link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Suo­mi ke­rää Syö­pä­haas­teel­la EU:lle ideoi­ta syö­vän ku­kis­ta­mi­sek­si (29.1.2020)
 2. Sink­ki-imes­ke­ly­tablet­ti ei ly­hen­tä­nyt fluns­san kes­toa (28.1.2020)
 3. Ge­neet­ti­set te­ki­jät yh­dis­tet­tiin va­ka­viin al­ko­ho­li­hait­toi­hin suo­ma­lai­sai­neis­tos­sa (23.1.2020)
 4. Lää­ke­seu­lon­ta ja gee­ni­sak­set ava­si­vat uusia mah­dol­li­suuk­sia syö­vän im­mu­no­lo­gi­ses­sa hoi­dos­sa (21.1.2020)
 5. Uusi sy­dä­men va­jaa­toi­min­nal­le al­tis­ta­va gee­ni­vir­he löy­tyi (20.1.2020)
 6. Ker­too­ko gee­ni­tes­ti to­tuu­den su­ku­puus­ta? (16.1.2020)
 7. So­luis­ta puh­dis­te­tut lä­pät tu­li­vat las­ten sy­dän­ki­rur­gi­aan (17.12.2019)
 8. STEMM-tut­ki­mus­oh­jel­mas­sa pu­reu­du­taan ai­neen­vaih­dun­ta­sai­rauk­siin kan­ta­so­lu­jen ja gee­nie­di­toin­nin avul­la (5.12.2019)
 9. He­del­möi­tys­hoi­dot ei­vät li­sää kro­mo­so­mi­häi­riöi­tä is­tu­kan tai si­kiön so­luis­sa (2.12.2019)
 10. Suo­ma­lais­tut­ki­jat ke­hit­ti­vät te­ko­ä­ly­al­go­rit­min ai­vo­vam­ma­po­ti­lai­den te­ho­hoi­toon (26.11.2019)
 11. Run­sas an­ti­bioot­tien käyt­tö saat­taa al­tis­taa Par­kin­so­nin tau­dil­le (25.11.2019)
 12. Tie­toi­suus­tai­dot vä­hen­tä­vät opis­ke­li­joi­den stres­siä (19.11.2019)
 13. Tu­pa­koin­ti ja kor­kea ve­ren­pai­ne li­sää­vät äk­ki­kuo­le­maan joh­ta­van ai­vo­ve­ren­vuo­don ris­kiä (14.11.2019)
 14. Mei­lah­des­sa syn­ty­nei­tä lää­ke­tie­teen in­no­vaa­tioi­ta esil­lä Slush-ta­pah­tu­mas­sa (13.11.2019)
 15. Dia­be­tek­sel­ta suo­jaa­va me­ka­nis­mi sel­vi­si suo­ma­lais­per­hei­den avul­la (4.11.2019)
 16. Tuh­ka­rok­ko hä­vit­tää suu­ren osan po­ti­laan im­mu­no­lo­gi­ses­ta suo­jas­ta jopa vuo­sien ajak­si (4.11.2019)
 17. HUSis­sa ke­hi­te­tyn en­nus­te­mal­lin avul­la ai­em­paa tar­kem­pi ar­vio lä­vis­tä­vän ai­vo­vam­man saa­neen po­ti­laan toi­pu­mi­ses­ta (4.11.2019)
 18. Mik­ro­bio­mi on iso pala pe­ri­män ja ym­pä­ris­tön vä­lis­sä (4.11.2019)
 19. MINERVASÄÄTIÖN BROR-AXEL LAMBERG-PALKINTO ENDOKRINOLOGIASTA ON MYÖNNETTY PROFESSORI ULLA FELDT-RASMUSSENILLE (1.11.2019)
 20. Biomedicum Helsinki -säätiön myöntämät apurahat 2019 (31.10.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  
 1. Suo­mi ke­rää Syö­pä­haas­teel­la EU:lle ideoi­ta syö­vän ku­kis­ta­mi­sek­si (29.1.2020)
 2. Sink­ki-imes­ke­ly­tablet­ti ei ly­hen­tä­nyt fluns­san kes­toa (28.1.2020)
 3. Ge­neet­ti­set te­ki­jät yh­dis­tet­tiin va­ka­viin al­ko­ho­li­hait­toi­hin suo­ma­lai­sai­neis­tos­sa (23.1.2020)
 4. Lää­ke­seu­lon­ta ja gee­ni­sak­set ava­si­vat uusia mah­dol­li­suuk­sia syö­vän im­mu­no­lo­gi­ses­sa hoi­dos­sa (21.1.2020)
 5. Uusi sy­dä­men va­jaa­toi­min­nal­le al­tis­ta­va gee­ni­vir­he löy­tyi (20.1.2020)
 6. Ker­too­ko gee­ni­tes­ti to­tuu­den su­ku­puus­ta? (16.1.2020)
 7. So­luis­ta puh­dis­te­tut lä­pät tu­li­vat las­ten sy­dän­ki­rur­gi­aan (17.12.2019)
 8. STEMM-tut­ki­mus­oh­jel­mas­sa pu­reu­du­taan ai­neen­vaih­dun­ta­sai­rauk­siin kan­ta­so­lu­jen ja gee­nie­di­toin­nin avul­la (5.12.2019)
 9. He­del­möi­tys­hoi­dot ei­vät li­sää kro­mo­so­mi­häi­riöi­tä is­tu­kan tai si­kiön so­luis­sa (2.12.2019)
 10. Suo­ma­lais­tut­ki­jat ke­hit­ti­vät te­ko­ä­ly­al­go­rit­min ai­vo­vam­ma­po­ti­lai­den te­ho­hoi­toon (26.11.2019)
 11. Run­sas an­ti­bioot­tien käyt­tö saat­taa al­tis­taa Par­kin­so­nin tau­dil­le (25.11.2019)
 12. Tie­toi­suus­tai­dot vä­hen­tä­vät opis­ke­li­joi­den stres­siä (19.11.2019)
 13. Tu­pa­koin­ti ja kor­kea ve­ren­pai­ne li­sää­vät äk­ki­kuo­le­maan joh­ta­van ai­vo­ve­ren­vuo­don ris­kiä (14.11.2019)
 14. Mei­lah­des­sa syn­ty­nei­tä lää­ke­tie­teen in­no­vaa­tioi­ta esil­lä Slush-ta­pah­tu­mas­sa (13.11.2019)
 15. Dia­be­tek­sel­ta suo­jaa­va me­ka­nis­mi sel­vi­si suo­ma­lais­per­hei­den avul­la (4.11.2019)
 16. Tuh­ka­rok­ko hä­vit­tää suu­ren osan po­ti­laan im­mu­no­lo­gi­ses­ta suo­jas­ta jopa vuo­sien ajak­si (4.11.2019)
 17. HUSis­sa ke­hi­te­tyn en­nus­te­mal­lin avul­la ai­em­paa tar­kem­pi ar­vio lä­vis­tä­vän ai­vo­vam­man saa­neen po­ti­laan toi­pu­mi­ses­ta (4.11.2019)
 18. Mik­ro­bio­mi on iso pala pe­ri­män ja ym­pä­ris­tön vä­lis­sä (4.11.2019)
 19. MINERVASÄÄTIÖN BROR-AXEL LAMBERG-PALKINTO ENDOKRINOLOGIASTA ON MYÖNNETTY PROFESSORI ULLA FELDT-RASMUSSENILLE (1.11.2019)
 20. Biomedicum Helsinki -säätiön myöntämät apurahat 2019 (31.10.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35