ennen sairastumista.

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) tukee vuonna 2011 avatulla Proof of Concept (PoC) -rahoitusohjelmalla neuvoston rahoittamista tutkimushankkeista syntyneiden tulosten tuotteistamista. PoC-rahoitus on tarkoitettu tieteellisen keksinnön ja sen kaupallistamisen väliin jäävään kriittiseen vaiheeseen, johon on vaikea saada taloudellista tukea.

DiagMMR-testiin johtavan keksinnön patentointiprosessi käynnistyi pari vuotta sitten.

- Nyt olemme hiomassa menetelmää lopulliseen muotoonsa ja hakemassa yrityskumppania testin kaupallistamiseksi. Rahoitus tuli siis kreivin aikaan, Nyström sanoo.

- Kun ottaa huomioon, miten yleinen tämä DNA:n korjausvirhe on ja miten suuri riski sen kantajilla on sairastua, voi tulla sekä eettisesti että taloudellisesti kannattavaksi seuloa sen kantajia sopivista kohderyhmistä, Peltomäki toteaa.

Perinnöllisten suolistosyöpien tutkimus käynnistyi Suomessa parikymmentä vuotta sitten, kun kirurgit Heikki Järvinen ja Jukka-Pekka Mecklin ryhtyivät kokoamaan tietoja suvuista, joissa näitä syöpiä esiintyi poikkeuksellisen paljon.

- Järvinen ja Mecklin ovat edelleen tärkeimmät yhteistyökumppanimme, Peltomäki sanoo.

Peltomäen tutkimusryhmä

Nyströmin tutkimusryhmä

Suomen HNPCC (Lynch syndrooma) -tutkimusryhmä

ERC-rahoitusta saaneet Helsingin yliopiston tutkijat

Teksti: Päivi Lehtinen

15.3.2013/kv