link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Tut­ki­jat ke­rää­vät ko­ro­na­vi­rus­po­ti­lai­den gee­ni­tie­toa sel­vit­tääk­seen, al­tis­taa­ko pe­ri­mä va­ka­vil­le oi­reil­le (31.3.2020)
 2. Suo­ma­lais­tut­ki­jat yh­dis­ti­vät voi­man­sa sel­vit­tääk­seen, mi­ten ko­ro­na­vi­rus voi le­vi­tä il­mas­sa (26.3.2020)
 3. Hel­sin­gin yliopistossa ke­hi­te­tään ko­ro­na­vi­ruk­seen lääk­kei­tä ja pi­ka­tes­te­jä (24.3.2020)
 4. Koronatiedote 18.3.2020 (18.3.2020)
 5. HUS; Koronavirus (COVID-19) (13.3.2020)
 6. Poik­keus­ti­lan­ne Hel­sin­gin yli­opis­tol­le ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen ta­kia (13.3.2020)
 7. Koi­rien va­ka­van keuh­ko­sai­rau­den gee­ni­vir­he löy­det­ty – yh­teys myös joi­hin­kin vas­ta­syn­ty­nei­den keuh­ko-on­gel­miin? (10.3.2020)
 8. MINERVASÄÄTIÖN MEDIX-PALKINNON HAKU ON AVATTU (10.3.2020)
 9. Mik­si kou­lu­ter­vey­den­huol­to pi­täi­si pan­na uusik­si? Kuun­te­le ute­lias mie­li -podcast (27.2.2020)
 10. Kau­pun­ki­koi­rat pe­lok­kaam­pia kuin maa­lais­serk­kun­sa, ro­tu­jen vä­lil­lä suu­ria ero­ja (26.2.2020)
 11. Prizes and grants available for application form Minerva Foundation (26.2.2020)
 12. Jans­sen ja Maze The­ra­peu­tics liit­tyi­vät Finn­Gen-tut­ki­mus­hank­kee­seen (26.2.2020)
 13. Ve­ri­suo­ni­tut­ki­mus tuo toi­voa mil­joo­nil­le po­ti­lail­le Tutkimuksessa löytyi uusi tapa estää verisuonien plasman vuotamista. Se tarjoaa mahdollisuuden kehittää puuttuva lääke verisuonivuotoon. (26.2.2020)
 14. C-vi­ta­mii­ni voi ly­hen­tää va­ka­vas­ti sai­rai­den po­ti­lai­den hen­gi­tys­ko­ne­hoi­don kes­toa (14.2.2020)
 15. Nuor­ten leon­ber­gin­koi­rien äk­ki­kuo­le­miin joh­ta­vaa pe­rin­nöl­lis­tä ryt­mi­häi­riö­tä sel­vi­te­tään (13.2.2020)
 16. Äly­pot­ku­pu­ku tuo tie­toa lap­sen liik­keis­tä ja ke­hi­tyk­ses­tä (13.2.2020)
 17. Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019-nCoV epidemic (7.2.2020)
 18. Odo­tet­tua useam­pi sai­ras­taa syö­mis­häi­riön (7.2.2020)
 19. Suo­mi ke­rää Syö­pä­haas­teel­la EU:lle ideoi­ta syö­vän ku­kis­ta­mi­sek­si (29.1.2020)
 20. Sink­ki-imes­ke­ly­tablet­ti ei ly­hen­tä­nyt fluns­san kes­toa (28.1.2020)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  
 1. Tut­ki­jat ke­rää­vät ko­ro­na­vi­rus­po­ti­lai­den gee­ni­tie­toa sel­vit­tääk­seen, al­tis­taa­ko pe­ri­mä va­ka­vil­le oi­reil­le (31.3.2020)
 2. Suo­ma­lais­tut­ki­jat yh­dis­ti­vät voi­man­sa sel­vit­tääk­seen, mi­ten ko­ro­na­vi­rus voi le­vi­tä il­mas­sa (26.3.2020)
 3. Hel­sin­gin yliopistossa ke­hi­te­tään ko­ro­na­vi­ruk­seen lääk­kei­tä ja pi­ka­tes­te­jä (24.3.2020)
 4. Koronatiedote 18.3.2020 (18.3.2020)
 5. HUS; Koronavirus (COVID-19) (13.3.2020)
 6. Poik­keus­ti­lan­ne Hel­sin­gin yli­opis­tol­le ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen ta­kia (13.3.2020)
 7. Koi­rien va­ka­van keuh­ko­sai­rau­den gee­ni­vir­he löy­det­ty – yh­teys myös joi­hin­kin vas­ta­syn­ty­nei­den keuh­ko-on­gel­miin? (10.3.2020)
 8. MINERVASÄÄTIÖN MEDIX-PALKINNON HAKU ON AVATTU (10.3.2020)
 9. Mik­si kou­lu­ter­vey­den­huol­to pi­täi­si pan­na uusik­si? Kuun­te­le ute­lias mie­li -podcast (27.2.2020)
 10. Kau­pun­ki­koi­rat pe­lok­kaam­pia kuin maa­lais­serk­kun­sa, ro­tu­jen vä­lil­lä suu­ria ero­ja (26.2.2020)
 11. Prizes and grants available for application form Minerva Foundation (26.2.2020)
 12. Jans­sen ja Maze The­ra­peu­tics liit­tyi­vät Finn­Gen-tut­ki­mus­hank­kee­seen (26.2.2020)
 13. Ve­ri­suo­ni­tut­ki­mus tuo toi­voa mil­joo­nil­le po­ti­lail­le Tutkimuksessa löytyi uusi tapa estää verisuonien plasman vuotamista. Se tarjoaa mahdollisuuden kehittää puuttuva lääke verisuonivuotoon. (26.2.2020)
 14. C-vi­ta­mii­ni voi ly­hen­tää va­ka­vas­ti sai­rai­den po­ti­lai­den hen­gi­tys­ko­ne­hoi­don kes­toa (14.2.2020)
 15. Nuor­ten leon­ber­gin­koi­rien äk­ki­kuo­le­miin joh­ta­vaa pe­rin­nöl­lis­tä ryt­mi­häi­riö­tä sel­vi­te­tään (13.2.2020)
 16. Äly­pot­ku­pu­ku tuo tie­toa lap­sen liik­keis­tä ja ke­hi­tyk­ses­tä (13.2.2020)
 17. Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019-nCoV epidemic (7.2.2020)
 18. Odo­tet­tua useam­pi sai­ras­taa syö­mis­häi­riön (7.2.2020)
 19. Suo­mi ke­rää Syö­pä­haas­teel­la EU:lle ideoi­ta syö­vän ku­kis­ta­mi­sek­si (29.1.2020)
 20. Sink­ki-imes­ke­ly­tablet­ti ei ly­hen­tä­nyt fluns­san kes­toa (28.1.2020)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36