link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Vau­va, tyy­pin 1 dia­be­tes ja leh­män­mai­to - vih­doin vas­taus kiis­ta­na­lai­seen ky­sy­myk­seen (8.1.2018)
 2. Yk­si­löl­lis­tä hoi­toa leu­ke­mi­aan ja uu­det lääk­keet no­peam­min käyt­töön: nel­jä tut­ki­mus­ta, jot­ka aut­ta­vat koh­ti te­hok­kaam­pia syö­pä­hoi­to­ja (8.1.2018)
 3. Voi­ko tie­tee­seen vie­lä luot­taa? (22.12.2017)
 4. Jari Kois­ti­na­hos­ta Hi­LI­FEn neu­ro­tie­teen tut­ki­mus­kes­kuk­sen joh­ta­ja (20.12.2017)
 5. Vuoden opetusteko -palkinto tiedekunnan uudistetulle TULES-Trauma-Plastiikka-kurssille (14.12.2017)
 6. Laa­dun­val­von­ta on elin­tär­ke­ää myös so­lu­jen ener­gian­tuo­tan­nos­sa (8.12.2017)
 7. Hel­sin­ki Chal­len­ge –idea­kil­pai­lun voit­to ja­kau­tui kah­den tut­ki­ja­tii­min kes­ken (30.11.2017)
 8. Pro­fes­so­ri Tuu­la Sa­lol­le Apol­lo­nia-pal­kin­to (30.11.2017)
 9. Katse eteenpäin (24.11.2017)
 10. Nuor­ten ai­kuis­ten häi­riin­ty­neel­lä syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sel­lä kau­as­kan­toi­sia vai­ku­tuk­sia ter­vey­teen (24.11.2017)
 11. Uut­ta tut­ki­mus­tie­toa gee­nien vai­ku­tuk­ses­ta skit­so­fre­nias­sa (15.11.2017)
 12. Uusien lääk­kei­den sy­dän­tur­val­li­suut­ta tes­ta­taan op­to­ge­ne­tii­kan kei­noin (15.11.2017)
 13. Do­sent­ti Pek­ka Rau­ha­la SUE­Kin lää­ke­tie­teel­li­sek­si asian­tun­ti­jak­si (13.11.2017)
 14. Keinoäly ja virtuaalitodellisuus osaksi terveyden- ja sairaanhoidon arkea (10.11.2017)
 15. MINERVASÄÄTIÖN RALPH GRÄSBECK-APURAHA LABORATORIOLÄÄKETIETEESEEN (8.11.2017)
 16. Apply for TRANSMED 2018 (8.11.2017)
 17. Biocodex Microbiota Foundation (BMF) national grant (3.11.2017)
 18. MINERVASÄÄTIÖN BROR-AXEL LAMBERG-PALKINTO ENDOKRINOLOGIASTA JAETTU ENSIMMÄISEN KERRAN (3.11.2017)
 19. Tut­ki­mus­koh­tee­na elä­mä (31.10.2017)
 20. Pro­fes­so­ri Mar­ja-Riit­ta Tas­ki­nen on kut­sut­tu Ro­bert I. Levy Me­mo­rial -luen­noit­si­jak­si (31.10.2017)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  
 1. Vau­va, tyy­pin 1 dia­be­tes ja leh­män­mai­to - vih­doin vas­taus kiis­ta­na­lai­seen ky­sy­myk­seen (8.1.2018)
 2. Yk­si­löl­lis­tä hoi­toa leu­ke­mi­aan ja uu­det lääk­keet no­peam­min käyt­töön: nel­jä tut­ki­mus­ta, jot­ka aut­ta­vat koh­ti te­hok­kaam­pia syö­pä­hoi­to­ja (8.1.2018)
 3. Voi­ko tie­tee­seen vie­lä luot­taa? (22.12.2017)
 4. Jari Kois­ti­na­hos­ta Hi­LI­FEn neu­ro­tie­teen tut­ki­mus­kes­kuk­sen joh­ta­ja (20.12.2017)
 5. Vuoden opetusteko -palkinto tiedekunnan uudistetulle TULES-Trauma-Plastiikka-kurssille (14.12.2017)
 6. Laa­dun­val­von­ta on elin­tär­ke­ää myös so­lu­jen ener­gian­tuo­tan­nos­sa (8.12.2017)
 7. Hel­sin­ki Chal­len­ge –idea­kil­pai­lun voit­to ja­kau­tui kah­den tut­ki­ja­tii­min kes­ken (30.11.2017)
 8. Pro­fes­so­ri Tuu­la Sa­lol­le Apol­lo­nia-pal­kin­to (30.11.2017)
 9. Katse eteenpäin (24.11.2017)
 10. Nuor­ten ai­kuis­ten häi­riin­ty­neel­lä syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sel­lä kau­as­kan­toi­sia vai­ku­tuk­sia ter­vey­teen (24.11.2017)
 11. Uut­ta tut­ki­mus­tie­toa gee­nien vai­ku­tuk­ses­ta skit­so­fre­nias­sa (15.11.2017)
 12. Uusien lääk­kei­den sy­dän­tur­val­li­suut­ta tes­ta­taan op­to­ge­ne­tii­kan kei­noin (15.11.2017)
 13. Do­sent­ti Pek­ka Rau­ha­la SUE­Kin lää­ke­tie­teel­li­sek­si asian­tun­ti­jak­si (13.11.2017)
 14. Keinoäly ja virtuaalitodellisuus osaksi terveyden- ja sairaanhoidon arkea (10.11.2017)
 15. MINERVASÄÄTIÖN RALPH GRÄSBECK-APURAHA LABORATORIOLÄÄKETIETEESEEN (8.11.2017)
 16. Apply for TRANSMED 2018 (8.11.2017)
 17. Biocodex Microbiota Foundation (BMF) national grant (3.11.2017)
 18. MINERVASÄÄTIÖN BROR-AXEL LAMBERG-PALKINTO ENDOKRINOLOGIASTA JAETTU ENSIMMÄISEN KERRAN (3.11.2017)
 19. Tut­ki­mus­koh­tee­na elä­mä (31.10.2017)
 20. Pro­fes­so­ri Mar­ja-Riit­ta Tas­ki­nen on kut­sut­tu Ro­bert I. Levy Me­mo­rial -luen­noit­si­jak­si (31.10.2017)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35