link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 

Biomedicum Helsinki -säätiön myöntämät apurahat vuonna 2011

Biomedicum Helsinki -säätiö tukee kliinisen lääketieteen sekä muun yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoimin-nan ylläpitoa ja edistämistä. Tätä tarkoitusta varten säätiön hallitus myönsi vuonna 2011 yhteensä 150.000,00 euroa apu-rahoja, joiden ensisijaisina saajina ovat tohtorintutkintoon tähtäävät nuoret tutkijat. Lisäksi tänä vuonna säätiö kohdensi 50.000,00 € kliinisen tutkijan ulkomaisen tutkijatohtorikoulutuksen tai itsenäisen tutkijanuran alkuvaiheessa olevan väitel-leen erikoislääkärin tutkimushankkeen tukemiseen.

Hakemukset arvioi HUSin tutkimustoimikunta.

Tänä vuonna säätiö myönsi 45 nuoren tutkijan apurahaa, joista 28 myönnettiin säätiön kantarahastosta, yhdeksän syöpä-rahastosta, kuusi sydänrahastosta ja kaksi borrelioosirahastosta.

Kantarahasto
Durukan-Tolvanen, Aysan: Aivohalvauksen jälkeinen veri?aivoesteen häiriötä käsittelevä kokeellinen tutkimus
Gaal, Emilia: Uutta aivojen hypoperfuusion hoidossa ? kollateraaliverenkierron muodostaminen aivoihin angiogeenisten kasvutekijöiden avulla hiirimallissa
Heloterä, Hanna: Ennalta tuntemattomat veri- sekä imusuoniston kehityksen ja ylläpidon kannalta välttämättömät proteii-nit
Hermansson, Martin: Solukalvojen fosfolipidikoostumuksen säätely
Hyvönen, Mervi: Podosyyttien insuliinivasteen merkitys diabeettisen nefropatian kehittymisessä
Jakobson, Madis: Synnynäisten munuaisten ja virtsateiden kehityshäiriöiden geneettinen analyysi ja hoitomenetelmien kehittäminen
Kaivosoja, Emilia: Implantin pintarakenteen kehittäminen osseointegraatiota ohjaavaksi
Kousi, Maria: Lapsuusiällä ilmenevien symptomaattisten epilepsioiden molekyyligeneettisen taustan tutkimus
Krebs, Rainer: Verisuonikasvutekijät VEGF ja VEGF?C:n merkitys kokeellisen keuhkosiirrännäisen kroonisessa hyljinnässä
Laakkonen, Hanne?Maarit: Imeväisikäisten dialyysihoidon optimointi
Laitala, Venla: Vanhuusiän kognition heikentymiseen vaikuttavat tekijät ja niiden genetiikka
Lavikainen, Antti: Taeniidae?heimon heisimatojen molekyylifylogenia ja DNA?diagnostiikka
Leppä, Virpi: MS?taudille altistavien perinnöllisten varianttien tunnistaminen genominlaajuisin menetelmin
Lindroos, Ann?Christine: Neurokirurgisen potilaan nestehoito leikkauksen aikana
Metso, Tiina: Kaulavaltimodissektoitumien geneettinen tausta, taudinkuva, hoito ja ennuste
Mikkonen, Laura: Sumolaation merkitys elimistön fysiologiassa in vivo normaaleissa ja stressatuissa olosuhteissa
Mustelin, Linda: Lihavuuden, liikuntatottumusten ja hapenottokyvyn yhteydet nuorilla aikuisilla kaksosilla
Mäyränpää, Mervi: Lasten murtumat ja murtuma?alttiiden lasten luuston terveys
Näkki, Annu: Nivelrikon genetiikka
Ola, Roxana: Uuden GDNF kohdegeenin, Vsnl1, rooli kehityksessä ja spermatogeneesissä
Pietiläinen, Olli: Harvinaisten geneettisten varianttien osuus skitsofrenian geneettisessä taustassa
Pykäläinen, Anette: I?BAR proteiiniperheen biologiset ja rakenteelliset ominaisuudet sekä niiden toimintamekanismit solu-kalvojen muokkauksessa
Rahkola, Päivi: Kohdunkaulakanavan typpioksidin merkitys ja ennustearvo kondunkaulan infektioissa, etenkin HPV-infektiossa ja sen aiheuttamisessa solumuutoksissa
Ristola, Mervi: Munuaisen suodatuskalvon keskeisten rakennemolekyylien nefriinin ja Neph3:n transkriptionaalinen säätely ja rooli soluadheesiossa
Sulonen, Anna?Maija: Uudet tautigenetiikan tutkimusmenetelmät ja niiden soveltaminen multippeliskleroosin tutkimuk-seen
Turunen, Pauli: Endokannabinoidijärjestelmän ja oreksinergisen järjestelmän vuorovaikutukset
Utge, Siddheshwar: Kandidaattigeenien tutkimus depressiossa ja unihäiriöissä
Västinsalo, Hanna: Perinnöllisen kuurosokeuden, Usherin syndrooman, molekyylibiologinen tutkimus

Syöpärahasto
Aljamal, Ranaa: Soluproliferaatio ja mikroverisuonitus silmämelanooman leviämisessä
Färkkilä, Anniina: Uudet kohdemolekyylit munasarjan granuloosasolukasvainten hoidossa ja seurannassa; verisuonikasvu-tekijä ja anti?Müllerian hormoni
Hautala, Laura: Solukasvua estävän glykodeliinin rooli rintasyövässä
Kielosto, Mari: Transformaatioon liittyvien geenien identifiointi: c?Jun:n rooli solukasvussa ja transformaatiossa
Koski, Anniina: Syövän geeniterapia adenoviruksilla, tehokkuuden ja turvallisuuden parantaminen liitännäishoidoilla ja virusta muokkaamalla
Lauttia, Laura: Syövän mikroympäristön merkitys syövän etenemisessä
Romani, Rossana: Lateraalinen supraorbitaalinen avaus leikkaustekniikkana aivokasvain? ja aivovaltimopullistumakirurgias-sa
Sihto, Harri: Merkelin solupolyoomavirus, uusi syöpävirus ihmisten kiinteiden kasvainten synnyssä
Soikkeli, Johanna: Ihomelanooman kehittymiseen ja leviämiseen vaikuttavien geenien ja proteiinien identifiointi ja karakte-risointi

Sydänrahasto
Bogl, Leonie?Helen: Lihavuus, lipidihäiriöt ja luuntiheys nuorilla aikuisilla kaksosilla
Bry, Maija: Verisuonikasvutekijä VEGF?B:n toiminnallinen merkitys ja terapeuttinen potentiaali sydämessä
Holopainen, Tanja: Bmx?tyrosiinikinaasi sepelvaltimotaudissa
Siltanen, Antti: Solu? ja geeniterapia sydämen vajaatoiminnan hoidossa
Söderholm, Päivi: Ruisleivän alkyyliresorsinolit biomarkkereina /antioksidantteina sekä leipään lisättyjen kasvisterolien vaikutus kardiovaskulaarisiin riskitekijöihin
Viskari?Lähdeoja, Suvi: Kätkytkuoleman riskitekijöiden ja hapenpuutteen vaikutus imeväisten verenkierron säätelyyn

Borrelioosirahasto
Hepojoki, Jussi: Hantaviruksien rakenne, pakkautuminen ja kulkeutuminen soluun
Strandin, Tomas: Myyräkuumetta aiheuttavien hantavirusten replikaatio ja vapautuminen isäntäsolussa

Kliinisen tutkijan apuraha
Meretoja, Atte: Aivohalvauksen hoito ? vuotojen hyydytystä ja hyytymien liuotusta. Verenkierron palautuksesta aivojen toipumisen poluille

Lisätiedot:
Kirsi Varmo, viestintäkoordinaattori, puh. 471 71704, kirsi.varmo@hus.fi

Biomedicum Helsinki -säätiön myöntämät apurahat vuonna 2011

Biomedicum Helsinki -säätiö tukee kliinisen lääketieteen sekä muun yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoimin-nan ylläpitoa ja edistämistä. Tätä tarkoitusta varten säätiön hallitus myönsi vuonna 2011 yhteensä 150.000,00 euroa apu-rahoja, joiden ensisijaisina saajina ovat tohtorintutkintoon tähtäävät nuoret tutkijat. Lisäksi tänä vuonna säätiö kohdensi 50.000,00 € kliinisen tutkijan ulkomaisen tutkijatohtorikoulutuksen tai itsenäisen tutkijanuran alkuvaiheessa olevan väitel-leen erikoislääkärin tutkimushankkeen tukemiseen.

Hakemukset arvioi HUSin tutkimustoimikunta.

Tänä vuonna säätiö myönsi 45 nuoren tutkijan apurahaa, joista 28 myönnettiin säätiön kantarahastosta, yhdeksän syöpä-rahastosta, kuusi sydänrahastosta ja kaksi borrelioosirahastosta.

Kantarahasto
Durukan-Tolvanen, Aysan: Aivohalvauksen jälkeinen veri?aivoesteen häiriötä käsittelevä kokeellinen tutkimus
Gaal, Emilia: Uutta aivojen hypoperfuusion hoidossa ? kollateraaliverenkierron muodostaminen aivoihin angiogeenisten kasvutekijöiden avulla hiirimallissa
Heloterä, Hanna: Ennalta tuntemattomat veri- sekä imusuoniston kehityksen ja ylläpidon kannalta välttämättömät proteii-nit
Hermansson, Martin: Solukalvojen fosfolipidikoostumuksen säätely
Hyvönen, Mervi: Podosyyttien insuliinivasteen merkitys diabeettisen nefropatian kehittymisessä
Jakobson, Madis: Synnynäisten munuaisten ja virtsateiden kehityshäiriöiden geneettinen analyysi ja hoitomenetelmien kehittäminen
Kaivosoja, Emilia: Implantin pintarakenteen kehittäminen osseointegraatiota ohjaavaksi
Kousi, Maria: Lapsuusiällä ilmenevien symptomaattisten epilepsioiden molekyyligeneettisen taustan tutkimus
Krebs, Rainer: Verisuonikasvutekijät VEGF ja VEGF?C:n merkitys kokeellisen keuhkosiirrännäisen kroonisessa hyljinnässä
Laakkonen, Hanne?Maarit: Imeväisikäisten dialyysihoidon optimointi
Laitala, Venla: Vanhuusiän kognition heikentymiseen vaikuttavat tekijät ja niiden genetiikka
Lavikainen, Antti: Taeniidae?heimon heisimatojen molekyylifylogenia ja DNA?diagnostiikka
Leppä, Virpi: MS?taudille altistavien perinnöllisten varianttien tunnistaminen genominlaajuisin menetelmin
Lindroos, Ann?Christine: Neurokirurgisen potilaan nestehoito leikkauksen aikana
Metso, Tiina: Kaulavaltimodissektoitumien geneettinen tausta, taudinkuva, hoito ja ennuste
Mikkonen, Laura: Sumolaation merkitys elimistön fysiologiassa in vivo normaaleissa ja stressatuissa olosuhteissa
Mustelin, Linda: Lihavuuden, liikuntatottumusten ja hapenottokyvyn yhteydet nuorilla aikuisilla kaksosilla
Mäyränpää, Mervi: Lasten murtumat ja murtuma?alttiiden lasten luuston terveys
Näkki, Annu: Nivelrikon genetiikka
Ola, Roxana: Uuden GDNF kohdegeenin, Vsnl1, rooli kehityksessä ja spermatogeneesissä
Pietiläinen, Olli: Harvinaisten geneettisten varianttien osuus skitsofrenian geneettisessä taustassa
Pykäläinen, Anette: I?BAR proteiiniperheen biologiset ja rakenteelliset ominaisuudet sekä niiden toimintamekanismit solu-kalvojen muokkauksessa
Rahkola, Päivi: Kohdunkaulakanavan typpioksidin merkitys ja ennustearvo kondunkaulan infektioissa, etenkin HPV-infektiossa ja sen aiheuttamisessa solumuutoksissa
Ristola, Mervi: Munuaisen suodatuskalvon keskeisten rakennemolekyylien nefriinin ja Neph3:n transkriptionaalinen säätely ja rooli soluadheesiossa
Sulonen, Anna?Maija: Uudet tautigenetiikan tutkimusmenetelmät ja niiden soveltaminen multippeliskleroosin tutkimuk-seen
Turunen, Pauli: Endokannabinoidijärjestelmän ja oreksinergisen järjestelmän vuorovaikutukset
Utge, Siddheshwar: Kandidaattigeenien tutkimus depressiossa ja unihäiriöissä
Västinsalo, Hanna: Perinnöllisen kuurosokeuden, Usherin syndrooman, molekyylibiologinen tutkimus

Syöpärahasto
Aljamal, Ranaa: Soluproliferaatio ja mikroverisuonitus silmämelanooman leviämisessä
Färkkilä, Anniina: Uudet kohdemolekyylit munasarjan granuloosasolukasvainten hoidossa ja seurannassa; verisuonikasvu-tekijä ja anti?Müllerian hormoni
Hautala, Laura: Solukasvua estävän glykodeliinin rooli rintasyövässä
Kielosto, Mari: Transformaatioon liittyvien geenien identifiointi: c?Jun:n rooli solukasvussa ja transformaatiossa
Koski, Anniina: Syövän geeniterapia adenoviruksilla, tehokkuuden ja turvallisuuden parantaminen liitännäishoidoilla ja virusta muokkaamalla
Lauttia, Laura: Syövän mikroympäristön merkitys syövän etenemisessä
Romani, Rossana: Lateraalinen supraorbitaalinen avaus leikkaustekniikkana aivokasvain? ja aivovaltimopullistumakirurgias-sa
Sihto, Harri: Merkelin solupolyoomavirus, uusi syöpävirus ihmisten kiinteiden kasvainten synnyssä
Soikkeli, Johanna: Ihomelanooman kehittymiseen ja leviämiseen vaikuttavien geenien ja proteiinien identifiointi ja karakte-risointi

Sydänrahasto
Bogl, Leonie?Helen: Lihavuus, lipidihäiriöt ja luuntiheys nuorilla aikuisilla kaksosilla
Bry, Maija: Verisuonikasvutekijä VEGF?B:n toiminnallinen merkitys ja terapeuttinen potentiaali sydämessä
Holopainen, Tanja: Bmx?tyrosiinikinaasi sepelvaltimotaudissa
Siltanen, Antti: Solu? ja geeniterapia sydämen vajaatoiminnan hoidossa
Söderholm, Päivi: Ruisleivän alkyyliresorsinolit biomarkkereina /antioksidantteina sekä leipään lisättyjen kasvisterolien vaikutus kardiovaskulaarisiin riskitekijöihin
Viskari?Lähdeoja, Suvi: Kätkytkuoleman riskitekijöiden ja hapenpuutteen vaikutus imeväisten verenkierron säätelyyn

Borrelioosirahasto
Hepojoki, Jussi: Hantaviruksien rakenne, pakkautuminen ja kulkeutuminen soluun
Strandin, Tomas: Myyräkuumetta aiheuttavien hantavirusten replikaatio ja vapautuminen isäntäsolussa

Kliinisen tutkijan apuraha
Meretoja, Atte: Aivohalvauksen hoito ? vuotojen hyydytystä ja hyytymien liuotusta. Verenkierron palautuksesta aivojen toipumisen poluille

Lisätiedot:
Kirsi Varmo, viestintäkoordinaattori, puh. 471 71704, kirsi.varmo@hus.fi