link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Kar­dio­Kom­pas­si: sy­dän­sai­rauk­sien yk­si­lö­läh­töis­tä eh­käi­syä ge­no­mi­tie­don avul­la (11.9.2018)
 2. Faculty of Medicine Travel Grants for Researchers, 2018 Autumn Call (11.9.2018)
 3. MEDIX-PALKINTO TURUN YLIOPISTON SYÖPÄTUTKIMUKSELLE (10.9.2018)
 4. Val­tao­sa työi­käi­sis­tä suo­ma­lai­sis­ta nuk­kuu hy­vin tai mel­ko hy­vin (14.8.2018)
 5. Laa­ja kar­toi­tus tyy­pin 1 dia­be­tes­ta sai­ras­ta­vien nais­ten li­sään­ty­mis­ter­vey­des­tä (14.8.2018)
 6. Nel­jä Hel­sin­gin yli­opis­ton tut­ki­jaa sai ERC Star­ting Grant -ra­hoi­tuk­sen (27.7.2018)
 7. Hel­sin­gin yli­opis­ton lää­ke­tut­ki­mus ja ham­mas­lää­ke­tie­de lois­ti­vat kan­sain­vä­li­ses­sä ver­tai­lus­sa (24.7.2018)
 8. Hy­per­no­pea hoi­to­ket­ju ja luo­tet­ta­va diag­nos­tiik­ka – ai­voin­fark­ti­po­ti­lai­den hoi­to HUSis­sa on maa­il­man huip­pua (13.7.2018)
 9. Sy­dän­kuo­le­man ris­ki kas­vaa, jos ve­ren ’pa­haa’ ko­les­te­ro­lia kul­jet­ta­vat hiuk­ka­set ovat huo­no­laa­tui­sia (12.7.2018)
 10. Tut­ki­jat ke­hit­ti­vät uu­den­lai­sen me­ne­tel­män, jol­la iho­so­luis­ta voi­daan tuot­taa mo­ni­ky­kyi­siä kan­ta­so­lu­ja (9.7.2018)
 11. Vuo­ro­työ­uu­pu­muk­seen lii­tet­ty gee­ni­muo­to li­sää ris­kiä myös Alz­hei­me­rin tau­dil­le (9.7.2018)
 12. Tut­ki­jat löy­si­vät kei­non hil­li­tä sep­sik­sen ai­heut­ta­maa ve­ri­suon­ten vuo­toa (3.7.2018)
 13. Gee­ni­tut­ki­mus häl­ven­tää psy­kiat­ris­ten sai­rauk­sien diag­nos­ti­sia raja-ai­to­ja (21.6.2018)
 14. Lää­ke­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan uu­det tut­ki­mus­oh­jel­mat on va­lit­tu (18.6.2018)
 15. Uut­ta tie­toa he­del­möi­tys­hoi­to­jen vai­ku­tuk­ses­ta si­kiön kas­vuun (18.6.2018)
 16. Lee­na Pel­to­nen –tie­de­pal­kin­to myön­net­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa suo­ma­lai­sel­le huip­pu­tut­ki­jal­le (16.6.2018)
 17. Do­sent­ti Tar­ja Sten­ber­gil­le Eu­roo­pan uni­tut­ki­joi­den tie­de­pal­kin­to (14.6.2018)
 18. ”Gee­ni­sak­set” saat­ta­vat li­sä­tä syö­pä­ris­kiä (13.6.2018)
 19. ’Mul­tio­miik­kaa’ ja hii­ren sy­dän – uut­ta tie­toa sy­dän­sai­rauk­sien hoi­don ke­hit­tä­mi­sek­si (1.6.2018)
 20. Ve­ri­suo­ni­bio­lo­gian tut­ki­jat ko­koon­tu­vat ke­sä­kuun alus­sa Hel­sin­kiin (1.6.2018)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  
 1. Kar­dio­Kom­pas­si: sy­dän­sai­rauk­sien yk­si­lö­läh­töis­tä eh­käi­syä ge­no­mi­tie­don avul­la (11.9.2018)
 2. Faculty of Medicine Travel Grants for Researchers, 2018 Autumn Call (11.9.2018)
 3. MEDIX-PALKINTO TURUN YLIOPISTON SYÖPÄTUTKIMUKSELLE (10.9.2018)
 4. Val­tao­sa työi­käi­sis­tä suo­ma­lai­sis­ta nuk­kuu hy­vin tai mel­ko hy­vin (14.8.2018)
 5. Laa­ja kar­toi­tus tyy­pin 1 dia­be­tes­ta sai­ras­ta­vien nais­ten li­sään­ty­mis­ter­vey­des­tä (14.8.2018)
 6. Nel­jä Hel­sin­gin yli­opis­ton tut­ki­jaa sai ERC Star­ting Grant -ra­hoi­tuk­sen (27.7.2018)
 7. Hel­sin­gin yli­opis­ton lää­ke­tut­ki­mus ja ham­mas­lää­ke­tie­de lois­ti­vat kan­sain­vä­li­ses­sä ver­tai­lus­sa (24.7.2018)
 8. Hy­per­no­pea hoi­to­ket­ju ja luo­tet­ta­va diag­nos­tiik­ka – ai­voin­fark­ti­po­ti­lai­den hoi­to HUSis­sa on maa­il­man huip­pua (13.7.2018)
 9. Sy­dän­kuo­le­man ris­ki kas­vaa, jos ve­ren ’pa­haa’ ko­les­te­ro­lia kul­jet­ta­vat hiuk­ka­set ovat huo­no­laa­tui­sia (12.7.2018)
 10. Tut­ki­jat ke­hit­ti­vät uu­den­lai­sen me­ne­tel­män, jol­la iho­so­luis­ta voi­daan tuot­taa mo­ni­ky­kyi­siä kan­ta­so­lu­ja (9.7.2018)
 11. Vuo­ro­työ­uu­pu­muk­seen lii­tet­ty gee­ni­muo­to li­sää ris­kiä myös Alz­hei­me­rin tau­dil­le (9.7.2018)
 12. Tut­ki­jat löy­si­vät kei­non hil­li­tä sep­sik­sen ai­heut­ta­maa ve­ri­suon­ten vuo­toa (3.7.2018)
 13. Gee­ni­tut­ki­mus häl­ven­tää psy­kiat­ris­ten sai­rauk­sien diag­nos­ti­sia raja-ai­to­ja (21.6.2018)
 14. Lää­ke­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan uu­det tut­ki­mus­oh­jel­mat on va­lit­tu (18.6.2018)
 15. Uut­ta tie­toa he­del­möi­tys­hoi­to­jen vai­ku­tuk­ses­ta si­kiön kas­vuun (18.6.2018)
 16. Lee­na Pel­to­nen –tie­de­pal­kin­to myön­net­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa suo­ma­lai­sel­le huip­pu­tut­ki­jal­le (16.6.2018)
 17. Do­sent­ti Tar­ja Sten­ber­gil­le Eu­roo­pan uni­tut­ki­joi­den tie­de­pal­kin­to (14.6.2018)
 18. ”Gee­ni­sak­set” saat­ta­vat li­sä­tä syö­pä­ris­kiä (13.6.2018)
 19. ’Mul­tio­miik­kaa’ ja hii­ren sy­dän – uut­ta tie­toa sy­dän­sai­rauk­sien hoi­don ke­hit­tä­mi­sek­si (1.6.2018)
 20. Ve­ri­suo­ni­bio­lo­gian tut­ki­jat ko­koon­tu­vat ke­sä­kuun alus­sa Hel­sin­kiin (1.6.2018)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36