link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Tut­ki­jat ke­hit­ti­vät no­pean työ­ka­lun pro­teii­nien ha­jot­ta­mi­seen so­luis­sa (5.9.2019)
 2. Stan­for­din tut­ki­jat ar­vioi­vat huip­pu­tut­ki­joi­den jul­kai­su­vai­kut­ta­vuut­ta (5.9.2019)
 3. Faculty of Medicine travel grants available for researchers, autumn 2019 (2.9.2019)
 4. Suo­ma­lais­ten ai­nut­laa­tui­nen gee­ni­pe­ri­mä osoit­ti taas voi­man­sa (1.8.2019)
 5. Tomi Mä­ke­lä Ho­ri­sont­ti Eu­roo­pan syö­pä­mis­sio­lau­ta­kun­taan (1.8.2019)
 6. European Commission appoints top innovation leaders to guide the European Innovation Council (1.7.2019)
 7. Lii­kun­ta suo­jaa te­hok­kaas­ti hen­gen­vaa­ral­li­sel­ta ai­vo­ve­ren­vuo­dol­ta (26.6.2019)
 8. Ita­lian kor­kein tie­de­pal­kin­to aka­te­mia­pro­fes­so­ri Kari Ali­ta­lol­le (24.6.2019)
 9. Maa­lais­ta­lon mik­ro­bis­to voi suo­ja­ta las­ta ast­mal­ta myös kau­pun­ki­ko­dis­sa (18.6.2019)
 10. Aka­te­mia­pro­fes­so­ri Eli­na Iko­ses­ta EMBO:n jä­sen (12.6.2019)
 11. Vyö­tä­rö ke­sä­kun­toon hu­la­van­net­ta pyö­rit­täen? (12.6.2019)
 12. Tie­toi­suus ja huo­li si­säil­maon­gel­mis­ta li­sää­vät oi­rei­den ra­por­toin­tia kou­lu­jen si­säil­ma­ky­se­lyis­sä (5.6.2019)
 13. Ai­vo­jen huuh­te­lu­jär­jes­tel­män avul­la voi­daan mah­dol­li­ses­ti te­hos­taa lääk­keen pää­syä ai­vo­ku­dok­seen (5.6.2019)
 14. Kah­dek­sal­le­tois­ta Mei­lah­des­sa työs­ken­te­le­väl­le tut­ki­jal­le Aka­te­mian vii­si­vuo­ti­nen han­ke­ra­hoi­tus (29.5.2019)
 15. Etu­rau­has­syö­vän merk­kiai­ne PSA ak­ti­voi syö­vän le­viä­mi­seen osal­lis­tu­via veri- ja imusuo­ni­kas­vu­te­ki­jöi­tä (24.5.2019)
 16. Mik­ro­beil­la on sor­men­sa pe­lis­sä myös gy­ne­ko­lo­gi­ses­sa ter­vey­des­sä – kor­kea kou­lu­tus­ta­so yh­tey­des­sä suo­tui­saan bak­tee­ri­kir­joon (23.5.2019)
 17. Anna-Eli­na Le­hes­jo­ki: gee­ni­tut­ki­mus auttaa epi­lep­ti­koi­ta – ja hei­dän per­hei­tään (10.5.2019)
 18. Kai­ja-Lee­na Kol­ho: Suo­lis­to­tu­leh­duk­set yleis­ty­vät län­si­mais­sa no­peas­ti (10.5.2019)
 19. Tut­ki­jat löy­si­vät aggres­sii­vi­sen ai­vo­syö­vän Akil­leen kan­ta­pään – an­ti­his­ta­mii­ni avuk­si syö­pä­so­lu­jen ku­kis­ta­mi­seen? (10.5.2019)
 20. Mei­lah­den tut­ki­jat me­nes­tyi­vät hie­nos­ti Suo­men Aka­te­mian klii­ni­sen tut­ki­jan sekä aka­te­mia­tut­ki­jan ra­hoi­tus­hauis­sa (9.5.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  
 1. Tut­ki­jat ke­hit­ti­vät no­pean työ­ka­lun pro­teii­nien ha­jot­ta­mi­seen so­luis­sa (5.9.2019)
 2. Stan­for­din tut­ki­jat ar­vioi­vat huip­pu­tut­ki­joi­den jul­kai­su­vai­kut­ta­vuut­ta (5.9.2019)
 3. Faculty of Medicine travel grants available for researchers, autumn 2019 (2.9.2019)
 4. Suo­ma­lais­ten ai­nut­laa­tui­nen gee­ni­pe­ri­mä osoit­ti taas voi­man­sa (1.8.2019)
 5. Tomi Mä­ke­lä Ho­ri­sont­ti Eu­roo­pan syö­pä­mis­sio­lau­ta­kun­taan (1.8.2019)
 6. European Commission appoints top innovation leaders to guide the European Innovation Council (1.7.2019)
 7. Lii­kun­ta suo­jaa te­hok­kaas­ti hen­gen­vaa­ral­li­sel­ta ai­vo­ve­ren­vuo­dol­ta (26.6.2019)
 8. Ita­lian kor­kein tie­de­pal­kin­to aka­te­mia­pro­fes­so­ri Kari Ali­ta­lol­le (24.6.2019)
 9. Maa­lais­ta­lon mik­ro­bis­to voi suo­ja­ta las­ta ast­mal­ta myös kau­pun­ki­ko­dis­sa (18.6.2019)
 10. Aka­te­mia­pro­fes­so­ri Eli­na Iko­ses­ta EMBO:n jä­sen (12.6.2019)
 11. Vyö­tä­rö ke­sä­kun­toon hu­la­van­net­ta pyö­rit­täen? (12.6.2019)
 12. Tie­toi­suus ja huo­li si­säil­maon­gel­mis­ta li­sää­vät oi­rei­den ra­por­toin­tia kou­lu­jen si­säil­ma­ky­se­lyis­sä (5.6.2019)
 13. Ai­vo­jen huuh­te­lu­jär­jes­tel­män avul­la voi­daan mah­dol­li­ses­ti te­hos­taa lääk­keen pää­syä ai­vo­ku­dok­seen (5.6.2019)
 14. Kah­dek­sal­le­tois­ta Mei­lah­des­sa työs­ken­te­le­väl­le tut­ki­jal­le Aka­te­mian vii­si­vuo­ti­nen han­ke­ra­hoi­tus (29.5.2019)
 15. Etu­rau­has­syö­vän merk­kiai­ne PSA ak­ti­voi syö­vän le­viä­mi­seen osal­lis­tu­via veri- ja imusuo­ni­kas­vu­te­ki­jöi­tä (24.5.2019)
 16. Mik­ro­beil­la on sor­men­sa pe­lis­sä myös gy­ne­ko­lo­gi­ses­sa ter­vey­des­sä – kor­kea kou­lu­tus­ta­so yh­tey­des­sä suo­tui­saan bak­tee­ri­kir­joon (23.5.2019)
 17. Anna-Eli­na Le­hes­jo­ki: gee­ni­tut­ki­mus auttaa epi­lep­ti­koi­ta – ja hei­dän per­hei­tään (10.5.2019)
 18. Kai­ja-Lee­na Kol­ho: Suo­lis­to­tu­leh­duk­set yleis­ty­vät län­si­mais­sa no­peas­ti (10.5.2019)
 19. Tut­ki­jat löy­si­vät aggres­sii­vi­sen ai­vo­syö­vän Akil­leen kan­ta­pään – an­ti­his­ta­mii­ni avuk­si syö­pä­so­lu­jen ku­kis­ta­mi­seen? (10.5.2019)
 20. Mei­lah­den tut­ki­jat me­nes­tyi­vät hie­nos­ti Suo­men Aka­te­mian klii­ni­sen tut­ki­jan sekä aka­te­mia­tut­ki­jan ra­hoi­tus­hauis­sa (9.5.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36