link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. BIOMEDICUM HELSINKI -SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT APURAHAT VUONNA 2017 (30.10.2017)
 2. Kei­no­ä­ly ar­vioi kes­kos­lap­sen ai­vo­jen kyp­syy­den (27.10.2017)
 3. ERC Supporting Excellent Life Science Research / HiLIFE Opening Week / Biomedicum Helsinki Day (25.10.2017)
 4. Net­ti ta­saa li­ha­vuu­den hoi­don mah­dol­li­suuk­sia (11.10.2017)
 5. Suo­men lä­hi­his­to­ria on kir­joi­tet­tu gee­nei­him­me (9.10.2017)
 6. Uut­ta tie­toa pe­ri­män osuu­des­ta al­ko­ho­lin ai­heut­ta­mien si­kiö­vau­rioi­den syn­tyyn (6.10.2017)
 7. Lää­ke­tie­teel­li­seen tie­de­kun­taan vii­si uut­ta pro­fes­so­ria (29.9.2017)
 8. MEDIX BIOCHEMICALTA KOLME MILJOONAA EUROA LÄÄKETIETEEN PERUSTUTKIMUKSEEN (19.9.2017)
 9. KOLMASKYMMENES MEDIX-PALKINTO TURUN YLIOPISTON VALKOSOLUTUTKIMUKSELLE (18.9.2017)
 10. Vih­reä Fin­lan­dia-talo vies­tii syn­käs­tä sai­rau­des­ta (15.9.2017)
 11. Research Programs of the Academic Medical Center Helsinki (13.9.2017)
 12. Ku­nin­kaan sää­tiö lah­joit­taa 500 000 eu­roa lää­ke­tie­teel­li­seen kou­lu­tuk­seen (11.9.2017)
 13. Tut­ki­mus­idea ja­los­tui rus­to­vau­rioi­ta kor­jaa­vak­si bio­ma­te­ri­aa­lik­si (4.9.2017)
 14. Suo­ma­lais­tut­ki­jat ke­hit­tä­vät mo­bii­li­mik­ros­koop­piin pe­rus­tu­vaa etä­diag­nos­tiik­kaa Afri­kas­sa (30.8.2017)
 15. Ni­vel­reu­ma­po­ti­lai­den val­ko­so­luis­ta löy­tyi uusia gee­ni­mu­taa­tioi­ta (7.8.2017)
 16. Suo­ma­lai­säi­deil­tä löy­tyi ras­kaus­myr­ky­tyk­sel­tä suo­jaa­via gee­ni­muo­to­ja (2.8.2017)
 17. Pro­fes­so­ri Tomi Mä­ke­lä ni­mi­tet­ty Hel­sin­gin yli­opis­ton Hi­LI­FE Hel­sin­ki Ins­ti­tu­te of Life Sciencen joh­ta­jak­si (20.6.2017)
 18. Gee­ni­tut­ki­jan Tin­der toi osu­man (20.6.2017)
 19. Vau­van pe­ri­mä vai­kut­taa äi­din ris­kiin sai­ras­tua pre-eklamp­si­aan (20.6.2017)
 20. Suur­lah­joi­tus ja suur­apu­ra­ha Sigrid Jusé­liuk­sen Sää­tiöl­tä (16.6.2017)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  
 1. BIOMEDICUM HELSINKI -SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT APURAHAT VUONNA 2017 (30.10.2017)
 2. Kei­no­ä­ly ar­vioi kes­kos­lap­sen ai­vo­jen kyp­syy­den (27.10.2017)
 3. ERC Supporting Excellent Life Science Research / HiLIFE Opening Week / Biomedicum Helsinki Day (25.10.2017)
 4. Net­ti ta­saa li­ha­vuu­den hoi­don mah­dol­li­suuk­sia (11.10.2017)
 5. Suo­men lä­hi­his­to­ria on kir­joi­tet­tu gee­nei­him­me (9.10.2017)
 6. Uut­ta tie­toa pe­ri­män osuu­des­ta al­ko­ho­lin ai­heut­ta­mien si­kiö­vau­rioi­den syn­tyyn (6.10.2017)
 7. Lää­ke­tie­teel­li­seen tie­de­kun­taan vii­si uut­ta pro­fes­so­ria (29.9.2017)
 8. MEDIX BIOCHEMICALTA KOLME MILJOONAA EUROA LÄÄKETIETEEN PERUSTUTKIMUKSEEN (19.9.2017)
 9. KOLMASKYMMENES MEDIX-PALKINTO TURUN YLIOPISTON VALKOSOLUTUTKIMUKSELLE (18.9.2017)
 10. Vih­reä Fin­lan­dia-talo vies­tii syn­käs­tä sai­rau­des­ta (15.9.2017)
 11. Research Programs of the Academic Medical Center Helsinki (13.9.2017)
 12. Ku­nin­kaan sää­tiö lah­joit­taa 500 000 eu­roa lää­ke­tie­teel­li­seen kou­lu­tuk­seen (11.9.2017)
 13. Tut­ki­mus­idea ja­los­tui rus­to­vau­rioi­ta kor­jaa­vak­si bio­ma­te­ri­aa­lik­si (4.9.2017)
 14. Suo­ma­lais­tut­ki­jat ke­hit­tä­vät mo­bii­li­mik­ros­koop­piin pe­rus­tu­vaa etä­diag­nos­tiik­kaa Afri­kas­sa (30.8.2017)
 15. Ni­vel­reu­ma­po­ti­lai­den val­ko­so­luis­ta löy­tyi uusia gee­ni­mu­taa­tioi­ta (7.8.2017)
 16. Suo­ma­lai­säi­deil­tä löy­tyi ras­kaus­myr­ky­tyk­sel­tä suo­jaa­via gee­ni­muo­to­ja (2.8.2017)
 17. Pro­fes­so­ri Tomi Mä­ke­lä ni­mi­tet­ty Hel­sin­gin yli­opis­ton Hi­LI­FE Hel­sin­ki Ins­ti­tu­te of Life Sciencen joh­ta­jak­si (20.6.2017)
 18. Gee­ni­tut­ki­jan Tin­der toi osu­man (20.6.2017)
 19. Vau­van pe­ri­mä vai­kut­taa äi­din ris­kiin sai­ras­tua pre-eklamp­si­aan (20.6.2017)
 20. Suur­lah­joi­tus ja suur­apu­ra­ha Sigrid Jusé­liuk­sen Sää­tiöl­tä (16.6.2017)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35