link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. (30.11.2018)
 2. 18 Hel­sin­gin yli­opis­ton tut­ki­jaa omil­la aloil­laan maa­il­man si­tee­ra­tuim­pien jou­kos­sa (30.11.2018)
 3. Satu Must­jo­ki: Syö­pä­tut­ki­muk­sen ly­hyt­nä­köi­nen ra­hoit­ta­mi­nen lyk­kää hoi­don lä­pi­mur­to­ja (29.11.2018)
 4. Pro­fes­so­ri Timo Sor­sal­le on myön­net­ty ham­mas­lää­ke­tie­teen Apol­lo­nia-pal­kin­to (23.11.2018)
 5. Pro­fes­so­ri Rau­va­lan tut­ki­mus­ryh­män ta­voit­tee­na on ke­hit­tää lää­ke, joka voi pa­ran­taa sel­käy­din­vau­rion (23.11.2018)
 6. Uut­ta tie­toa Alz­hei­me­rin tau­din ete­ne­mis­me­ka­nis­meis­ta (21.11.2018)
 7. Suo­men Syö­päyh­dis­tyk­sen suur­apu­ra­ha imu­ku­dos­syö­vän yk­si­löl­lis­ten hoi­to­jen tut­ki­muk­sel­le (14.11.2018)
 8. Skot­lan­ti­lai­nen hii­ri ja suo­ma­lai­nen po­ti­las pal­jas­ti­vat Par­kin­so­nin tau­din pe­riy­ty­vän muo­don taus­tal­la pii­le­vän gee­ni­vir­heen (13.11.2018)
 9. BIOMEDICUM HELSINKI -SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT APURAHAT VUONNA 2018 (12.11.2018)
 10. Vai­keim­pien las­ten sy­dän­li­has­sai­rauk­sien gee­ni­taus­ta sel­vi­si suo­ma­lai­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa (7.11.2018)
 11. Mil­joo­na­ra­hoi­tus ma­sen­nus­lääk­kei­den her­mos­ton muo­vau­tu­vuut­ta pa­ran­ta­van vai­ku­tus­me­ka­nis­min tut­ki­muk­sel­le (31.10.2018)
 12. Mer­kit­tä­vä apu­ra­ha lap­suusiän os­teo­po­roo­sin tut­ki­muk­seen (26.10.2018)
 13. Dia­be­tek­sen pe­rus­lääk­kees­tä voi olla mo­nek­si – tut­ki­jat löy­si­vät kiin­nos­ta­van vai­ku­tus­me­ka­nis­min (26.10.2018)
 14. Tut­ki­ja: Ni­ko­tii­ni­riip­pu­vuus on kroo­ni­nen sai­raus, jota pi­tää hoi­taa (26.10.2018)
 15. Suo­mes­sa hoi­det­tu en­sim­mäi­set syö­pä­po­ti­laat uu­del­la im­mu­no­lo­gi­sel­la täs­mä­hoi­dol­la (16.10.2018)
 16. Nuus­kan käy­tön kas­vua voi­si suit­sia tiu­kem­mil­la tuon­ti­ra­joi­tuk­sil­la ja va­lis­tuk­sen muut­ta­mi­sel­la oh­jauk­sek­si (12.10.2018)
 17. Kah­den ylei­sen verk­ko­kal­vo­sai­rau­den taus­tal­ta pal­jas­tui her­mo­ku­dok­sen rap­peu­ma (28.9.2018)
 18. Hel­sin­gin yli­opis­to ja Orion Oyj yh­dis­tä­vät voi­man­sa mi­to­kondrio­tau­tien ja ete­ne­vän my­oklo­nuse­pi­lep­sian hoi­to­tut­ki­muk­ses­sa (17.9.2018)
 19. Syö­pä­sig­naa­lit sää­te­le­vät mu­nuai­sen nor­maa­lia ke­hi­tys­tä (14.9.2018)
 20. Vai­kean ai­vo­vam­man saa­nut po­ti­las toi­puu ai­em­paa useam­min oma­toi­mi­sek­si (14.9.2018)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  
 1. (30.11.2018)
 2. 18 Hel­sin­gin yli­opis­ton tut­ki­jaa omil­la aloil­laan maa­il­man si­tee­ra­tuim­pien jou­kos­sa (30.11.2018)
 3. Satu Must­jo­ki: Syö­pä­tut­ki­muk­sen ly­hyt­nä­köi­nen ra­hoit­ta­mi­nen lyk­kää hoi­don lä­pi­mur­to­ja (29.11.2018)
 4. Pro­fes­so­ri Timo Sor­sal­le on myön­net­ty ham­mas­lää­ke­tie­teen Apol­lo­nia-pal­kin­to (23.11.2018)
 5. Pro­fes­so­ri Rau­va­lan tut­ki­mus­ryh­män ta­voit­tee­na on ke­hit­tää lää­ke, joka voi pa­ran­taa sel­käy­din­vau­rion (23.11.2018)
 6. Uut­ta tie­toa Alz­hei­me­rin tau­din ete­ne­mis­me­ka­nis­meis­ta (21.11.2018)
 7. Suo­men Syö­päyh­dis­tyk­sen suur­apu­ra­ha imu­ku­dos­syö­vän yk­si­löl­lis­ten hoi­to­jen tut­ki­muk­sel­le (14.11.2018)
 8. Skot­lan­ti­lai­nen hii­ri ja suo­ma­lai­nen po­ti­las pal­jas­ti­vat Par­kin­so­nin tau­din pe­riy­ty­vän muo­don taus­tal­la pii­le­vän gee­ni­vir­heen (13.11.2018)
 9. BIOMEDICUM HELSINKI -SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT APURAHAT VUONNA 2018 (12.11.2018)
 10. Vai­keim­pien las­ten sy­dän­li­has­sai­rauk­sien gee­ni­taus­ta sel­vi­si suo­ma­lai­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa (7.11.2018)
 11. Mil­joo­na­ra­hoi­tus ma­sen­nus­lääk­kei­den her­mos­ton muo­vau­tu­vuut­ta pa­ran­ta­van vai­ku­tus­me­ka­nis­min tut­ki­muk­sel­le (31.10.2018)
 12. Mer­kit­tä­vä apu­ra­ha lap­suusiän os­teo­po­roo­sin tut­ki­muk­seen (26.10.2018)
 13. Dia­be­tek­sen pe­rus­lääk­kees­tä voi olla mo­nek­si – tut­ki­jat löy­si­vät kiin­nos­ta­van vai­ku­tus­me­ka­nis­min (26.10.2018)
 14. Tut­ki­ja: Ni­ko­tii­ni­riip­pu­vuus on kroo­ni­nen sai­raus, jota pi­tää hoi­taa (26.10.2018)
 15. Suo­mes­sa hoi­det­tu en­sim­mäi­set syö­pä­po­ti­laat uu­del­la im­mu­no­lo­gi­sel­la täs­mä­hoi­dol­la (16.10.2018)
 16. Nuus­kan käy­tön kas­vua voi­si suit­sia tiu­kem­mil­la tuon­ti­ra­joi­tuk­sil­la ja va­lis­tuk­sen muut­ta­mi­sel­la oh­jauk­sek­si (12.10.2018)
 17. Kah­den ylei­sen verk­ko­kal­vo­sai­rau­den taus­tal­ta pal­jas­tui her­mo­ku­dok­sen rap­peu­ma (28.9.2018)
 18. Hel­sin­gin yli­opis­to ja Orion Oyj yh­dis­tä­vät voi­man­sa mi­to­kondrio­tau­tien ja ete­ne­vän my­oklo­nuse­pi­lep­sian hoi­to­tut­ki­muk­ses­sa (17.9.2018)
 19. Syö­pä­sig­naa­lit sää­te­le­vät mu­nuai­sen nor­maa­lia ke­hi­tys­tä (14.9.2018)
 20. Vai­kean ai­vo­vam­man saa­nut po­ti­las toi­puu ai­em­paa useam­min oma­toi­mi­sek­si (14.9.2018)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36