link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 

Folkhälsanin toiminnan kehittämiselle kansainvälinen tunnustus

Lehdistötiedote 20.5.2010

Folkhälsan on ensimmäisenä suomalaisena yleishyödyllisenä järjestönä saanut kansainvälisen Palladium Balanced Scorecard Hall of Fame for Executing Strategy -sertifikaatin, joka annetaan strategian onnistuneesta toteuttamisesta. Sertifiointi kattaa Folkhälsanin järjestelmällisen strategiatyön, jossa järjestö on kokonaisvaltaisesti niveltänyt kehitysketjun koko organisaation toimintaan johtoportaasta jokaiseen työntekijään. Tunnustus on mielenkiintoinen siinäkin mielessä että ainoastaan yksi toinen yleishyödyllinen järjestö Euroopassa on aikaisemmin saanut kyseisen sertifikaatin.

Palladium Balanced Scorecard Hall of Fame for Executing Strategy -sertifikaatin ovat kehittäneet maailmankuulut Harvard Business Schoolin professorit Robert S. Kaplan ja David P. Norton, jotka ovat myös kehittäneet Balanced Scorecard -käsitteen.

Asiakkaiden etu

Folkhälsanin oma muunnelma kansainvälisestä Balanced Scorecard -kehitystyökalusta on nimeltään "Strategiatyön ja pitkäjänteisen toiminnan suunnittelun kartta ja kompassi". Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Folkhälsanin toimintayksiköt sopivat yhdessä organisaation korkeimman johdon kanssa toiminnan tavoitteista, seurannasta ja kehittämisestä. Viime kädessä järjestelmästä hyötyvät asiakkaat, joille Folkhälsan pystyy tuottamaan aiempaa parempia palveluita.

Luova ja tehokas resurssien käyttö

Järjestelmällinen työ on erityisen tärkeää Folkhälsanin kaltaiselle kolmannen sektorin järjestölle, jonka toiminta perustuu pehmeisiin arvoihin. Tuotamme palveluita kovassa maailmassa, ja meille on tärkeää osoittaa, että käytämme resurssejamme sekä luovasti että tuottavasti, kertoo Samfundet Folkhälsanin toimitusjohtaja Stefan Mutanen.

Niiden yritysten ja järjestöjen joukossa, jotka ovat saaneet Palladium Hall of Fame for Executing Strategy -sertifikaatin strategiatyöstään ja toiminnan kehittämisestään, on monia eri sektoreita edustavia organisaatioita. Yleishyödyllinen sektori, jota Folkhälsan edustaa, on nyt ensimmäistä kertaa sertifioimassa strategia- ja toiminnankehittämistyötään. Leedsin yliopisto on ainoa Euroopassa toimiva yleishyödyllistä sektoria edustava organisaatio, jolle on tätä ennen myönnetty Hall of Fame for Executing Strategy -sertifikaatti. On sanomattakin selvää, että olemme ylpeitä saavutuksestamme, toteaa toimitusjohtaja Stefan Mutanen.

Monet Suomessakin tunnetut yritykset ovat saaneet tunnustuksen, muun muassa Nordea, BMW, Volkswagen, Kinnarps, Hilton ja Canon. Myös kunnalliset ja valtiolliset yksiköt ovat saaneet tunnustuksen muun muassa Norjan ilmapuolustus ja Madridin metro.

Arvioinnin tekee ulkopuolinen taho

Sertifiointiprosessin aikana puolueeton ulkopuolinen taho arvioi, miten

 • Folkhälsan on ottanut käyttöön Kaplanin ja Nortonin Balanced Scorecard -mallin ja kehittänyt sitä sekä luonut oman kartta ja kompassi -järjestelmän strategiatyön ja pitkäjänteisen toiminnan suunnittelun johtamisjärjestelmäksi,
 • Folkhälsan on kehittynyt strategialähtöiseksi organisaatioksi,
 • Folkhälsan on omaksunut strategiset tavoitteet koko organisaatiossa johtoportaasta kaikkiin työntekijöihin,
 • Folkhälsan on kehittänyt toimivia työprosesseja,
 • Folkhälsan on saavuttanut palkittuja tuloksia.

Suuri luottamus velvoittaa

Folkhälsanin uunituore imagokartoitus osoittaa, että järjestön tarjoamat palvelut ja sen humaanit arvot nauttivat suurta luottamusta. Luottamus velvoittaa, ja järjestö on aina ollut tarkka siitä, että sen tarjoamat palvelut ovat laadukkaita. Folkhälsan on kehittänyt toimintaansa järjestelmällisesti vuodesta 2003 lähtien. Folkhälsanin toiminta-ajatus (terveyttä edistävä toiminta, kansanterveyspalvelut ja -tutkimus), valitut arvot (osaaminen, osallistuminen ja huolenpito) sekä visio (Folkhälsan - kaksi askelta edellä) ovat perusta, jolle toiminnan kehittämiseen räätälöity EFQM-mallia noudattava järjestelmä rakentuu. EFQM (European Foundation for Quality Management) on jäsenyyteen perustuva voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on luonut oman mallinsa järjestelmälliseen toiminnan kehittämiseen. EFQM-mallin lisäksi Folkhälsan hyödyntää tarpeen mukaan myös muita työvälineitä ja mittareita.  

Tarkistuslista

Strategisen kehittämistyön apuna on konkreettinen tarkistuslista, jossa toimintaa arvioidaan jatkuvasti viidestä näkökulmasta:

 1. Millaisena haluamme yhteiskunnan näkevän meidät?
 2. Millaisena haluamme asiakkaidemme näkevän meidät?
 3. Onko taloutemme tasapainossa?
 4. Millainen on johtamisprosessimme ja miltä prosessit vaikuttavat päivittäisessä arkisessa työssämme?
 5. Miten Folkhälsan voi olla haluttu työnantaja, joka huolehtii työntekijöistään ja saa heidät sitoutumaan?

Päivittäisen työn tueksi ja pohjaksi Folkhälsanilla on esimerkiksi tiedottamiseen, kieleen, johtamiseen ja henkilöstöasioihin liittyviä käytäntöjä. Folkhälsanilla on myös päivittäistä työtä tukevia käsikirjoja esimerkiksi vanhustenhuollosta, päivähoidosta ja lastensuojelusta.

Useita huomionosoituksia

Hoitotyötä mitataan järjestelmällisesti kansainvälisen RAI-mittariston avulla. Mittaristo lisää hoitoprosessimme näkyvyyttä, ja muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt Folkhälsanille useita tunnustuksia kuntouttavasta hoitotyöstä.

Folkhälsanin hyvät graafiset kaaviot ja läpinäkyvä kirjanpito ovat saavuttaneet arvostusta, ja nuorten ja aikuisten parissa tehtävä terveyttä edistävä työ on palkittu monilla palkinnoilla (esimerkiksi kiusaamista ehkäisevä elokuva ja kunto-ohjelma Gåkampen).
Arvioimme säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä, henkilökunnan hyvinvointia, paikallisyhdistysten toiveita ja Folkhälsanin imagoa pysyäksemme ajan tasalla.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Stefan Mutanen, Samfundet Folkhälsan, puh. 050 341 5207
laatupäällikkö Monica Niemi, puh. 050 364 4600

Folkhälsanin toiminnan kehittämiselle kansainvälinen tunnustus

Lehdistötiedote 20.5.2010

Folkhälsan on ensimmäisenä suomalaisena yleishyödyllisenä järjestönä saanut kansainvälisen Palladium Balanced Scorecard Hall of Fame for Executing Strategy -sertifikaatin, joka annetaan strategian onnistuneesta toteuttamisesta. Sertifiointi kattaa Folkhälsanin järjestelmällisen strategiatyön, jossa järjestö on kokonaisvaltaisesti niveltänyt kehitysketjun koko organisaation toimintaan johtoportaasta jokaiseen työntekijään. Tunnustus on mielenkiintoinen siinäkin mielessä että ainoastaan yksi toinen yleishyödyllinen järjestö Euroopassa on aikaisemmin saanut kyseisen sertifikaatin.

Palladium Balanced Scorecard Hall of Fame for Executing Strategy -sertifikaatin ovat kehittäneet maailmankuulut Harvard Business Schoolin professorit Robert S. Kaplan ja David P. Norton, jotka ovat myös kehittäneet Balanced Scorecard -käsitteen.

Asiakkaiden etu

Folkhälsanin oma muunnelma kansainvälisestä Balanced Scorecard -kehitystyökalusta on nimeltään "Strategiatyön ja pitkäjänteisen toiminnan suunnittelun kartta ja kompassi". Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Folkhälsanin toimintayksiköt sopivat yhdessä organisaation korkeimman johdon kanssa toiminnan tavoitteista, seurannasta ja kehittämisestä. Viime kädessä järjestelmästä hyötyvät asiakkaat, joille Folkhälsan pystyy tuottamaan aiempaa parempia palveluita.

Luova ja tehokas resurssien käyttö

Järjestelmällinen työ on erityisen tärkeää Folkhälsanin kaltaiselle kolmannen sektorin järjestölle, jonka toiminta perustuu pehmeisiin arvoihin. Tuotamme palveluita kovassa maailmassa, ja meille on tärkeää osoittaa, että käytämme resurssejamme sekä luovasti että tuottavasti, kertoo Samfundet Folkhälsanin toimitusjohtaja Stefan Mutanen.

Niiden yritysten ja järjestöjen joukossa, jotka ovat saaneet Palladium Hall of Fame for Executing Strategy -sertifikaatin strategiatyöstään ja toiminnan kehittämisestään, on monia eri sektoreita edustavia organisaatioita. Yleishyödyllinen sektori, jota Folkhälsan edustaa, on nyt ensimmäistä kertaa sertifioimassa strategia- ja toiminnankehittämistyötään. Leedsin yliopisto on ainoa Euroopassa toimiva yleishyödyllistä sektoria edustava organisaatio, jolle on tätä ennen myönnetty Hall of Fame for Executing Strategy -sertifikaatti. On sanomattakin selvää, että olemme ylpeitä saavutuksestamme, toteaa toimitusjohtaja Stefan Mutanen.

Monet Suomessakin tunnetut yritykset ovat saaneet tunnustuksen, muun muassa Nordea, BMW, Volkswagen, Kinnarps, Hilton ja Canon. Myös kunnalliset ja valtiolliset yksiköt ovat saaneet tunnustuksen muun muassa Norjan ilmapuolustus ja Madridin metro.

Arvioinnin tekee ulkopuolinen taho

Sertifiointiprosessin aikana puolueeton ulkopuolinen taho arvioi, miten

Suuri luottamus velvoittaa

Folkhälsanin uunituore imagokartoitus osoittaa, että järjestön tarjoamat palvelut ja sen humaanit arvot nauttivat suurta luottamusta. Luottamus velvoittaa, ja järjestö on aina ollut tarkka siitä, että sen tarjoamat palvelut ovat laadukkaita. Folkhälsan on kehittänyt toimintaansa järjestelmällisesti vuodesta 2003 lähtien. Folkhälsanin toiminta-ajatus (terveyttä edistävä toiminta, kansanterveyspalvelut ja -tutkimus), valitut arvot (osaaminen, osallistuminen ja huolenpito) sekä visio (Folkhälsan - kaksi askelta edellä) ovat perusta, jolle toiminnan kehittämiseen räätälöity EFQM-mallia noudattava järjestelmä rakentuu. EFQM (European Foundation for Quality Management) on jäsenyyteen perustuva voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on luonut oman mallinsa järjestelmälliseen toiminnan kehittämiseen. EFQM-mallin lisäksi Folkhälsan hyödyntää tarpeen mukaan myös muita työvälineitä ja mittareita.  

Tarkistuslista

Strategisen kehittämistyön apuna on konkreettinen tarkistuslista, jossa toimintaa arvioidaan jatkuvasti viidestä näkökulmasta:

 1. Millaisena haluamme yhteiskunnan näkevän meidät?
 2. Millaisena haluamme asiakkaidemme näkevän meidät?
 3. Onko taloutemme tasapainossa?
 4. Millainen on johtamisprosessimme ja miltä prosessit vaikuttavat päivittäisessä arkisessa työssämme?
 5. Miten Folkhälsan voi olla haluttu työnantaja, joka huolehtii työntekijöistään ja saa heidät sitoutumaan?

Päivittäisen työn tueksi ja pohjaksi Folkhälsanilla on esimerkiksi tiedottamiseen, kieleen, johtamiseen ja henkilöstöasioihin liittyviä käytäntöjä. Folkhälsanilla on myös päivittäistä työtä tukevia käsikirjoja esimerkiksi vanhustenhuollosta, päivähoidosta ja lastensuojelusta.

Useita huomionosoituksia

Hoitotyötä mitataan järjestelmällisesti kansainvälisen RAI-mittariston avulla. Mittaristo lisää hoitoprosessimme näkyvyyttä, ja muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt Folkhälsanille useita tunnustuksia kuntouttavasta hoitotyöstä.

Folkhälsanin hyvät graafiset kaaviot ja läpinäkyvä kirjanpito ovat saavuttaneet arvostusta, ja nuorten ja aikuisten parissa tehtävä terveyttä edistävä työ on palkittu monilla palkinnoilla (esimerkiksi kiusaamista ehkäisevä elokuva ja kunto-ohjelma Gåkampen).
Arvioimme säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä, henkilökunnan hyvinvointia, paikallisyhdistysten toiveita ja Folkhälsanin imagoa pysyäksemme ajan tasalla.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Stefan Mutanen, Samfundet Folkhälsan, puh. 050 341 5207
laatupäällikkö Monica Niemi, puh. 050 364 4600