link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Kaik­kien ai­ko­jen laa­jin migree­nin per­he­tut­ki­mus tuo li­sä­tie­toa migree­nin pe­rin­nöl­li­ses­tä taus­tas­ta (4.5.2018)
 2. Pro­fes­so­ri San­na Leh­to­nen – Kuin­ka dia­beet­ti­nen mu­nuais­tau­ti syn­tyy? (3.5.2018)
 3. Imusuo­nil­la on ak­tii­vi­nen roo­li me­la­noo­man le­viä­mi­ses­sä (3.5.2018)
 4. Bio­pank­ki­näyt­tei­den avul­la uut­ta tie­toa har­vi­nai­ses­ta syö­väs­tä (3.5.2018)
 5. Vuo­den pa­ras päih­de­tut­ki­musar­tik­ke­li pal­jas­ti uut­ta tie­toa al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­ses­ta si­ki­öön (20.4.2018)
 6. Tut­ki­mus aggres­sii­vi­sen NK-so­lu­leu­ke­mian taus­ta­me­ka­nis­meis­ta avaa tie­tä lää­ke­hoi­don ke­hit­tä­mi­seen (19.4.2018)
 7. Kan­sain­vä­li­nen kou­lu­tus­oh­jel­ma avaa ovia nuo­rel­le tut­ki­jal­le (17.4.2018)
 8. Biomedicum Helsinki -säätiön apurahahaku 17.4. - 17.5.2018 (17.4.2018)
 9. Nuo­ri­so­lää­ke­tie­teen do­sent­ti ra­vis­te­li­si kou­lu­ter­vey­den­huol­toa: ny­kyi­nen mal­li ei tue hei­koim­pia riit­tä­väs­ti (10.4.2018)
 10. Dia­beet­ti­nen sil­mä­sai­raus – imusuo­nia verk­ko­kal­vos­sa? (29.3.2018)
 11. Nuoret tutustuivat terveydenhuollon ammatteihin Kampuspäivässä (28.3.2018)
 12. Ete­läi­nen syö­pä­kes­kus on pe­rus­tet­tu HYKS-sai­raan­hoi­toa­lu­eel­le (26.3.2018)
 13. ALS-tauti ja sen suhde muihin motoneuronitauteihin saa lisävalaistusta uuden geenilöydöksen kautta (23.3.2018)
 14. Vuo­den do­sent­ti on tut­ki­nut suo­ma­lais­ta tau­ti­pe­rin­töä sekä lak­too­si-in­to­le­rans­sin ja musi­kaa­li­suu­den ge­neet­tis­tä pe­rus­taa (21.3.2018)
 15. Ha­luat­ko on­nis­tua pai­non­hal­lin­nas­sa pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä? Älä laih­du­ta ja syö sään­nöl­li­ses­ti (20.3.2018)
 16. Tu­han­sien po­ti­lai­den tun­te­ma­ton tau­ti – kuka se­lät­tää MI­TOn? (15.3.2018)
 17. Medix-palkinto 2018 ja Selma ja Maja-Lisa Selanderin rahaston apurahat (6.3.2018)
 18. Tuo­re tut­ki­mus eh­dot­taa ra­di­kaa­lia muu­tos­ta dia­be­tek­sen luo­kit­te­luun (2.3.2018)
 19. En­nen­ai­kai­nen syn­ty­mä jät­tää jäl­ken­sä ai­vo­jen toi­min­nal­li­siin ver­kos­toi­hin (28.2.2018)
 20. Suo­ma­lai­sia Par­kin­son-po­ti­lai­ta mu­kaan lu­paa­vaan lää­ke­tut­ki­muk­seen (14.2.2018)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
 1. Kaik­kien ai­ko­jen laa­jin migree­nin per­he­tut­ki­mus tuo li­sä­tie­toa migree­nin pe­rin­nöl­li­ses­tä taus­tas­ta (4.5.2018)
 2. Pro­fes­so­ri San­na Leh­to­nen – Kuin­ka dia­beet­ti­nen mu­nuais­tau­ti syn­tyy? (3.5.2018)
 3. Imusuo­nil­la on ak­tii­vi­nen roo­li me­la­noo­man le­viä­mi­ses­sä (3.5.2018)
 4. Bio­pank­ki­näyt­tei­den avul­la uut­ta tie­toa har­vi­nai­ses­ta syö­väs­tä (3.5.2018)
 5. Vuo­den pa­ras päih­de­tut­ki­musar­tik­ke­li pal­jas­ti uut­ta tie­toa al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­ses­ta si­ki­öön (20.4.2018)
 6. Tut­ki­mus aggres­sii­vi­sen NK-so­lu­leu­ke­mian taus­ta­me­ka­nis­meis­ta avaa tie­tä lää­ke­hoi­don ke­hit­tä­mi­seen (19.4.2018)
 7. Kan­sain­vä­li­nen kou­lu­tus­oh­jel­ma avaa ovia nuo­rel­le tut­ki­jal­le (17.4.2018)
 8. Biomedicum Helsinki -säätiön apurahahaku 17.4. - 17.5.2018 (17.4.2018)
 9. Nuo­ri­so­lää­ke­tie­teen do­sent­ti ra­vis­te­li­si kou­lu­ter­vey­den­huol­toa: ny­kyi­nen mal­li ei tue hei­koim­pia riit­tä­väs­ti (10.4.2018)
 10. Dia­beet­ti­nen sil­mä­sai­raus – imusuo­nia verk­ko­kal­vos­sa? (29.3.2018)
 11. Nuoret tutustuivat terveydenhuollon ammatteihin Kampuspäivässä (28.3.2018)
 12. Ete­läi­nen syö­pä­kes­kus on pe­rus­tet­tu HYKS-sai­raan­hoi­toa­lu­eel­le (26.3.2018)
 13. ALS-tauti ja sen suhde muihin motoneuronitauteihin saa lisävalaistusta uuden geenilöydöksen kautta (23.3.2018)
 14. Vuo­den do­sent­ti on tut­ki­nut suo­ma­lais­ta tau­ti­pe­rin­töä sekä lak­too­si-in­to­le­rans­sin ja musi­kaa­li­suu­den ge­neet­tis­tä pe­rus­taa (21.3.2018)
 15. Ha­luat­ko on­nis­tua pai­non­hal­lin­nas­sa pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä? Älä laih­du­ta ja syö sään­nöl­li­ses­ti (20.3.2018)
 16. Tu­han­sien po­ti­lai­den tun­te­ma­ton tau­ti – kuka se­lät­tää MI­TOn? (15.3.2018)
 17. Medix-palkinto 2018 ja Selma ja Maja-Lisa Selanderin rahaston apurahat (6.3.2018)
 18. Tuo­re tut­ki­mus eh­dot­taa ra­di­kaa­lia muu­tos­ta dia­be­tek­sen luo­kit­te­luun (2.3.2018)
 19. En­nen­ai­kai­nen syn­ty­mä jät­tää jäl­ken­sä ai­vo­jen toi­min­nal­li­siin ver­kos­toi­hin (28.2.2018)
 20. Suo­ma­lai­sia Par­kin­son-po­ti­lai­ta mu­kaan lu­paa­vaan lää­ke­tut­ki­muk­seen (14.2.2018)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34