link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 

Lasten erikoisen monielinsairauden geenivirhe löytyi

Lasten erikoisen monielinsairauden geenivirhe paljastui CRMCC (Cerebroretinal Microangiopathy with Calcifications and Cysts), on harvinainen perinnöllinen sairaus, joka on opittu tuntemaan vasta 2000-luvulla. Sairaus ilmenee useimmiten jo ensimmäisten elinvuosien aikana ja aiheuttaa ongelmia moniin elimiin. Aivoihin muodostuu kalkkeutumia ja usein myös nesteen täyttämiä kystaonteloita. Poikkeavuutta nähdään myös aivojen ratayhteyksiä sisältävässä ns. valkeassa aineessa.

Nämä muutokset aiheuttavat neurologisia oireita, kuten liikunnan heikentymistä, oppimisvaikeuksia ja epilepsiakohtauksia. Silmien verkkokalvon verisuonten kehityshäiriön vuoksi näkökyky voi heikentyä.

Sairastuneiden lasten kasvu on usein hidasta ja heillä voi esiintyä myös luukatoa ja suolistoverenvuotoja. CRMCC-tauti periytyy peittyvästi mikä tarkoittaa sitä, tauti ilmenee vain, kun lapsi on saanut kaksi viallista geeniä, yhden kummaltakin vanhemmalta.
"Tutkimusryhmämme on aiemmin kartoittanut CRMCC-taudin oireita ja löydöksiä. Nyt pääsimme taudin geenivirheen jäljille uuden tutkimusmenetelmän, ns. eksomisekvensoinnin avulla. Tällä menetelmällä pystytään selvittämään tutkittavan perimän kaikkien geenien emäsjärjestys.

Taudin syyksi paljastui geenivirhe CTC1-geenissä (CTS Telomere Maintenance Complex Component 1), joka todennäköisesti liittyy telomeerien rakenteeseen ja toimintaan", kertoo professori Anna-Elina Lehesjoki.

Geenivirhe löytyi kaikilta niitä 12 potilaalta, joilla tauti oli ilmennyt jo lapsuusiällä sekä yhdellä kolmesta potilaasta, joilla oli samankaltaisia aivolöydöksiä murros- tai aikuisiässä, mutta ei lainkaan silmäpoikkeavuuksia. Yhteensä tunnistettiin 11 erilaista mutaatiota.

Kaikilla nyt tutkituilla potilailla oli kaksi erilaista mutaatiota eli kummassakin geenin vastinkopiossa oli oma mutaatio.
CTC1-geenin toimintaa ei vielä tunneta tarkasti. Kasveilla ja solumalleissa tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että geenituotteen toiminta liittyy kromosomien päissä sijaitsevien ns. telomeerien suojaamiseen, ja että sen poikkeava toiminta aiheuttaa häiriöitä kromosomien ja telomeerien jakautumisessa ja rakenteessa. Telomeerit ovat olleet useita vuosia tieteellisen kiinnostuksen kohteena, koska niiden lyhentymisellä uskotaan olevan yhteys elimistön vanhenemiseen. Normaalia lyhyempiä telomeerejä on havaittu myös eräissä perinnöllisissä sairauksissa, joiden aivo- ja silmälöydökset osittain muistuttavat CRMCC-taudin löydöksiä. "Mittasimme myös CRMCC- potilaiden telomeerien pituuksia ja tutkimme niiden rakennetta, mutta nämä alustavat kokeet eivät kuitenkaan osoittaneet selviä poikkeavuuksia. Jatkotutkimukset ovat siten tarpeen sen selvittämiseksi, millä tavoin CTC1-geenituotteen toiminta vaikuttaa telomeerien rakenteeseen tai toimintaan CRMCC-potilailla", Lehesjoki.kertoo.

Jos lapsella epäillään CRMCC-tautia, on diagnoosi nyt mahdollista varmistaa CTC1-geenin DNA-tutkimuksella. Geenivirheen paljastuminen on ensimmäinen askel CRMCC-taudin syntymekanismien selvittämisessä ja mahdollisen hoidon etsimisessä.
Tutkimus tehtiin yhteistyössä Oulun yliopistollisen keskussairaalan sekä italialaisten ja USA:laisten kliinisten tutkijoiden kanssa.

Lisätietoja:
Professori Anna-Elina Lehesjoki
Puh. 09 191 25072
Sähköposti: anna-elina.lehesjoki@helsinki.fi

Teksti: Päivi Lehtinen

Lasten erikoisen monielinsairauden geenivirhe löytyi

Lasten erikoisen monielinsairauden geenivirhe paljastui CRMCC (Cerebroretinal Microangiopathy with Calcifications and Cysts), on harvinainen perinnöllinen sairaus, joka on opittu tuntemaan vasta 2000-luvulla. Sairaus ilmenee useimmiten jo ensimmäisten elinvuosien aikana ja aiheuttaa ongelmia moniin elimiin. Aivoihin muodostuu kalkkeutumia ja usein myös nesteen täyttämiä kystaonteloita. Poikkeavuutta nähdään myös aivojen ratayhteyksiä sisältävässä ns. valkeassa aineessa.

Nämä muutokset aiheuttavat neurologisia oireita, kuten liikunnan heikentymistä, oppimisvaikeuksia ja epilepsiakohtauksia. Silmien verkkokalvon verisuonten kehityshäiriön vuoksi näkökyky voi heikentyä.

Sairastuneiden lasten kasvu on usein hidasta ja heillä voi esiintyä myös luukatoa ja suolistoverenvuotoja. CRMCC-tauti periytyy peittyvästi mikä tarkoittaa sitä, tauti ilmenee vain, kun lapsi on saanut kaksi viallista geeniä, yhden kummaltakin vanhemmalta.
"Tutkimusryhmämme on aiemmin kartoittanut CRMCC-taudin oireita ja löydöksiä. Nyt pääsimme taudin geenivirheen jäljille uuden tutkimusmenetelmän, ns. eksomisekvensoinnin avulla. Tällä menetelmällä pystytään selvittämään tutkittavan perimän kaikkien geenien emäsjärjestys.

Taudin syyksi paljastui geenivirhe CTC1-geenissä (CTS Telomere Maintenance Complex Component 1), joka todennäköisesti liittyy telomeerien rakenteeseen ja toimintaan", kertoo professori Anna-Elina Lehesjoki.

Geenivirhe löytyi kaikilta niitä 12 potilaalta, joilla tauti oli ilmennyt jo lapsuusiällä sekä yhdellä kolmesta potilaasta, joilla oli samankaltaisia aivolöydöksiä murros- tai aikuisiässä, mutta ei lainkaan silmäpoikkeavuuksia. Yhteensä tunnistettiin 11 erilaista mutaatiota.

Kaikilla nyt tutkituilla potilailla oli kaksi erilaista mutaatiota eli kummassakin geenin vastinkopiossa oli oma mutaatio.
CTC1-geenin toimintaa ei vielä tunneta tarkasti. Kasveilla ja solumalleissa tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että geenituotteen toiminta liittyy kromosomien päissä sijaitsevien ns. telomeerien suojaamiseen, ja että sen poikkeava toiminta aiheuttaa häiriöitä kromosomien ja telomeerien jakautumisessa ja rakenteessa. Telomeerit ovat olleet useita vuosia tieteellisen kiinnostuksen kohteena, koska niiden lyhentymisellä uskotaan olevan yhteys elimistön vanhenemiseen. Normaalia lyhyempiä telomeerejä on havaittu myös eräissä perinnöllisissä sairauksissa, joiden aivo- ja silmälöydökset osittain muistuttavat CRMCC-taudin löydöksiä. "Mittasimme myös CRMCC- potilaiden telomeerien pituuksia ja tutkimme niiden rakennetta, mutta nämä alustavat kokeet eivät kuitenkaan osoittaneet selviä poikkeavuuksia. Jatkotutkimukset ovat siten tarpeen sen selvittämiseksi, millä tavoin CTC1-geenituotteen toiminta vaikuttaa telomeerien rakenteeseen tai toimintaan CRMCC-potilailla", Lehesjoki.kertoo.

Jos lapsella epäillään CRMCC-tautia, on diagnoosi nyt mahdollista varmistaa CTC1-geenin DNA-tutkimuksella. Geenivirheen paljastuminen on ensimmäinen askel CRMCC-taudin syntymekanismien selvittämisessä ja mahdollisen hoidon etsimisessä.
Tutkimus tehtiin yhteistyössä Oulun yliopistollisen keskussairaalan sekä italialaisten ja USA:laisten kliinisten tutkijoiden kanssa.

Lisätietoja:
Professori Anna-Elina Lehesjoki
Puh. 09 191 25072
Sähköposti: anna-elina.lehesjoki@helsinki.fi

Teksti: Päivi Lehtinen