link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Pro­fes­so­ri Timo Oton­kos­ki pal­kit­tiin an­siois­taan hai­man saa­re­ke­so­lu­jen tut­ki­muk­ses­sa (25.9.2019)
 2. Professori Wei kiittää Turun yliopiston tutkijaryhmää merkittävästä panoksesta aggressiivisen eturauhassyövän tutkimukseen (23.9.2019)
 3. OULUN YLIOPISTON TUTKIMUSRYHMÄ PALKITTIIN AGGRESSIIVISEN ETURAUHASSYÖVÄN GENEETTISEN SYNTYMEKANISMIN SELVITTÄMISESTÄ (23.9.2019)
 4. HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSRYHMÄ PALKITTIIN LASTEN SYDÄNLIHASSAIRAUKSIEN GENEETTISTEN SYIDEN SELVITTÄMISESTÄ (23.9.2019)
 5. MEDIX-PALKINNOT ETURAUHASSYÖVÄN JA LASTEN SYDÄNLIHASSAIRAUKSIEN GENEETTISELLE TUTKIMUKSELLE OULUN JA HELSINGIN YLIOPISTOON (23.9.2019)
 6. Suo­ma­lai­ses­sa mo­ni­kes­kus­tut­ki­muk­ses­sa löy­tyi uusia dia­beet­ti­seen mu­nuais­tau­tiin vai­kut­ta­via gee­ne­jä (20.9.2019)
 7. Hel­sin­gin yli­opis­ton suun­ter­vey­den ja ham­mas­lää­ke­tie­teen tutkimus hi­poo maa­il­man kär­keä (20.9.2019)
 8. Tut­ki­joi­den ke­hit­tä­mä uusi diag­noo­si­me­ne­tel­mä voi vä­hen­tää ve­ri­näyt­tei­den tar­vet­ta (18.9.2019)
 9. Syö­pä­lää­ke­tie­tees­sä on me­neil­lään hui­ma ke­hi­tys ja nuor­ten tut­ki­joi­den esiin­mars­si (16.9.2019)
 10. Kymmenvuotias Studia Medicina (16.9.2019)
 11. Im­mu­no­lo­gi­set hoi­dot tuo­vat toi­voa syö­pä­po­ti­lail­le – tau­tia vas­taan käy­dään ke­hon omin so­luin (11.9.2019)
 12. Al­ler­gi­set sai­rau­det li­sää­vät ast­ma­ris­kiä ai­kui­siäs­sä (6.9.2019)
 13. Tut­ki­jat ke­hit­ti­vät no­pean työ­ka­lun pro­teii­nien ha­jot­ta­mi­seen so­luis­sa (5.9.2019)
 14. Stan­for­din tut­ki­jat ar­vioi­vat huip­pu­tut­ki­joi­den jul­kai­su­vai­kut­ta­vuut­ta (5.9.2019)
 15. Faculty of Medicine travel grants available for researchers, autumn 2019 (2.9.2019)
 16. Suo­ma­lais­ten ai­nut­laa­tui­nen gee­ni­pe­ri­mä osoit­ti taas voi­man­sa (1.8.2019)
 17. Tomi Mä­ke­lä Ho­ri­sont­ti Eu­roo­pan syö­pä­mis­sio­lau­ta­kun­taan (1.8.2019)
 18. European Commission appoints top innovation leaders to guide the European Innovation Council (1.7.2019)
 19. Lii­kun­ta suo­jaa te­hok­kaas­ti hen­gen­vaa­ral­li­sel­ta ai­vo­ve­ren­vuo­dol­ta (26.6.2019)
 20. Ita­lian kor­kein tie­de­pal­kin­to aka­te­mia­pro­fes­so­ri Kari Ali­ta­lol­le (24.6.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
 1. Pro­fes­so­ri Timo Oton­kos­ki pal­kit­tiin an­siois­taan hai­man saa­re­ke­so­lu­jen tut­ki­muk­ses­sa (25.9.2019)
 2. Professori Wei kiittää Turun yliopiston tutkijaryhmää merkittävästä panoksesta aggressiivisen eturauhassyövän tutkimukseen (23.9.2019)
 3. OULUN YLIOPISTON TUTKIMUSRYHMÄ PALKITTIIN AGGRESSIIVISEN ETURAUHASSYÖVÄN GENEETTISEN SYNTYMEKANISMIN SELVITTÄMISESTÄ (23.9.2019)
 4. HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSRYHMÄ PALKITTIIN LASTEN SYDÄNLIHASSAIRAUKSIEN GENEETTISTEN SYIDEN SELVITTÄMISESTÄ (23.9.2019)
 5. MEDIX-PALKINNOT ETURAUHASSYÖVÄN JA LASTEN SYDÄNLIHASSAIRAUKSIEN GENEETTISELLE TUTKIMUKSELLE OULUN JA HELSINGIN YLIOPISTOON (23.9.2019)
 6. Suo­ma­lai­ses­sa mo­ni­kes­kus­tut­ki­muk­ses­sa löy­tyi uusia dia­beet­ti­seen mu­nuais­tau­tiin vai­kut­ta­via gee­ne­jä (20.9.2019)
 7. Hel­sin­gin yli­opis­ton suun­ter­vey­den ja ham­mas­lää­ke­tie­teen tutkimus hi­poo maa­il­man kär­keä (20.9.2019)
 8. Tut­ki­joi­den ke­hit­tä­mä uusi diag­noo­si­me­ne­tel­mä voi vä­hen­tää ve­ri­näyt­tei­den tar­vet­ta (18.9.2019)
 9. Syö­pä­lää­ke­tie­tees­sä on me­neil­lään hui­ma ke­hi­tys ja nuor­ten tut­ki­joi­den esiin­mars­si (16.9.2019)
 10. Kymmenvuotias Studia Medicina (16.9.2019)
 11. Im­mu­no­lo­gi­set hoi­dot tuo­vat toi­voa syö­pä­po­ti­lail­le – tau­tia vas­taan käy­dään ke­hon omin so­luin (11.9.2019)
 12. Al­ler­gi­set sai­rau­det li­sää­vät ast­ma­ris­kiä ai­kui­siäs­sä (6.9.2019)
 13. Tut­ki­jat ke­hit­ti­vät no­pean työ­ka­lun pro­teii­nien ha­jot­ta­mi­seen so­luis­sa (5.9.2019)
 14. Stan­for­din tut­ki­jat ar­vioi­vat huip­pu­tut­ki­joi­den jul­kai­su­vai­kut­ta­vuut­ta (5.9.2019)
 15. Faculty of Medicine travel grants available for researchers, autumn 2019 (2.9.2019)
 16. Suo­ma­lais­ten ai­nut­laa­tui­nen gee­ni­pe­ri­mä osoit­ti taas voi­man­sa (1.8.2019)
 17. Tomi Mä­ke­lä Ho­ri­sont­ti Eu­roo­pan syö­pä­mis­sio­lau­ta­kun­taan (1.8.2019)
 18. European Commission appoints top innovation leaders to guide the European Innovation Council (1.7.2019)
 19. Lii­kun­ta suo­jaa te­hok­kaas­ti hen­gen­vaa­ral­li­sel­ta ai­vo­ve­ren­vuo­dol­ta (26.6.2019)
 20. Ita­lian kor­kein tie­de­pal­kin­to aka­te­mia­pro­fes­so­ri Kari Ali­ta­lol­le (24.6.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34