link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Ai­voin­fark­tin liu­o­tus­hoi­don mah­dol­li­suu­det pa­ra­ne­vat tar­ken­tu­neen diag­nos­tii­kan an­sios­ta (9.5.2019)
 2. Ve­ren­kier­ros­ta ha­vait­ta­va kas­vain-DNA tar­jo­aa uusia rat­kai­su­ja ylei­sim­män mu­na­sar­ja­syö­pä­tyy­pin hoi­toon (6.5.2019)
 3. Uusi au­to­vas­ta-ai­ne­tes­ti tar­ken­taa ve­ri­sai­rauk­sien diag­nos­tiik­kaa (2.5.2019)
 4. Ham­pai­den rei­kiin­ty­mi­nen ja ien­tu­leh­dus lap­suu­des­sa saat­ta­vat li­sä­tä val­ti­mo­ko­vet­tu­ma­tau­din ris­kiä ai­kui­se­na (29.4.2019)
 5. (29.4.2019)
 6. Sy­dän- ja ve­ri­suo­ni­tau­tien ris­ki­te­ki­jöi­den mit­taus­vä­lin tu­li­si olla po­ti­las­koh­tai­nen (4.4.2019)
 7. Suo­ma­lai­set tut­ki­jat löy­si­vät erit­täin vai­keal­le leu­ke­mial­le al­tis­ta­van gee­ni­mu­taa­tion (4.4.2019)
 8. Ai­vo­jen pak­su­poi­mui­suus – uusi suo­ma­lai­sen tau­ti­pe­rin­nön tau­ti (1.4.2019)
 9. Tut­ki­jat löy­si­vät uu­den haa­voit­tu­vuu­den rin­ta­syö­pä­so­luis­sa - löy­tö voi ava­ta tie­tä uusil­le yh­dis­tel­mä­hoi­doil­le (1.4.2019)
 10. C-vi­ta­mii­ni voi ly­hen­tää te­ho­hoi­don kes­toa (29.3.2019)
 11. Tomi Mä­ke­lä Suo­men Aka­te­mian uu­den iCAN-lip­pu­lai­va­hank­keen joh­to­teh­tä­viin (18.3.2019)
 12. (12.3.2019)
 13. SELMA OCH MAJA-LISA SELANDERIN RAHASTON APURAHAT HAMMASLÄÄKETIETEEN TUTKIMUKSEEN 2019 (12.3.2019)
 14. Vaih­de­vuo­sien jäl­kei­nen pit­kä­ai­kai­nen hor­mo­ni­hoi­to saat­taa li­sä­tä Alz­hei­me­rin tau­din ris­kiä (8.3.2019)
 15. MINERVASÄÄTIÖ MYÖNTÄÄ JUHLAVUODEN KUNNIAKSI KAKSI MEDIX-PALKINTOA (5.3.2019)
 16. Ai­vo­jen sii­voa­mi­seen tar­vi­taan sy­vää unta ja hi­tai­ta ai­vo­aal­to­ja (28.2.2019)
 17. En­sim­mäi­set au­tis­mil­le al­tis­ta­vat ge­neet­ti­set ris­ki­te­ki­jät tun­nis­tet­tu (27.2.2019)
 18. Suo­ma­lais­tut­ki­jat löy­si­vät uu­den pe­rin­nöl­li­sen os­teo­po­roo­si­muo­don (22.2.2019)
 19. (20.2.2019)
 20. (14.2.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  
 1. Ai­voin­fark­tin liu­o­tus­hoi­don mah­dol­li­suu­det pa­ra­ne­vat tar­ken­tu­neen diag­nos­tii­kan an­sios­ta (9.5.2019)
 2. Ve­ren­kier­ros­ta ha­vait­ta­va kas­vain-DNA tar­jo­aa uusia rat­kai­su­ja ylei­sim­män mu­na­sar­ja­syö­pä­tyy­pin hoi­toon (6.5.2019)
 3. Uusi au­to­vas­ta-ai­ne­tes­ti tar­ken­taa ve­ri­sai­rauk­sien diag­nos­tiik­kaa (2.5.2019)
 4. Ham­pai­den rei­kiin­ty­mi­nen ja ien­tu­leh­dus lap­suu­des­sa saat­ta­vat li­sä­tä val­ti­mo­ko­vet­tu­ma­tau­din ris­kiä ai­kui­se­na (29.4.2019)
 5. (29.4.2019)
 6. Sy­dän- ja ve­ri­suo­ni­tau­tien ris­ki­te­ki­jöi­den mit­taus­vä­lin tu­li­si olla po­ti­las­koh­tai­nen (4.4.2019)
 7. Suo­ma­lai­set tut­ki­jat löy­si­vät erit­täin vai­keal­le leu­ke­mial­le al­tis­ta­van gee­ni­mu­taa­tion (4.4.2019)
 8. Ai­vo­jen pak­su­poi­mui­suus – uusi suo­ma­lai­sen tau­ti­pe­rin­nön tau­ti (1.4.2019)
 9. Tut­ki­jat löy­si­vät uu­den haa­voit­tu­vuu­den rin­ta­syö­pä­so­luis­sa - löy­tö voi ava­ta tie­tä uusil­le yh­dis­tel­mä­hoi­doil­le (1.4.2019)
 10. C-vi­ta­mii­ni voi ly­hen­tää te­ho­hoi­don kes­toa (29.3.2019)
 11. Tomi Mä­ke­lä Suo­men Aka­te­mian uu­den iCAN-lip­pu­lai­va­hank­keen joh­to­teh­tä­viin (18.3.2019)
 12. (12.3.2019)
 13. SELMA OCH MAJA-LISA SELANDERIN RAHASTON APURAHAT HAMMASLÄÄKETIETEEN TUTKIMUKSEEN 2019 (12.3.2019)
 14. Vaih­de­vuo­sien jäl­kei­nen pit­kä­ai­kai­nen hor­mo­ni­hoi­to saat­taa li­sä­tä Alz­hei­me­rin tau­din ris­kiä (8.3.2019)
 15. MINERVASÄÄTIÖ MYÖNTÄÄ JUHLAVUODEN KUNNIAKSI KAKSI MEDIX-PALKINTOA (5.3.2019)
 16. Ai­vo­jen sii­voa­mi­seen tar­vi­taan sy­vää unta ja hi­tai­ta ai­vo­aal­to­ja (28.2.2019)
 17. En­sim­mäi­set au­tis­mil­le al­tis­ta­vat ge­neet­ti­set ris­ki­te­ki­jät tun­nis­tet­tu (27.2.2019)
 18. Suo­ma­lais­tut­ki­jat löy­si­vät uu­den pe­rin­nöl­li­sen os­teo­po­roo­si­muo­don (22.2.2019)
 19. (20.2.2019)
 20. (14.2.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36