link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 

Tehoa ja tarkkuutta uusien syöpälääkkeiden kehittämiseen

 Euroopan unioni ja eurooppalainen lääketeollisuus rahoittavat 17 miljoonalla eurolla Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) ja Helsingin yliopiston koordinoimaa Eurooppalaista viisivuotista PREDECT-tutkimushanketta, jonka tavoitteena on parantaa uusien syöpälääkkeiden alkuvaiheen tutkimusta.

"Merkittävä määrä laboratoriovaiheessa hyvinkin lupaavilta vaikuttavista syöpälääkkeistä osoittautuu kliinisissä kokeissa tehottomiksi. Tämä viestii muun muassa siitä, että nykyään käytössä olevat syöpämallit eivät kykene riittävän hyvin mallintamaan ihmisen syöpäkasvainten tavattoman suurta monimuotoisuutta ja vaihtelua potilaasta toiseen", sanoo PREDECTin akateeminen koordinaattori, FT Emmy Verschuren.

PREDECTin tavoitteena on kehittää uusia innovatiivisia syöpämalleja sekä teknologioita käytettäväksi uusien syöpälääkeaihioiden prekliinisessä - hoitotutkimuksia edeltävässä - arvioinnissa ja testauksessa. Näin pystyttäisiin jo alkuvaiheessa karsimaan pois mahdollisimman monet sellaiset lääkkeet, jotka kliinisissä tutkimuksissa osoittautuvat teholtaan riittämättömiksi. Tämä tehostaisi lääkekehitystä ja säästäisi kustannuksia.

PREDECT on osa maailman suurinta julkisen ja yrityssektorin yhteishanketta, IMIä (The Innovative Medicines Initiative), jota Euroopan komissio ja EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) rahoittavat yhdessä kahdella miljardilla eurolla. IMI tukee uusien lääkkeiden kehittämistä ja pyrkii lisäämään Euroopan biolääketieteellisen sektorin ja teollisuuden globaalia kilpailukykyä ja tasoa.

"Tämä on erittäin ajankohtainen hanke. Käytössämme olevien syöpämallien arviointi on juuri nyt olennaisen tärkeää, mutta se edellyttää akateemisten tutkijoiden ja lääketeollisuuden yhteistyötä. Tässä projektissa me tuomme yhteen syöpäbiologian asiantuntijoita, nuoria tutkimusryhmien johtajia ja teollisuuden toimijoita aivan uudella tavalla", Verschuren sanoo.

"Syövän lääkekehityksen kulmakivi ovat syöpämallit, joissa voidaan testata uusia lääkeaineita ennen potilastutkimuksia. Jotta lääkekehityksen tulokset paranisivat, tarvitaan syöpämalleja, jotka mahdollisimman tarkasti mallintavat syöpäpotilaan syöpäkudoksen ja elimistön ominaisuuksia. PREDECT hankkeessa tehdäään systemaattisia laajoja tutkimuksia läpi erilaisten syöpämallien, verraten tuloksia potilaiden syöpäkasvaimista saataviin tuloksiin. Jos pääsemme tavoitteeseemme, onnistumisen mahdollisuudet syöpälääkkeiden kehittämisessä paranevat huomattavasti", lisää FIMMin johtaja, professori Olli Kallioniemi.

PREDECTissä on mukana yhdeksän akateemista tutkimuslaitosta, kolme pientä biotekniikkayritystä ja seitsemän suurta lääketeollisuuden yritystä.
Suomalaisen syöpätutkimuksen korkeasta tasosta kertoo se, että Suomen molekyylilääketieteen instituutin ja Helsingin yliopiston koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Suomesta myös muun muassa Orion Pharma, VTT ja Biomedicum Genomics Ltd.

Meilahden kampuksen PREDECT-tiimiin kuuluvat FT Emmy Verschuren (Academic Project Coordinator), Prof. Olli Kallioniemi ja Dos. Johan Lundin FIMMistä, Dos. Juha Klefström Helsingin yliopiston biolääketieteen laitoksesta, LT Panu Kovanen Helsingin yliopiston Haartman-instituutista ja Dos. Outi Monni Biomedicum Genomics:sta.

Lisätietoja :
Johtaja, professori Olli Kallioniemi
Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), Helsingin yliopisto
Sähköposti : olli.kallioniemi@fimm.fi
Puh. (09) 191 25732
GSM: +358 50 546 8790

Akatemiatutkija Juha Klefström,
Biolääketieteen laitos & Genomibiologian tutkimusohjelma, Helsingin yliopisto
Sähköposti juha.klefstrom@helsinki.fi
Puh. (09) 191 25493

PREDECT Website: www.predect.eu
IMI Website: http://www.imi.europa.eu

Teksti: Päivi Lehtinen

Tehoa ja tarkkuutta uusien syöpälääkkeiden kehittämiseen

 Euroopan unioni ja eurooppalainen lääketeollisuus rahoittavat 17 miljoonalla eurolla Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) ja Helsingin yliopiston koordinoimaa Eurooppalaista viisivuotista PREDECT-tutkimushanketta, jonka tavoitteena on parantaa uusien syöpälääkkeiden alkuvaiheen tutkimusta.

"Merkittävä määrä laboratoriovaiheessa hyvinkin lupaavilta vaikuttavista syöpälääkkeistä osoittautuu kliinisissä kokeissa tehottomiksi. Tämä viestii muun muassa siitä, että nykyään käytössä olevat syöpämallit eivät kykene riittävän hyvin mallintamaan ihmisen syöpäkasvainten tavattoman suurta monimuotoisuutta ja vaihtelua potilaasta toiseen", sanoo PREDECTin akateeminen koordinaattori, FT Emmy Verschuren.

PREDECTin tavoitteena on kehittää uusia innovatiivisia syöpämalleja sekä teknologioita käytettäväksi uusien syöpälääkeaihioiden prekliinisessä - hoitotutkimuksia edeltävässä - arvioinnissa ja testauksessa. Näin pystyttäisiin jo alkuvaiheessa karsimaan pois mahdollisimman monet sellaiset lääkkeet, jotka kliinisissä tutkimuksissa osoittautuvat teholtaan riittämättömiksi. Tämä tehostaisi lääkekehitystä ja säästäisi kustannuksia.

PREDECT on osa maailman suurinta julkisen ja yrityssektorin yhteishanketta, IMIä (The Innovative Medicines Initiative), jota Euroopan komissio ja EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) rahoittavat yhdessä kahdella miljardilla eurolla. IMI tukee uusien lääkkeiden kehittämistä ja pyrkii lisäämään Euroopan biolääketieteellisen sektorin ja teollisuuden globaalia kilpailukykyä ja tasoa.

"Tämä on erittäin ajankohtainen hanke. Käytössämme olevien syöpämallien arviointi on juuri nyt olennaisen tärkeää, mutta se edellyttää akateemisten tutkijoiden ja lääketeollisuuden yhteistyötä. Tässä projektissa me tuomme yhteen syöpäbiologian asiantuntijoita, nuoria tutkimusryhmien johtajia ja teollisuuden toimijoita aivan uudella tavalla", Verschuren sanoo.

"Syövän lääkekehityksen kulmakivi ovat syöpämallit, joissa voidaan testata uusia lääkeaineita ennen potilastutkimuksia. Jotta lääkekehityksen tulokset paranisivat, tarvitaan syöpämalleja, jotka mahdollisimman tarkasti mallintavat syöpäpotilaan syöpäkudoksen ja elimistön ominaisuuksia. PREDECT hankkeessa tehdäään systemaattisia laajoja tutkimuksia läpi erilaisten syöpämallien, verraten tuloksia potilaiden syöpäkasvaimista saataviin tuloksiin. Jos pääsemme tavoitteeseemme, onnistumisen mahdollisuudet syöpälääkkeiden kehittämisessä paranevat huomattavasti", lisää FIMMin johtaja, professori Olli Kallioniemi.

PREDECTissä on mukana yhdeksän akateemista tutkimuslaitosta, kolme pientä biotekniikkayritystä ja seitsemän suurta lääketeollisuuden yritystä.
Suomalaisen syöpätutkimuksen korkeasta tasosta kertoo se, että Suomen molekyylilääketieteen instituutin ja Helsingin yliopiston koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Suomesta myös muun muassa Orion Pharma, VTT ja Biomedicum Genomics Ltd.

Meilahden kampuksen PREDECT-tiimiin kuuluvat FT Emmy Verschuren (Academic Project Coordinator), Prof. Olli Kallioniemi ja Dos. Johan Lundin FIMMistä, Dos. Juha Klefström Helsingin yliopiston biolääketieteen laitoksesta, LT Panu Kovanen Helsingin yliopiston Haartman-instituutista ja Dos. Outi Monni Biomedicum Genomics:sta.

Lisätietoja :
Johtaja, professori Olli Kallioniemi
Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), Helsingin yliopisto
Sähköposti : olli.kallioniemi@fimm.fi
Puh. (09) 191 25732
GSM: +358 50 546 8790

Akatemiatutkija Juha Klefström,
Biolääketieteen laitos & Genomibiologian tutkimusohjelma, Helsingin yliopisto
Sähköposti juha.klefstrom@helsinki.fi
Puh. (09) 191 25493

PREDECT Website: www.predect.eu
IMI Website: http://www.imi.europa.eu

Teksti: Päivi Lehtinen