link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Tut­ki­jat löy­si­vät uu­den haa­voit­tu­vuu­den rin­ta­syö­pä­so­luis­sa - löy­tö voi ava­ta tie­tä uusil­le yh­dis­tel­mä­hoi­doil­le (1.4.2019)
 2. C-vi­ta­mii­ni voi ly­hen­tää te­ho­hoi­don kes­toa (29.3.2019)
 3. Tomi Mä­ke­lä Suo­men Aka­te­mian uu­den iCAN-lip­pu­lai­va­hank­keen joh­to­teh­tä­viin (18.3.2019)
 4. (12.3.2019)
 5. SELMA OCH MAJA-LISA SELANDERIN RAHASTON APURAHAT HAMMASLÄÄKETIETEEN TUTKIMUKSEEN 2019 (12.3.2019)
 6. Vaih­de­vuo­sien jäl­kei­nen pit­kä­ai­kai­nen hor­mo­ni­hoi­to saat­taa li­sä­tä Alz­hei­me­rin tau­din ris­kiä (8.3.2019)
 7. MINERVASÄÄTIÖ MYÖNTÄÄ JUHLAVUODEN KUNNIAKSI KAKSI MEDIX-PALKINTOA (5.3.2019)
 8. Ai­vo­jen sii­voa­mi­seen tar­vi­taan sy­vää unta ja hi­tai­ta ai­vo­aal­to­ja (28.2.2019)
 9. En­sim­mäi­set au­tis­mil­le al­tis­ta­vat ge­neet­ti­set ris­ki­te­ki­jät tun­nis­tet­tu (27.2.2019)
 10. Suo­ma­lais­tut­ki­jat löy­si­vät uu­den pe­rin­nöl­li­sen os­teo­po­roo­si­muo­don (22.2.2019)
 11. (20.2.2019)
 12. (14.2.2019)
 13. Dia­be­tes­lääk­keen ja im­mu­no­te­ra­pian yh­dis­tel­mä­hoi­to ku­rit­taa rin­ta­syö­pä­ku­dos­ta kah­del­la kuo­le­mal­la (7.2.2019)
 14. Riit­tä­mä­tön yö­uni nä­kyy ve­ren val­ko­so­luis­sa (5.2.2019)
 15. Mil­joo­na­ra­hoi­tus kan­sain­vä­li­sel­le ve­ri­syö­piä kos­ke­val­le tut­ki­mus­hank­keel­le (5.2.2019)
 16. Ai­vo­jen toi­min­taa si­mu­loi­va ma­te­maat­ti­nen mal­li avuk­si rap­peut­ta­vien ai­vo­sai­rauk­sien diag­nos­tiik­kaan ja yk­si­löl­li­seen hoi­toon (1.2.2019)
 17. Kar­ja­lan­kar­hu­koi­ris­ta löy­det­ty luus­to­sai­raus on en­sim­mäi­nen spon­taa­ni eläin­mal­li ih­mi­sen hy­po­fos­fa­ta­sial­le (30.1.2019)
 18. Suo­ma­lai­nen dia­be­tes- ja ke­lia­kia­tut­ki­mus sai mer­kit­tä­vän ra­hoi­tuk­sen Yh­dys­val­lois­ta (30.1.2019)
 19. GSK ja Sa­no­fi mu­kaan mer­kit­tä­vään suo­ma­lai­seen Finn­Gen-gee­ni­tut­ki­mus­hank­kee­seen (22.1.2019)
 20. Koi­rien pe­lon ja ih­mis­ten mie­len­ter­veys­häi­riöi­den taus­tal­la sa­mo­ja te­ki­jöi­tä (22.1.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
 1. Tut­ki­jat löy­si­vät uu­den haa­voit­tu­vuu­den rin­ta­syö­pä­so­luis­sa - löy­tö voi ava­ta tie­tä uusil­le yh­dis­tel­mä­hoi­doil­le (1.4.2019)
 2. C-vi­ta­mii­ni voi ly­hen­tää te­ho­hoi­don kes­toa (29.3.2019)
 3. Tomi Mä­ke­lä Suo­men Aka­te­mian uu­den iCAN-lip­pu­lai­va­hank­keen joh­to­teh­tä­viin (18.3.2019)
 4. (12.3.2019)
 5. SELMA OCH MAJA-LISA SELANDERIN RAHASTON APURAHAT HAMMASLÄÄKETIETEEN TUTKIMUKSEEN 2019 (12.3.2019)
 6. Vaih­de­vuo­sien jäl­kei­nen pit­kä­ai­kai­nen hor­mo­ni­hoi­to saat­taa li­sä­tä Alz­hei­me­rin tau­din ris­kiä (8.3.2019)
 7. MINERVASÄÄTIÖ MYÖNTÄÄ JUHLAVUODEN KUNNIAKSI KAKSI MEDIX-PALKINTOA (5.3.2019)
 8. Ai­vo­jen sii­voa­mi­seen tar­vi­taan sy­vää unta ja hi­tai­ta ai­vo­aal­to­ja (28.2.2019)
 9. En­sim­mäi­set au­tis­mil­le al­tis­ta­vat ge­neet­ti­set ris­ki­te­ki­jät tun­nis­tet­tu (27.2.2019)
 10. Suo­ma­lais­tut­ki­jat löy­si­vät uu­den pe­rin­nöl­li­sen os­teo­po­roo­si­muo­don (22.2.2019)
 11. (20.2.2019)
 12. (14.2.2019)
 13. Dia­be­tes­lääk­keen ja im­mu­no­te­ra­pian yh­dis­tel­mä­hoi­to ku­rit­taa rin­ta­syö­pä­ku­dos­ta kah­del­la kuo­le­mal­la (7.2.2019)
 14. Riit­tä­mä­tön yö­uni nä­kyy ve­ren val­ko­so­luis­sa (5.2.2019)
 15. Mil­joo­na­ra­hoi­tus kan­sain­vä­li­sel­le ve­ri­syö­piä kos­ke­val­le tut­ki­mus­hank­keel­le (5.2.2019)
 16. Ai­vo­jen toi­min­taa si­mu­loi­va ma­te­maat­ti­nen mal­li avuk­si rap­peut­ta­vien ai­vo­sai­rauk­sien diag­nos­tiik­kaan ja yk­si­löl­li­seen hoi­toon (1.2.2019)
 17. Kar­ja­lan­kar­hu­koi­ris­ta löy­det­ty luus­to­sai­raus on en­sim­mäi­nen spon­taa­ni eläin­mal­li ih­mi­sen hy­po­fos­fa­ta­sial­le (30.1.2019)
 18. Suo­ma­lai­nen dia­be­tes- ja ke­lia­kia­tut­ki­mus sai mer­kit­tä­vän ra­hoi­tuk­sen Yh­dys­val­lois­ta (30.1.2019)
 19. GSK ja Sa­no­fi mu­kaan mer­kit­tä­vään suo­ma­lai­seen Finn­Gen-gee­ni­tut­ki­mus­hank­kee­seen (22.1.2019)
 20. Koi­rien pe­lon ja ih­mis­ten mie­len­ter­veys­häi­riöi­den taus­tal­la sa­mo­ja te­ki­jöi­tä (22.1.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34